γράμμα Ρο
Image by Luisecheverriurrea from depositphotos

Τι «Αποκαλύπτει» Το γράμμα… «Ρ» για το Σώμα και τον Λόγο μας!!!

Το γράμμα… Ρ (ΡΟ)

Το Ρ παριστά ένα χώρο Ο, από τον οποίον «ρέει» η ακτινοβολία ενός Ι (ιώτα), άρα το Ρ, ορθώς, σημαίνει την ροή (Ρ = πάσα Ροή.

Ξέρουμε ότι πολλά παιδιά λένε τογράμμα «ρ» αρκετά νωρίς, αλλά στην εξέλιξη της ομιλίας ενός παιδιού το γράμμα «ρ» αναμένεται να εμφανιστεί τελευταίο.

Έτσι σε ένα ποσοστό 90% των παιδιών το γράμμα (ρ) στην αρχή της συλλαβής και στην αρχή της λέξης (πχ. στη λέξη ρόδα) αναμένεται να έχει εμφανιστεί έως την ηλικία των 5.5 ετών. Σε ένα ποσοστό 90% των παιδιών, το (ρ) στην αρχή της συλλαβής μέσα στη λέξη (πχ. στη λέξη δώ-ρο) αναμένεται να έχει εμφανιστεί έως την ηλικία άνω των 5 ετών. Σε ένα ποσοστό 50-75% των παιδιών, το (ρ) στο τέλος της συλλαβής (όπως στη λέξη καρ-τα) αναμένεται να εμφανιστεί σε ηλικία άνω των 5.6 ετών. Σε ένα ποσοστό 75% των παιδιών, το (ρ) στα συμφωνικά συμπλέγματα (όπως στη λέξη βροχή, στρίβω) αναμένεται να έχει ήδη εμφανιστεί από τα 4.5 αλλά ενδέχεται να αργήσει έως και τα 6.

Στην τυπική εξέλιξη της ομιλίας, μέχρι να ωριμάσει το φωνολογικό σύστημα… το παιδί αρχίζει να βάζει το γράμμα (ρ) στην ομιλία του και πολλά παιδιά διαφοροποιούν την απόδοση των λέξεων… για να διευκολυνθούν στην εκφορά τους. Αυτές οι διαταραχές της άρθρωσης στα παιδιά… χαρακτηρίζονται ως φωνητικές ή φωνολογικές ανάλογα φυσικά με το επίπεδο στο οποίο επισημαίνεται η δυσκολία. Εάν… για παράδειγμα, ένα παιδί αδυνατεί να πραγματώσει έναν φθόγγο – ήχο (π.χ. το παλλόμενο ρ) πέραν της ηλικίας της οποίας αναμένεται να το έχει επιτύχει, τότε εμφανίζει φωνητικού τύπου διαταραχή. Όμως στη περίπτωση που ο φθόγγος πραγματώνεται μεν μεμονωμένα, ως ήχος, αλλά παρόλα αυτά δεν χρησιμοποιείται στο λόγο, τότε το παιδί εμφανίζει διαταραχή φωνολογικού τύπου.

Έτσι το γράμμα ρο….δηλώνει μια ροή ενέργειας…που ερχεται και κατακλύζει τον οργανισμό μας…και πάλλεται με τα κυτταρά μας…διότι το σώμα μας αποτελείται από νερό….(ύδωρ)…. όπου ΥΔΩΡ….είναι η (Υ) Υποδοχή…της (Δ) Δυναμικής Ενέργειας που κατέρχεται από τα (Ω) Ουράνια…. με συγκεκριμμένη (Ρ) ροή. Το ΥΔΩΡ…ρέει ως ένα ρευστό…είτε στην εξοχή…είτε μέσα στο σώμα μας…ως νερό…ή ως αίμα…και δημιουργεί μία κινητική κατάσταση λειτουργίας των οργάνων. Γι’ αυτό όταν λέμε ΡΕΥΣΤΟ…σημαίνει ότι (Ρ) ρέει…(Ε) ελαύνωντας… (Υ) Υποδεχόμενο…(Σ) σείοντας-παλινδρομώντας …(Τ) επί του στερεού σώματος…(Ο) στο γήινο χώρο. Εξάλλου όλα στη ζωή έχουν μία ροή και κίνηση…που δεν σταματάει ποτέ…κι αυτό μας το δείχνει το νερό… που έρχεται από τα σύννεφα…υγροποιείται…πέφτει…στη γη…κυλάει….θρέφει…γίνεται λίμνη, θαλασσα, ποταμός….εξατμίζεται…..ανεβαίνει…και πάλι από την αρχή….ξεκινάει το ταξίδι του…ως νερό. Αυτός ο Κύκλος…είναι ο Κυκλος της Ζωής….που διάγουμε και στο Πνευματικό Πεδίο…και αυτή η προσομοίωση που παίρνουμε εδώ στη Γαία….έχει να κάμει με αυτό το θέμα….ώστε να αντιληφθούμε…πώς να κινηθούμε και στο ανώτερο Πνευματικό Πεδίο.

