Ποιοι είναι οι Rama που βύθισαν την Ατλαντίδα

Τὸ ἱερὸ ἰνδουϊστικὸ βιβλίο Bhagavad Gita περιγράφει τὴν ἐξαιρετικὴ τεχνολογία ποὺ χρησιμοποιήθηκε σὲ ἕναν πόλεμο, μεταξὺ τῆς αὐτοκρατορίας Rama καὶ τῆς Ἀτλαντῖδος, περισσότερα ἀπὸ 10.000 πρίν. Ὅταν οἱ σύγχρονοι ἐρευνητὲς διάβασαν τὸ Bhagavad Gita, τὸ ἀρχαῖο ἰνδικὸ ἔπος, νόμιζαν ὅ,τι διάβαζαν ἕνα σενάριον ἐπιστημονικῆς φαντασίας.

Ἡ αὐτοκρατορία τῶν Ῥᾶμα ἦταν σὲ πόλεμο μὲ τοὺς κατοίκους τῆς Ἀτλαντῖδος.

Εἶχαν ἕναν ἐξαιρετικὰ προηγμένο πολιτισμὸ καὶ ὅ,τι ἡ τεχνολογία τους ἦταν ἐκπληκτιτικὰ ὅμοια μὲ τὴν δική μας, μὲ τὶς σύγχρονες ἀνέσεις κλπ κλπ.
Αὐτὸ ποὺ κάνει ἐντύπωση εἶναι ὅ,τι περιγράφονται ἀερόπλοια ποὺ χρησιμοποιοῦν ἀτομικὲς βόμβες.

Σύγχρονοι ἐρευνητὲς κι ἐπιστήμονες ἔχουν ἀνακαλύψῃ ὅ,τι πολλὲς ἀπὸ τὶς περιγραφὲς ποὺ γίνονται γιὰ αὐτὰ τὰ σκάφη καὶ τὰ ὅπλα, εἶναι παρόμοια μὲ τὴν τεχνολογία ποὺ ἔχουμε σήμερα, κι ὅ,τι σὲ μερικὲς περιπτώσεις εἶναι πιὸ προηγμένη ἀπὸ τὴν δική μας.

Αὐτὰ ποὺ περιγράφονται στὸ Bhagavad Gita εἶναι τεχνολογικῶς ὀρθά, ποὺ ἐὰν ἀναπαραχθοῦν, σύμφωνα μὲ αὐτα ποὺ γράφει, θὰ ἔχουμε κατασκευάσῃ μηχανὲς ποὺ πετοῦν, λένε οἱ ἐπιστήμονες.

Τὸ κέντρο τῆς αὐτοκρατορίας Ῥᾶμα, γράφει τὸ ἱερὸ ἰνδουϊστικὸ βιβλίο Bhagavad Gita, βρισκόταν στὴν λεκάνη τῆς Μεσογείου, ἐπάνω ἀπὸ τὴν Βόρεια Ἀφρική. (Ἄρα μιλᾶ γιὰ τὴν Ἑλλάδα. Ἄρα οἱ Ῥᾶμα ἦταν οἱ Ἕλληνες.)

Τὸ ἔπος στὰ ἀρχαῖα σανσκριτικὰ λέει ἀκόμη ὅ,τι ἡ αὐτοκρατορία Ῥᾶμα εἶχε καταστρέψῃ μὲ ἐπιτυχία τὸν ἀρχαῖο πολιτισμὸ τῶν Ἀτλάντων.

Παραδόξως, ὑπάρχουν σὲ ἀρκετὰ μέρη, στὴν γῆ, ὅπως στὴν Ἀφρική, στὴν Μεσοποταμία, στὴν Ἰνδία κλπ σημάδια ἑνὸς ἀτομικοῦ πολέμου.

Θὰ μποροῦσε νὰ εἶχε γίνει ἕνας μεγάλος παγκόσμιος πόλεμος, πρὸ 12.000 ἐτῶν. Ἕνας πόλεμος ποὺ ἐξάλειψε τὴν ὕπαρξη ἑνὸς μεγάλου πολιτισμοῦ κι ἔφερε τὸν ἄνθρωπο πάλι στὴν Λίθινη ἐποχή, κάνοντάς τον νὰ ξεχάσει τὴν ἱστορία του, καὶ νὰ μείνουν ἀναμνήσεις μόνον στοὺς μύθους καὶ σὲ ὁρισμένα γραπτά, ὅπως τὸ ἰνδουϊστικὸ βιβλίο Bhagavad Gita.

Βάλε το email σου στην φόρμα για να λαμβάνεις τα άρθρα μας.

Συμπερασματικά, καὶ τὰ ἱερὰ βιβλία τῶν Ἰνδῶν γράφουν ὅ,τι οἱ Ἕλληνες κατέστρεψαν τὴν Ἀτλαντίδα.

περιοδικὸ ἀναζήτησις και filonoi.gr / Image by 41330 from Pixabay