Ο Κώδιξ ΕΝΝΕΑ της Ελληνικής Αλφαβήτου (ΕΝ-ΝΕ-Α=1+1+1=111)

(Γεύσεις…..και αρώματα….από τον πάνσοφο Ελληνικό Λόγο.)

1.) ΕΚΣΤΑΣΙΣ = ( Η ΕΚΤΟΣ+ΣΤΑΣΕΩΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ….)

ΑΔΕΛΦΙΑ…Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΦΥΣΙΣ (εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων), ΕΙΝΑΙ ΑΣΘΕΝΗΣ. ΟΥΤΩΣ Η ΑΝΑΓΚΗ ΑΥΤΟΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΣΗΜΕΡΟΝ ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΙΝ ΤΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΕΑΥΤΟΥ….ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΥ «ΓΝΩΘΙ ΣΑΥΤΟΝ».

Η ΖΕΥΞΙΣ των δύο ειδήσεων των Νοητικών ΕΞΩ (Απολλωνίων) και συναισθηματικών ΕΣΩ (Διονυσιακών), δημιούργησε την διεργασία της ΣΥΝ+ΕΙΔΗΣΕΩΣ, δηλαδή ο

Άνθρωπος μέσω της ύπατης θεότητας (ΖΕΥΣ), απέκτησε συνείδηση:

ΖΕΥΞΙΣ=682=>7 (ΣΕΠΤΑ-ΙΕΡΑ) //
ΣΥΝΕΙΔΗΣΙΣ=1087=>7 (ΣΕΠΤΑ ΙΕΡΑ)

ΕΣΩ=1005=>6 // ΕΞΩ=865=>1

Η ΖΕΥΞΙΣ των ΕΞΩ-ΕΣΩ [Είδησης] είναι αυτή που έδειξε μια μεγάλη αλήθεια, την γέννηση του Λόγου.

ΕΙΔΗΣΙΣ=437=>5 // ΛΟΓΟΣ=373=>4….ούτως ο Λόγος μέσω του Διός ….απέκτησε ολοκληρωμένη συνείδηση.
Η διαφορά μεταξύ ΕΙΔΗΣΕΩΣ και ΛΟΓΟΥ είναι 437-373 και απαιτεί την ΖΕΥΞΙΝ των ΣΕΠΤΩΝ-ΙΕΡΩΝ (7) =1 για να γίνει η ΣΥΝΕΙΔΗΣΙΣ (7) ΣΕΠΤΑ. 437-373=64=ΑΛΗΘΕΙΑ. ΑΛΗΘΕΙΑ=64=>1….μία είναι η ΑΛΗΘΕΙΑ( ΘΕΙΑ ΑΛΗ)….οι εκφάνσεις της…πολλές.

Διαβάστε επίσης: Ιαπετικός Κώδικας: Μία ιδιότητα της ελληνικής γλώσσας

Βάλε το email σου στην φόρμα για να λαμβάνεις τα άρθρα μας.

Ο Ελληνικός ΛΟΓΟΣ είναι η ΑΛΗΘΕΙΑ…..Αδέλφια…και είναι πλήρως συνειδητοποιημένος.

Η ΖΕΥ-ξις των Ειδήσεων (ΕΞΩ-ΕΣΩ)…μας έδωσε το στίγμα της, ίνα αρχίσει πλέον ελεύθερα ο ανθρώπινος ΔΙΑ-λογισμός.

Ούτως γεννήθηκε ο ΔΑΙΜΩΝ του λόγου από την εμπεριστατωμένη και εξ ονύχων έρευνας :

(ΔΑΙΜΩΝ-ΕΙΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ…. ΔΑΙΜΩΝ ΛΟΓΟΥ=905+573=>2.

Το σύμβολο του ΛΟΓΟΥ είναι ο ΕΡΜΗΣ ο Τρισμέγιστος. ΕΡΜΗΣ=353=>2.
ΛΟΓΟΣ=373, ΕΡΜΗΣ=353, η διαφορά τους είναι 373-353=20, δηλαδή 2=> ο πυθμένας αυτός καθαυτός.
Ούτως ο ΕΡΜΗΣ–ΛΟΓΟΣ πληροφοριοδότης της καλής αγγελίας, μεταφέρει την γνώση της φύσης και των μυστικών της στην ανθρωπότητα…..ίνα αρχίσει ο ΔΙΑ-ΛΟΓΟΣ και να σχηματιστεί η απαστράπτουσα λέξη ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΣ και να καταλήξει στο απαρέμφατο…..ΔΙΑΛΟΓΙΖΕΣΘΑΙ.

Εις το ανάγνωσμα της λέξεως Διαλογισμός συνήθως….μας παραπέμπει σε ανατολίτικες θρησκείες…όμως είναι καθαρώς ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ.