Όταν οι Πρόγονοί μας ξεκίνησαν από τον Ταυγετο…και πήγαν στον Όλυμπο… στο μέσον έφτιαξαν τον ΟΜΦΑΛΟ της ΓΑΙΑΣ. Οι Ομφαλοί αυτοί των ηλεκτρομαγνητικών οπών είναι ακριβώς τα διάφορα ηλεκτρομαγνητικά τρίγωνα… στα οποία καταλήγουν και συνδέονται μεταξύ τους, όλα τα τούνελ των ηλεκτρομαγνητικών τριγώνων οπών τμήματος του βόρειου ή νότιου ημισφαιρίου της Γαίας. Ένα τέτοιο ηλεκτρομαγνητικό τρίγωνο εδώ στην Ελλάδα έχουμε στους ΔΕΛΦΟΥΣ. Με τον Ομφαλό των Δελφών, συνδέονται όλα τα ηλεκτρομαγνητικά τρίγωνα οπών του Ελλαδικού χώρου και μερικών άλλων εκτός της Δήλου, της Δωδώνης, της Ακρόπολης, της Ελευσίνας, της Μ. Ασίας … μέχρι των ηλεκτρομαγνητικών τριγώνων του 30ου μεσημβρινού. Οι πρόγονοί μας το γνώριζαν αυτό πολύ καλά… καθώς και πολλές από τις ιδιότητές τους. Για το λόγο αυτό όπως γνωρίζετε συνήθιζαν να χτίζουν τους ναούς τους και προπαντός τα Μαντεία… κοντά στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία αυτών των οπών.

Κοντά δε στους Ναούς τους έχτιζαν και τις πόλεις (όπως πάνω έτσι και κάτω), επειδή οι ηλεκτρομαγνητικές οπές σχηματίζουν ισόπλευρα τρίγωνα και οι πόλεις τους σχηματίζουν ισόπλευρα τρίγωνα (όταν ενωθούν με νοητές γραμμές). Η ηλεκτρομαγνητική οπή (ομφαλός) της Γαίας στους Δελφούς, έγινε μέσα στα χρόνια των 39.500.000 ετών, της Ακρόπολης στα χρόνια των 15.000.000 ετών, της Δήλου στα χρόνια του πρώτου μισού των 2.000.000 ετών. Το τούνελ που συνδέει… τους Δελφούς με την Ακρόπολη… βρίσκεται σε βάθος 1.650-1.950μ. περίπου. Της νήσου Δήλου…. το τούνελ που τη συνδέει με τους Δελφούς, βρίσκεται σε βάθος 1.950μ. περίπου, της Ελευσίνας το τούνελ που τη συνδέει με την Ακρόπολη, βρίσκεται σε βάθος 700-800μ. περίπου.

Επίσης όλες οι ηλεκτρομαγνητικές οπές της Γαίας…. όπου οι Πρόγονοι μας έχτιζαν Μαντεία και πολλούς από τους Ναούς τους, συνδέονται μεταξύ τους με τούνελ, που βρίσκονται σε μεγάλο βάθος. Από τους Ομφαλούς μπορούμε να έχουμε ακουστική επικοινωνία με άλλους Ομφαλούς και με άλλες ηλεκτρομαγνητικές οπές (πεδία), που είναι σε πολύ μεγάλες αποστάσεις από εμάς. Δηλαδή…. μπορούμε κάλιστα να επικοινωνούμε, να ακούμε φωνητικά και άλλων ειδών ηχητικά κύματα και να μεταδίδονται επίσης οι ψαλμωδίες των Ναών σε άλλες οπές. Επίσης οι λίθινοι Ομφαλοί που βρίσκονται σε τοποθεσίες της Αιγύπτου, της Παλαιστίνης και σε άλλα μέρη της Γαίας, όπου υπάρχουν Ομφαλοί (ηλεκτρομαγνητικές οπές) και επίσης υπάρχουν πάλι κι εκεί αρχαίοι Ναοί, που απλά δεν είναι έργα άλλων λαών, αλλά των ΠΡΟΓΟΝΩΝ μας φυσικά…… των ΕΛΛΗΝΩΝ.

Βάλε το email σου στην φόρμα για να λαμβάνεις τα άρθρα μας.

ΕΛΛΑΝΙΟΣ ΙΦΙΓΕΝΗΣ (Ε.Ι.)
IOANNIS STOGIANNOS / Image by Luisecheverriurrea from depositphotos.com