Η επιγραφή των Μυκηνών

Ιδού η «αόρατη» και… τρίγλωσση επιγραφή της Πύλης των Λεόντων, των κυκλώπειων κατασκευών*, του Οχυρού της Πόλεως των Μυκηνών, όπως αυτή φαινόταν πριν από το 1970 και έχει αποθανατισθεί – περισσότερο ή λιγότερο, επιτυχώς – σε φωτογραφίες που κοσμούν προσωπικές συλλογές, αναμνηστικά δελτάρια και σχετικά βιβλία.

Κομίζω… γλαύκα εις Αθήνας! Διαπιστώστε την ύπαρξη της άγνωστης αυτής επιγραφής παρατηρώντας προσεκτικά το υπέρθυρο της Πύλης των Λεόντων από π.χ. την σελ. 311 του Α΄ τόμου της Ιστορίας του Ελληνικού Έθνους, της Εκδοτικής Αθηνών Α.Ε. και, εάν είστε ολίγον μύωπες και δεν σας συμβαίνει συχνά να οφθαλμαπατάσθε, αφού απορρίψετε την περίπτωση μιας καλοστημένης απάτης, σχεδιάστε την και μέσω int., και χωρίς πνευματικά δικαιώματα, δημοσιεύσατέ την προς… αποκρυπτογράφησιν!

Διαβάστε επίσης: Η Μυστηριώδης Επιγραφή στον Ταΰγετο και η πιθανή μετάφρασή της

Η επιγραφή των Μυκηνών

Τι μπορεί να λέει μια επιγραφή που ανακατεύει την… Γραμμική Α και Β, τα… Ιδεογράμματα (όπως στον Δίσκο της Φαιστού) και τα… Αιγυπτιακά (!), κανείς σοβαρός επιστήμων, και να την «έβλεπε», δεν θα το είχε διανοηθεί να καταπιαστεί!

* Γενικά, υπάρχει η πεποίθηση ότι από σκυροκονιάματα, εκ χαλίκων πήγματα είναι οι γιγάντιοι δομικοί λίθοι πανάρχαιων οχυρών, μνημείων, θησαυρών – πυραμίδων, κλπ. ανά την υφήλιον. Ωστόσο είναι κάτι που δεν έχει αποδειχτεί επιστημονικά.

Η Άγνωστη και Αόρατη επιγραφή των Μυκηνών...

Σημείωση: Παραθέτουμε και ένα μείζονος σημασίας σχόλιο από την πρώτη ανάρτηση την σχετική με την “Επιγραφή των Μυκηνών” αυτού του εξαιρετικού ιστολογίου : http://bouzanis.blogspot.gr/2014/02/blog-post_1.html

Πιθανή μετάφραση για την επιγραφή των Μυκηνών από Unknown19 Ιουλίου 2014 – 7:16 π.μ.

Η επιγραφή της πύλης των λεόντων , στις Μυκήνες με ελληνικά ιερογλυφικά

So ma ra = Θεά των οδυνών (τοκετών) , Μεγάλη μητέρα, Ρέα
Ja da po = πανίερη Δήμητρα , ποτνια θηρών + ja ta ti = Ταυρώ (προσωνύμιο της Αρτέμιδος), πότνια θηρών + ka we ka = θυσία στην πανσέληνο Καβείρω (προσωνύμιο της Δήμητρας) και στην:wa2 o me = πάμφωτο , ορθία , Αρτέμιδα.

ΘΕΑ ΤΩΝ ΟΔΥΝΩΝ (ΤΟΚΕΤΩΝ) , ΜΕΓΑΛΗ ΜΗΤΕΡΑ ΡΕΑ.
ΠΑΝΙΕΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΠΟΤΝΙΑ ΘΗΡΩΝ + ΠΑΝΙΕΡΗ ΤΑΥΡΩ (ΑΡΤΕΜΙΔΑ), ΠΟΤΝΙΑ ΘΗΡΩΝ + ΘΥΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΝΣΕΛΗΝΟ ΚΑΒΕΙΡΙΑ (ΔΗΜΗΤΡΑ) ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΜΦΩΤΟ ΟΡΘΙΑ (ΑΡΤΕΜΙΔΑ).

Βάλε το email σου στην φόρμα για να λαμβάνεις τα άρθρα μας.

Διαβάστε επίσης: Το Δρακόσπιτο του Υμηττού και η Μυστηριώδης Επιγραφή

Αντώνης Βασιλάκης του Θωμά
Αναγνώστης, μεταφραστής, Πελασγικών, μινωικών γραφών και του Δίσκου της Φαιστού στο κρυφό και φανερό κείμενο.
Βλυχιά Κνωσού
Όχι αρχαιολόγος.
(Γράφω όχι αρχαιολόγος, διότι το <> καλύπτει μόνο το 1/100 , των γνώσεων που χρειάζονται , για την δουλειά που κάνω εδώ).

The Inscription of Mycenae

See the “invisible” and … trilingual inscription on the lintel of the LionsGate, of Cyclopean structures with concret*, on Acropoli of ancient Mycenae as it looked before 1970 and has been imprinted – more or less success-fully – on photos that adorn private collections, memorabilia, cards and related books.

Convey… wisdoms in Athens! Get authenticate the existence of this unknown inscription carefully observing the lintel on Gate Lions from e.g. 311 page, Α΄volume of the History of Greek Nation, Athens Publishing S.A. and if you are slightly nearsighted and you do not often have hallucinations, after discarding any fraud, you draw it and through the int., without copyrights, you can to offer it for decryption!

What says a inscription that stirs the … Linear A and B, … Ideograms (as in the Phaistos Disk) and the Egyptian … (!) nobody serious scientist, and to “had see”, she would not have imagined to deal!

* of concrete are constructed the gigantic building materials of ancient forts, monuments, treasures – Pyramids, etc. of ancient world!

bouzanis και autochthonesellhnes