Ο ΔΙΑΣ ΕΣΤΙΝ=ΕΛΕΥΣΙΣ=ΩΝ=850

ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΣ= (ΛΟΓΙΣΜΟΣ του ΔΙΑ).
Ο Ζεύς είναι ο Νούς του Συμπαντικού Υπάρχειν δια των Συλλογισμών. Ο Λογισμός του Διός……είναι ο ελληνικός τρόπος του δια+λογίζεσθαι, ο οποίος αναπτύσσεται με βάσιν την αρχήν της Δικαιοσύνης.

Μετά τον Δία+Λογισμόν ακολουθούν….οι Σύν+Λογισμοί… κάτι το οποίον συνήθως το αγνοείτε. Μετά την διάσπασιν του Εαυτού και τον κατακερματισμόν του «εγώ» με στόχον τον κριτικόν έλεγχον και σκοπόν την αναγνώρισιν των αδυναμιών και δυνατοτήτων του…..ακολουθεί η ζεύξις (ζευ-) του Διός, η επαναφέρουσα την ενότητα εις την ψυχήν…..δια του υιού του Διός,….Απόλλωνος.

ΑΔΕΛΦΙΑ…..σκοπός του Δια+λογισμού είναι η αυτοθεραπεία με προτύπους αρχάς τον Απόλλωνα. Αυτοθεραπευμένον το Όν με ιδεατά πρότυπα τον Δία, Απόλλωνα, Χείρωνα, έχει την ευτυχίαν να διαπιστώση ότι και τα άλλα όντα του περιβάλλοντος του…..ωφελούνται εκ της αλλαγής αυτής.

Οι ιδιότητες των (θεών) ίνα έχουν φυσική διείσδυση εις την Ψυχή μας….οφείλουν να μεταβληθούν σε ΑΡΧΕΤΥΠΑ ΟΡΘΑ από τον ΟΥΡΑΝΙΟΝ ΔΙΑΚΟΣΜΟ των ΘΕΙΩΝ ΟΝΤΩΝ.

Τούτη η μεταφορά ΑΔΕΛΦΙΑ…..γίνεται με την ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗ. Η Ενδοσκόπησις είναι η καθολική θέαση της κάθε εξεταζόμενης ΕΝΝΟΙΑΣ, η οποία φυσικά έπεται του ΣΥΝ+ΔΙΑ+ΛΟΓΙΣΜΟΥ.

Διαβάστε επίσης: Ιπποκράτης Δάκογλου: «Έσπασε» τον Κώδικα του Πυθαγόρα

Ο Νούς είναι μία καθαρή ΟΥΣΙΑ, η οποία έχει την δυνατότητα να δημιουργεί αυθεντικούς ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΥΣ, μετά τις ΓΝΩΣΕΙΣ των ΑΙΤΙΩΝ, οι οποίες φέρουν στην ΔΙΑ-ΓΝΩΣΗ…..τα ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. Τα αίτια είναι συνήθως κρυφά….και ο μόνος τρόπος να αποκαλυφθούν τα κεκρυμμένα αίτια της Φύσεως….είναι η ΣΚΟΠΕΥΣΙΣ της ΣΚΕΨΕΩΣ μας…..η οποία θα δημιουργήσει τον αποκεκαθαρμένο ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟ. Μέσω της Διανοίας(ΝΟΥΣ ΔΙΟΣ) διαμορφώνουμε από το περιβάλλον μας ΑΠΟΨΗ, εκ των προτέρων γενικών δοξασιών….που εντέχνως μας περιβάλλουν…..επί παντός επιστητού…διαφορές μεταξύ των κοινών αποδεκτών και της αυθεντικής ενδοσκοπικής εξέτασης των εννοιών.

Άτομα με υπερευαίσθητονψυχισμόν, αναζητούν, δια της εκλάμψεως, την οδόν προς τα ΘΕΙΑ ΠΕΔΙΑ, τα οποία δεν γνωρίζουν. Λησμονούν όμως την προτεραιότητα της ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΣ και ΓΝΩΣΕΩΣ του εαυτού, βασικής προϋποθέσεως ψυχοσωματικής και ψυχονοητικήςυγιείας. ΑΔΕΛΦΙΑ….άνευ υγιούς ψυχοσωματικού και ψυχονοητικού φορέως, η πρόσβασις εις τα υπερβατικά πεδία είναι σχεδόν….ΑΔΥΝΑΤΟΣ.

