Ο Όμηρος περιγράφει ουράνιες Πύλες που περνούν οι θεοί στην Ιλιάδα

Κατά καιρούς, εμφανίζονται στις μέρες μας, διάφορα περίεργα σημάδια στους ουρανούς διαφόρων πόλεων. Κάποια από αυτά δεν είναι άγνωστα ιπτάμενα αντικείμενα. Ειδικοί εμπειρογνώμονες τα έχουν χαρακτηρίσει ως “πύλες των ουρανών” ή αστροπύλες. Όμως, το “φαινόμενο” αυτό ήταν γνωστό από πολύ παλιά. Μάλιστα, ο Όμηρος το περιγράφει λέγοντας ότι από αυτές τις πύλες περνούσαν οι θεοί… -d-

Ιλιάδος ραψωδία Ε’ στιχ. 750

”Ἥρη δὲ μάστιγι θοῶς ἐπεμαίετ᾽ ἄρ᾽ ἵππους·αὐτόμαται δὲ πύλαι μύκον οὐρανοῦ ἃς ἔχον Ὧραι,τῇ ἐπιτέτραπται μέγας οὐρανὸς Οὔλυμπός τε ἠμὲν ἀνακλῖναιπυκινὸννέφος ἠδ᾽ ἐπιθεῖναι.Τῇ ῥαδι᾽ αὐτάων κεντρηνε κέας ἔχον ἵππους· εὗρον δὲ Κρονίωνα θεῶν ἄτερἥμενον ἄλλων ἀκροτάτῃ κορυφῇ πολυδειράδο Οὐλύμποιο. Ἔνθ᾽ἵππους στήσασα θεὰ λευκώλενος Ἥρη Ζῆν᾽ ὕπατον Κρονίδην ἐξείρετο καὶ προσέειπε·”

Νεοελληνική απόδοσις:

Κι η Ήρα με την μάστιγα σφοδρά κινεί τους ίππους. Βροντούν οι πύλες τ’ ουρανού αυτάνοικτες μπροστά τους, οπού του απέραντ’ ουρανού φυλάκτρες και του Ολύμπου την φράζουν με το σύγνεφον ή τ’ αφαιρούν οι Ώρες. Και ως τα κεντούσαν, τ’ άλογα περάσαν απ’ την πύλην. Και τον Κρονίδην εύρηκαν ανάμερ’ απ’ τους άλλους θεούς στην άκρην κορυφήν του πολυλόφου Ολύμπου. Τους ίππους εκεί εκράτησεν η Ήρα η λευκοχέρα και ομίλησε κι εξέτασε τον ύψιστον Κρονίδην.

Ιλιάδος ραψ. Δ΄ στιχ. 75

Ὣς εἰπὼν ὄτρυνε πάρος μεμαυῖαν Ἀθήνην, βῆ δὲ κατ᾽ Οὐλύμποιο καρήνων ἀΐξασα. Οἷον δ᾽ ἀστέρα ἧκε Κρόνου πάϊς ἀγκυλομήτεω ἢναύτῃσι τέρας ἠ ὲ στρατῷ εὐρέ λαῶν λαμπρόν· τοῦ δέ τε πολλο ἀπὸ σπινθῆρες ἵενται· τῷ ἐϊκυῖ᾽ ἤϊξεν ἐπὶ χθόνα ΠαλλὰςἈθήνη, κὰδ δ᾽ ἔθορ᾽ ἐς μέσσον· θάμβος δ᾽ἔχεν εἰσορόωντας Τρῶάς θ᾽ ἱπποδάμους καὶ ἐϋκνήμιδας Ἀχαιούς· ὧδε δέ τις εἴπεσκενἰδὼν ἐς πλησίον ἄλλον…

Νεοελληνική απόδοση

Και αυτοπροαίρετα η θεά στον λόγον του ετινάχθη από του Ολύμπου τες κορφές κι εχύθη ωσάν τ’ αστέρι, οπού ο Κρονίδης έριξε σημάδι στους ανθρώπους, ή ναύτες ή στρατόπεδο λαών εκτεταμένο. Λαμπρό αστέρι κι άπειρες οι σπίθες του πετιούνται. Ομοίως τοτ’ η Αθηνά στην γην εροβολούσε και μες στην μέσην πήδησε των ιπποδάμων Τρώων, των χαλκοφόρων Αχαιών και απόρησαν τα πλήθη…

Δείτε από το κανάλι The Weather Space, ένα βίντεο με την ονομασία UFO Spiral in the sky seen and heard across Western Canada, για το πως θα μπορούσε, ίσως, να είναι μία μία “Πύλη του Ουρανού”. Φυσικά, θα μπορούσε να έχει και μία διαφορετική εκδήλωση που ούτε καν μπορούμε να διανοηθούμε. Ενδεχομένως, όμως, να είναι ό,τι πιο κοντινό μπορούμε να φέρουμε στο νου μας. Σκεφτείτε το:

Επιλογή κειμένων diadrastika από
enneaetifotos εδώ και εδώ.

Βάλε το email σου στην φόρμα για να λαμβάνεις τα άρθρα μας.