Ο Αριθμός Εννέα (9), Έτσι όπως Δεν σας τον Δίδαξε Κανείς

Γράφει ο ΕΛΛΑΝΙΟΣ ΙΦΙΓΕΝΗΣ (Ε.Ι.)

Ο Αριθμός Εννέα

Ο αριθμός ΕΝ ΝΕ Α είναι ο κώδικας της Ελληνικής Αλφαβήτου.

ΕΝ-ΝΕ-Α=ΠΑΙΔΕΙΑ=ΕΛΙΞς=111

ΑΛΦΑ=532=>1/ΜΟΝΑΣ=361=>1/ΕΝ=55=>1…111

Oι λέξεις, που είναι έλξεις γραμμάτων, περιελίσσουν τας έλικας του νου και τον καθιστούν εξαιρετικώς εύστροφον, προκειμένου να αν-ελιχ-θή εις το όρος Ελικών των 9 Μουσών με Μουσαγέτην τον ετεροθαλή αδελφόν των, τον Απόλλωνα.

Διαβάστε επίσης: Οι 9 Μούσες κρύβουν μία αρίθμηση στον λεξάριθμό τους

Oι λέξεις: Π-ΛΕΞΙΣ, ΛΕΞΙΣ, ΕΛΞΙΣ, ΕΛΙΞΣ..(ΕΛΙΞς), ΕΛΙΚΩΝ είναι το απτόν παράδειγμα της ικανότητος του Ελληνικού Λόγου να ελίσση τας έλικας του νου. Καθιστά τον Έλληνα ιδιαιτέρως όχι μόνον εύστροφον, αλλά και ερευνητικόν ως προς την φυσικήν και νοητήν πραγματικότητα.

Η ΠΛΕΞΙΣ (Π+ΛΕΞΙΣ)…..[όπου Π….. Π (ΥΛΗ)]……γίνεται ΛΕΞΙΣ/ΕΛΞΙΣ/ΕΛΙΞΣ-(ΕΛΙΞς)…ΕΛΙΚΩΝ. Η κάθε ΛΕΞΙΣ….οδεύει…..προς το άπειρον ΟΟ ….ήτοι : ΛΕΞΙΣ=305=>3+0+5=8…οο….άπειρον.

ΕΛΙΞς=5+30+10+60+6=111……όπου 111 είναι η αρχή της Αλφαβήτου μας….1,10, 100…που χωρίς τα μηδενικά….γίνεται 111…..που είναι η ΠΑΙΔΕΙΑ=111, μας …..δηλαδή η αναζήτησις προς το (Θ)είον….το γράμμα Θ=9…….όπου….ΘΗΤΑ=318=>3+1+8=12…..όπου 12….ΟΙ ΟΛΥΜΠΙΟΙ….και 1+2=3….όπου 3….Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ (ΔΙΑΣ ΖΕΥΣ/ΑΘΗΝΑ/ΑΠΟΛΛΩΝ).

Βάλε το email σου στην φόρμα για να λαμβάνεις τα άρθρα μας.

Ο αριθμός ΕΝΝΕΑ=9, ούτως χωρίζεται σε ΕΝ-ΝΕ-Α. Τουτέστιν: ΕΝ=1/ΝΕ(ΕΝ)=1/Α=1.

Εις την Ελληνικήν Αλφάβητον…..διαπιστώνομεν ότι καθέτως, όπως ορώμεν, έχομεν: 6,60,600…ήτοι : [ F(ς) Ξ , Χ ]…..τουτέστιν 666. Από τα προηγούμενα γράμματα είχαμεν μόνον απόκρυφον…… το [ F (ς) ]….δίγαμμα ή στίγμα….το οποίον προστίθεται πλέον ως 6….στην λέξιν…..ΕΛΙΞς. Με εντολή του Διός ( ο πρώτος ΤΕΛΕΙΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ… ΕΞ=6….ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ….εις την Ελληνικήν Αλφάβητον….και από 6,60,600 μετατρέπεται….εις δεξιόστροφην ΕΛΙΚΑ….666. ) Αύτη η ΕΛΙΞς =111…..τείνει….να φθάσει εις την κορυφήν…..της Ελληνικής Αλφαβήτου…. και να γίνει 9,90,900…..ήτοι: [ Θ , Q , ΣΑΝ Π ), δηλα δή 999.