Εκείνο που χρήζει προσοχής είναι……ειδικά τα άτομα εκείνα τα οποία ασχολούνται σήμερον με τον υπερβατικόνδιαλογισμόν, δεν γνωρίζουν ότι η καθημερινή των προσπάθεια αυτοπειθαρχίας και αυτοσυγκεντρώσεως, πολύ πιθανόν να μη τα οδηγήση εις την οδόν της αυτοσυνειδησίας δια της αυτοτελειώσεως. Αυτοπειθαρχία και αυτοσυγκέντρωσις δεν φέρουν, ως επιστέγασμα των προσπαθειών, εις την ποθητήνένωσιν μετά του θείου Όντος. Το πιθανώτερον είναι να επιστρέφουν την ψυχήν εις εκείνην την ενοποιημένηνθαλπωρήν της μήτρας, όταν ακόμη αύτη διατέλει εις κατάστασιν ιχθύος, αβαρής, εντός του ύδατος, αντιλαμβανομένη μόνον ενστικτωδώς τας ευχαρίστους ή μυστηριώδεις και ακαθορίστους δονήσεις.

Η ΑΠΟΛΩΝΙΟΣ προσέγγισις είναι δυνατόν να πραγματοποιήση, δια του «γνώθι σαυτόν», την αυτοίασιν, βασικήν προυπόθεσιν θείας επαφής.
Το παράγγελμα του Φοίβου Απόλλωνος, της απολύτου καθαρότητος της ψυχής….οδηγεί την ΨΥΧΗ….εις τα Ολύμπια Θεία Πεδία.

Ο Κώδιξ ΕΝΝΕΑ της Ελληνικής Αλφαβήτου (ΕΝ-ΝΕ-Α=1+1+1=111)

2.) Ο ΚΩΔΙΞ ΕΝΝΕΑ (ΕΝ-ΝΕ-Α)

ΑΔΕΛΦΙΑ….( Οι αριθμοί δεν ΕΡΜΗ-νεύουν τα γεγονότα…. τα γεγονότα ΕΡΜΗ-νεύουν τους αριθμούς.)

Πάρτε έναν οποιοδήποτε ΑΡΙΘΜΟ (….εντελώς τυχαία παίρνω τον αριθμό 146). Κάνετε αντίστοιχα τον αναριθμητισμό στα αριθμητικά σύμβολα του 146. Ήτοι: 146, 164, 416, 461, 641, 614.

Έχουμε έξι διαφορετικές τοποθετήσεις. Έξι διαφορετικούς αριθμούς, που ενώ αντιλαμβανόμαστε ότι όλοι θα έχουν τον ίδιο πυθμένα ως λεξάριθμοι… είναι εντελώς διαφορετικοί και δηλώνουν ή ερμηνεύονται από διαφορετικά γεγονότα.

146

           18

164                 234

           252                27

416                207             45

           45                 72                9  ΕΝΝΕΑ

461                135             54

           180               18

641               153

           27

614

Το τελικό αποτέλεσμα είναι πάντοτε…..ΕΝ-ΝΕ-Α.

Η τριαδικότητα του θείου είναι:

Ρίζα του 9=3=>1+1+1 η ομοούσιος τριάς. (Τ-ΡΙΑ-Σ).
ΤΡΙΑΔΙΚΟΣ ΘΕΟΣ=999…..ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΚΟΝΤΑ ΕΝΝΕΑ=ΤΟ ΑΕΤΩΜΑ=1517

Διαβάστε επίσης: Ιερή Γεωμετρία. Οι Μυστικοί Κώδικες του Σύμπαντος

Το αέτωμα του Ναού μας δίνει:
ΑΕΤΩΜΑ=Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ=1448…γι’ αυτό και ΑΕΤΩΜΑΤΑ=ΣΧΗΜΑ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ=Η ΟΜΟΟΥΣΙΟΣ ΤΡΙΑΣ=1479….και όταν λέμε ΟΜΟΟΥΣΙΟΣ ΤΡΙΑΣ…..εννοούμε την αρχική:
(ΔΙΑΣ/ΖΕΥΣ-ΑΠΟΛΛΩΝ-ΑΘΗΝΑ)…Πατήρ…Υιός…και Άγιον Πνεύμα.

Η ρίζα δηλώνει και αναγάγει το γεγονός εις την αρχή δηλαδή εις το ξεκίνημα, εις την ιδία ΡΙΖΑ του γεγονότος, στο ΑΠΟΛΥΤΟΝ ΕΝ: ΡΙΖΑ=100+10+7+1=118=>1+1+8=10=>1+0=1
Ο ρόλος του πυθμένα είναι η ΡΙΖΑ του γεγονότος ΑΙΤΙΟΝ και ΑΙΤΙΑΤΟΝ. Ο πυθμένας 9 είναι ο μοναδικός πυθμένας κάθε αριθμού, είτε διψήφιος, είτε τριψήφιος, είτε τετραψήφιος είναι, είτε έχει άπειρα ψηφία, εάν πάρουμε τις διαφορές που προκύπτουν από τους εκάστοτε αναριθμητισμούς.
Τούτο ως φαίνεται ΑΔΕΛΦΙΑ…..είναι ένα ΑΞΙΩΜΑ.

