γράμμα Ι
Image by smaglov from depositphotos

Η Δεύτερη… ΕΝΝΕΑΣ
Το γράμμα… Ι (ΙΩΤΑ)

Σύμφωνα με τον Κώδικα του Έλληνος Λόγου το Ι… σημαίνει μικρή ποσότητα δυνάμεως-ακτινοβολίας, η οποία απαύστως τροφοδοτεί.

Η λέξις ΙΑΣΙΣ… έχει πρώτο γράμμα Ι… που μας δείχνει την Ακτινοβολία… το δεύτερο γράμμα είναι το Α… που μας δείχνει από πού προέρχεται… δηλαδή την Αρχική Δύναμη… το τρίτο γράμμα είναι το Σ… δια παλινδρομικής κίνησης… και πάλι το γράμμα Ι… δια της Ηλιακής Ακτίνος… και τέλος το γράμμα Σ… δια της επαναλαμβανόμενης παλινδρομικής κίνησης εσαεί. Γι’ αυτό χρειάζεται για τους σωματικούς πόνους… Ιατρός.

Η λέξις ΙΑΠΕΤΟΣ σημαίνει… (Ο ΕΝΑΣ) (ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙΝ) (ΤΟ ΠΑΝ) (ΕΚ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ) (ΤΟ ΣΗΜΕΙΟΝ) (ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΣΥΝΟΛΟΝ) (ΟΠΟΥ ΣΤΙΓΜΑΤΙΖΕΤΑΙ), δηλαδή… σε ελεύθερη απόδοση είναι… «αυτός που έχει το κλειδί όλης της γνώσης».

Ούτως… για όσους λοιπόν επικρατεί η ΗΜΙΜΑΘΕΙΑ……χρειάζεται οπωσδήποτε… ΙΑΣΙΣ=421
[ΗΜΙΜΑΘΕΙΑ=124 / ΙΑΣΙΣ=421]….ακριβώς η αντίθετη αρίθμησις.

ΙΑΜΑ=ΑΙΜΑ=52–>5+2=7

Η ΟΔΟΣ προς το ΦΩΣ=1500=>6… επέρχεται δια μέσω του Ε=5… στο επόμενο στοιχείο της ΓΑΙΑΣ … όπου την περιλούζει… και είναι ο ΑΙΘΗΡ. Με την εμφάνιση του Ι=10… της Ιεράς Τετρακτύος… όπου μετατρέπεται…. σε ΕΙ=5+10=15=>6… δηλα δή… η εμφάνισις του ΕΞ/6… του πρώτου ΤΕΛΕΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ… ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ.

Για μετατραπεί το κάθε ανθρώπινο Όν… ως Ε(ΛΛΑΝΙΟΣ)- Ι (ΦΙΓΕΝΗΣ)… οφείλει… να κοιτάΕΙ… ψηλά ατενίζοντας τον αριθμό 9=ΘΗΤΑ. Ο Πυθαγόρειος αριθμός ΕΝ-Νέα-(ρχή)…..ή αλλιώς ΕΝ-ΝΕ-Α…..δηλα δή… η ΕΝΝΕΑΣ… παράγεται από φιλοσοφικής απόψεως και αριθμητικής, από την γνωμονική μονάδα δι’ απλής αυτογεννήσεως της…. πέραν της αρχικής , ήτοι: Αρχική τριαδική μονάς(=3)+2 φορές αυτογέννησις (2Χ3) ή αριθμητικά 3+(2Χ3)=9-ΕΝΝΕΑΣ. Οι Πυθαγόρειοι επρέσβευαν ότι η ΕΝΝΕΑΣ…. ήτο η «Κόρη» προελθούσα από την Μητέρα και τον Πατέρα με αυτογέννησι εκ του Πατρός, πράγμα που και επιβεβαιούται ως εξής:

ΠΑΤΗΡ=489=>21=>3=αρχική γέννησις του Πατρός(3) από την έλξιν της αρχικής Μονάδος(1) από το Χάος(2).

ΜΗΤΗΡ=456=15=>6=(2Χ3)=πρώτη αυτογέννησις του 3 προς δημιουργίαν της εξάδος (ΣΥΝ-ΠΑΝ).
ΚΟΡΗ=198=18=>9=(3Χ3)=δευτέρα αυτογέννησις της τριαδικής μονάδος, ήτοι συνολικά: (1+2)+(2Χ3)=9…..δηλα δή ΕΝΝΕΑ=ΕΝ-ΝΕ-Α=111.

Βάλε το email σου στην φόρμα για να λαμβάνεις τα άρθρα μας.

Η λέξις ΙΔΕΑ… έχει το γράμμα Ι… που μας δείχνει την Ακτίνα Φωτός… το γράμμα Δ… που μας δείχνει τον Δημιουργό… το γράμμα Ε… που μας δείχνει την Έλευση… και το γράμμα Α… που εκπορέυεται από την Αρχική Δύναμη. Έτσι Η ΙΔΕΑ… είναι η απαστραπτουσα Ακτίνα Φωτός… του Δημιουργού… που ελαύνει… από την Αρχική Πηγή.

Η λέξις ΙΕΡΟΣ… έχει το γράμμα Ι… που είναι η Ακτίνα Φωτός… το γράμμα Ε… που δείχνει την Έλευση… το γράμμα Ρ… που δείχνει τη Ροή… το γράμμα Ο… που δείχνει το γήινο χώρο… το γράμμα Σ… με παλίνδομη κίνηση. Έτσι ΙΕΡΟΣ είναι αυτός που δέχεται την Ακτίνα Φωτός… μετά Ελεύσεως και Συμπαντικής Ροής… στο γήινο χώρο… και επιδέχεται την ενέργεια αυτή εσαεί.

Η λέξις …ΙΧΩΡ έχει το γράμμα Ι… που δείχνει την Ακτίνα Φωτός… το γράμμα Χ… που δείχνει από πού προέρχεται δηλαδή το Χαός… το γράμμα Ω… από το Συμπαντικό Ωράνιο χώρο… και το γράμμα Ρ… με ροή. Οπότε το ΙΧΩΡ… είναι μία ακτίνα φωτός… που έρχεται από Χάος… του Συμπαντικού χώρου… με ροή… προς τα εμάς… και μας ενεργοποιεί. Τo ΙΧΩΡ… εισχωρεί μέσας μας… και ενεργοποιεί τα κύτταρά μας για να γίνουν οι κατάλληλες συνάψεις του εγκεφάλου μας.

Διαβάστε επίσης: Το Ηλιακό Φωνήεν Ιώτα και τα Άγνωστα Μυστικά του

ΕΛΛΑΝΙΟΣ ΙΦΙΓΕΝΗΣ (Ε.Ι.)
IOANNIS STOGIANNOS / Image by smaglov from depositphotos.com