Ποιοί είναι οι Ανδρομέδιοι Συνοδοί του Δία

Τέκνα Διός Ελλάνιοι

-Την εποχή της Μεγάλης Σύγκρουσης, ο Ιερός Άρχοντας Φωτός ο Ζευς, παρέλαβε με την ουράνια πολιτεία «Φοίνιξ» τους πλέον εκλεκτούς πανεπιστήμονες και έμπειρους πολεμιστές, τους Δραβίδες από την Ανδρομέδα, τους Αρείους από το Σείριο, τους Μίνυες από τις Πλειάδες και τους Γαραμάνες από τον Ωρίωνα,

ΟΛΟΙ ΑΝΔΡΟΜΕΔΙΟΙ ΕΛΛΑΝΙΟΙ ΓΟΝΟΙ «Ε», με τελικό προορισμό τη Γαία.

-«ΕΛΛΑΝΙΟΣ» στην γλώσσα των ουρανών σημαίνει «Φωτεινός» και δηλώνει την καταγωγή αυτών που προέρχονται από την πιο φωτεινή αστρική περιοχή του Γαλαξία της Ανδρομέδας, που ονομάζεται «ΕΛΛΑΝΙΑ» (Φωτεινή) και είναι η πρώτη περιοχή του Γαλαξία που εποίκησε ο Ιερός Άρχοντας Φωτός Ζευς.

-Οι Ελλάνιοι αποτελούσαν πάντα τη συνοδεία του Διός σε όλες τις ουράνιες αποστολές του.

-Το πρώτο τμήμα της Γαίας που βάδισε και εποίκησε ο Ζευς και φώτισε με την υπέρλαμπρη παρουσία του. Προς τιμήν του ονομάστηκε Ελλάνια από τους συνοδούς του και είναι το τμήμα της Γαίας στο οποίο ζείτε εσείς.!!!!

Η ΔΙΑΘΗΚΗ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΑ
ΕΛΛΑΝΙΟΙ (Φωτεινοί) [κεφ.1/α]
Fileas Fonk / Image by PIRO4D from Pixabay

Βάλε το email σου στην φόρμα για να λαμβάνεις τα άρθρα μας.