Εις την δεξιάν αυτήν κάθετον σειράν της Ελληνικής Αλφαβήτου είχαμεν όρασιν/θέασιν….μόνον ενός εκ των τριών γραμμάτων ….και τούτο ήτο μόνον το γράμμα θ=9…..όπου είναι Ο ΚΩΔΙΞ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΕΡΑΣ ΑΛΦΑΒΗΤΟΥ, που σημαίνει ότι οράμε παντοτινά το γράμμα θ=9…..και μόνον όταν καταφέρουμε και ανυψώσουμε ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΑΛΦΑΒΗΤΟΝ…..από την οριζόντια θέση… που την είχαμε έως τώρα… στην ΟΡΘΙΑΝ ΘΕΣΙΝ….τότε θα έχουμε ΚΑΘΑΡΗΝ ΘΕΑΣΙΝ…..Ούτως εις την ΟΡΘΙΑΝ ΣΩΣΤΙΝ ΘΕΣΙΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΛΦΑΒΗΤΟΥ…..ΤΟ 666….ΑΝΤΙΣΤΡΕΦΕΤΑΙ….ΚΑΙ ΓΙΝΕΤΑΙ 999…..όπου ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ η ΕΛΙΞς =111 ΤΩΝ ΕΛΛΑΝΙΩΝ (ΦΩΤΕΙΝΩΝ) ΟΝΤΩΝ, ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ….(ΘΕΙΑ-ΒΟΗ)….ΤΟΥ ΔΙΟΣ. Ορούμεν το θ=9…..διότι ΖΕΥΣ = 612=>6+1+2=9……ΕΝΝΕΑ/ΕΝ-ΝΕ-Α/111=ΠΑΙΔΕΙΑ.

ΚΥΑΜΩΝ=20+400+1+40+800+50=1311=>6……

ΑΠΕΧΕΤΕ=1+80+5+600+5+300+5=996=>6……

Το ρητόν….ΚΥΑΜΩΝ ΑΠΕΧΕΤΕ….μας δείχνει ότι…έως τώρα είχαμε αποχή….από τα κουκιά…δηλα δή ….είχαμε αποχή….από την ΟΥΡΑΝΙΑΝ…..ΘΕΙΑΝ ΓΝΩΣΙΝ. Το ΚΥΑΜΩΝ=1311… ορούμεν μεν τα τρία 1..11 και το 3….αλλά απέχομεν από την ΠΑΙΔΕΙΑ=111. Το ΑΠΕΧΕΤΕ=996….. μας δηλώνει ότι για να φτάσουμε στο 999 χρειαζόμαστε τον ΑΡΙΘΜΟ (3) …..οπότε 996+3=999.

Η λέξις…..ΑΡΙ(Θ)ΜΟΣ….προέρχεται από την βάσιν…Α=1, Ι=10 , Ρ=100 ήτοι 111 …..δηλαδή (Α,Ι, Ρ)….(Ρ,Ι,Α)….(Α, Ρ, Ι) [Θ] ΜΟΣ.

Το (3) δηλώνει …..ΔΗΛΟΣ…..Δ-ΗΛΟΣ….όπου χρειάζεται το Ι=10….το ΚΕΝΤΡΟΝ ΤΗΣ Α! ΙΕΡΑΣ ΤΕΤΡΑΚΤΥΟΣ….για να γίνει Δ+ΗΛΙΟΣ…..ΑΠΟΛΛΩΝ.

Διαβάστε επίσης: Ιερά Τετρακτύς. Πυθαγόρας =864 =>8+6+4=18 =>1+8=9… Εννέα…

Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ ( ΔΙΑΣ ΖΕΥΣ/ΑΠΟΛΛΩΝ/ΑΘΗΝΑ) ….ήταν, είναι και θα είναι πάντοτε μπροστά μας.

Πράγματι αν προσθέσουμε το ΚΥΑΜΩΝ=1311 και το ΑΠΕΧΕΤΕ=996….λαμβάνομεν 1311+996=2.307=>12….ΟΛΥΜΠΙΟΙ….=1+2=3 …..ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΡΙΑΣ.

Αν προσθέσομεν το ελλειπές 996 και 999…έχομεν ….996+999=1995…..(ημερομηνία ΕΝ-ΑΡΞΗΣ…. ΑΦΥΠΝΙΣΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΑΝΙΩΝ (ΦΩΤΕΙΝΩΝ) ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ.

Αν προσθέσομεν το 666+999…θα λάβομεν =1665=18=>1+8=9….ΕΝ-ΝΕ-Α….πυθμένα που ενεργοποιεί την ΕΛΙΞς…της ΥΠΟΦΥΣΕΩΣ. ΥΠΟΦΥΣΙΣ=1860=>15=>1+5=6//ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ=834=15=>1+5=6//ΓΑΙΑ=15=>1+5=6….οι πυθμένες 666 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ…ΜΟΝΟΝ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΙΕΡΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ ΑΝΑ ΤΗ ΓΑΙΑ.

Η ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΙΣ (ΕΝ-ΕΡΓΟ-ΠΟΙΗΣΙΣ)… [ΟΡΓΟΝΗ…ΕΙ…ΕΙ…ΣΠΣ..] …ΟΠΟΥ ΚΑΘΕΙΣ ΜΑΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ-ΙΦΙΓΕΝΗΣ / Ι F(ς) Ι ΓΕΝΗΣ =292.

ΜΟΥΣΑ=711=>9 (ΕΝ-ΝΕ-Α)

ΖΕΥΣ=612=>9 (ΕΝ-ΝΕ-Α)

711-612=99=>9 (ΕΝ-ΝΕ-Α)

ΝΟΥΣ=720=>9 (ΕΝ-ΝΕ-Α)

ΖΕΥΣ=7+5+400+200 και ΝΟΥΣ=50+70+400+200. Οι αριθμοί 5,7,4,2 είναι κοινοί, διότι το ΜΗΔΕΝ δεν αλλάζει το αποτέλεσμα.

«Η ΛΕΞΗ ΕΝ-ΝΕ-Α ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. ΠΙΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ:

ΕΝ=999,888,777

ΝΕ=666,555,444

Α =333,222,111

ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΑΠΟΔΕΙΞΩ ΠΡΟΣΘΕΤΩ ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΕΚΑΔΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΟΝΑΔΩΝ. 9+9+9=27 / ΑΝΤΙΣΤΡΕΦΩ ΤΟ 27 σε 72/3=24 ΚΑΙ ΑΝΑΓΩ ΣΕ ΠΡΩΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΘΩΣ ΚΙΝΟΥΜΑΣΤΕ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ 1-9 (ΜΗΔΕΝ ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΣΤΟ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟ ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ). 72/3=24 ->2+4=6 ΑΡΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟΣ ΕΙΝΑΙ 666. ΑΚΟΛΟΥΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΛΟΓΙΚΗ:6+6+6=18 ΑΝΤΙΣΤΡΕΦΩ ΤΟ 18 σε 81/3=27 ->2+7=9 => 999

Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΝΕΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΛΦΑΒΗΤΟΥ….ΓΙΑΥΤΌ ΚΙ ΕΧΟΥΜΕ ΕΝΝΕΑΜΗΝΗ ΚΥΗΣΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟΝ…

ΜΕΤΑ ΤΙΜΗΣ
ΕΛΛΑΝΙΟΣ ΙΦΙΓΕΝΗΣ (Ε.Ι.)
master-lista και conspiracyfeeds