Η Ελληνική Αλφάβητος είναι ένα ΕΡΓΑ-ΛΕΙΟΝ ( ΛΕΙΟΝ-ΕΡΓΟΝ)…το οποίον είναι χρήσιμον δια την ιδική μας πνευματική ΑΝ-ΕΛΙΞΗ. Κι ενώ έχουμε την πηγή….τρέχουμε να μάθουμε…ξένες γλώσσες….πόσο άσχετοι και ημιμαθείς…αληθώς είμαστε…..! Φυσικά τα ΦΩΝΗΕΝΤΑ….μας φωνάζουν…..αλλά εμείς ακόμη…έχουμε κλειστά τα ώτα μας….! Ας δούμε όμως την ολοκληρωμένη μορφή…της Ελληνικής Αλφαβήτου…που μας φωνάζει….ΕΝΝΕΑ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΛΦΑΒΗΤΟΣ :

Α Β Γ Δ Ε F(ς) Ζ Η Θ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 45

Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Q
10 20 30 40 50 60 70 80 90 = 450

Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω Π (σαν πι)
100 200 300 400 500 600 700 800 900 = 4500

Οι ΕΝΝΕΑ (9) λοιπόν πρώτοι αριθμοί επιβεβαιώνουν το πλήθος των ΜΟΥΣΩΝ:ΜΟΥΣΑ=711=>9ΕΝΝΕΑ.

Τα πάντα ΑΔΕΛΦΙΑ….καταλήγουν εις το τελευταίο γράμμα της αιώνιαςδεκάδας που φαίνεται από την θέση του, ωσάν να εποπτεύει συνάμα όλα τα άλλα, χαρίζοντας τάξη και την αρμονία.

Η λέξη θ-ΕΟΣ…..ξεκινάει από το γράμμα θ (ΘΗΤΑ) :

ΘΗΤΑ=318=ΗΛΙΟΣ.

Ομιλούμε για τον Θεό ΗΛΙΟ ΑΠΟΛΛΩΝΑ υιού ΔΙΟΣ. Άνευ αυτού δεν υπάρχει το ΖΗΝ.

ΖΕΥΣ =612=>9 (ΕΝ-ΝΕ-Α).
ΚΩΔΙΞ = 894=>3 = 1+1+1= ΕΝΝΕΑ
ΕΝΝΕΑ=111=>3
ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΔΕΚΑ =446+85=531=>9 ΕΝ-ΝΕ-Α (1-1-1).
ΘΕΙΟΝ=144=>9 ΕΝ-ΝΕ-Α…..όπου το 144….είναι ο αριθμός του αετώματος κάθε Ναού μας.

ΑΛΦΑ=532=>1 / ΜΟΝΑΣ=361=>1 / ΕΝ=55=>1
Η ονομασία του γράμματος ΑΛΦΑ….αντιστοιχεί στη Λαβυρινθική Τετρακτύ και μας υποδεικνύει σε ποιο Συμπαντικό πρότυπο…δηλαδή υπόβαθρο….γραμματοδετούνται οι Αστερισμοί…που ανταποκρίνονται στα διάφορα γράμματα.
Το ΑΛΦΑ, η ΜΟΝΑΣ και το ΕΝ είναι το πρώτο ψηφίο της ομοουσίου Τριάδος.

ΕΨΙΛΟΝ=865=>1 / ΠΕΜΠΑΣ=406=>1 / ΖΗΤΑ=316=>1

Οι τρεις τούτες λέξεις ΕΨΙΛΟΝ-ΠΕΜΠΑΣ-ΖΗΤΑ αποτελούν και την τριαδικότητα του τελευταίου γράμματος του αλφαβήτου θ=9 ΕΝΝΕΑ=111

ΘΗΤΑ=318=ΗΛΙΟΣ. Αυτό το ΗΛΙΑΚΟΝ ΦΩΣ συμβολίζεται από τον ΗΛΙΟΑΠΟΛΛΩΝΑ τον ΜΕΓΙΣΤΟ και πρώτο ιατρό της ΟΙΚΟΥΜΕΝΗΣ, σύμφωνα με τον όρκο του ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ.
ΝΟΗΤΟΣ ΗΛΙΟΣ=1016=>8 / ΑΠΟΛΛΩΝ=1061=>8…..το 8 πλαγίως συμβολίζει το οο ΑΠΕΙΡΟΝ.

ΟΥΔΕΝ=ΔΥΟ+ΕΝ=529=>5+2+9=16=>1+6=7 //
ΤΟ ΟΥΔΕΝ=899=>8+9+9=26=>2+6=8

Το ουδέν αντιπροσωπεύει το τριαδικόν θείον ον (δύο+εν) και συμβολίζεται από τον κύκλον, ο οποίος όπως και το θείον ον δεν έχει αρχήν και τέλος.

Αν παραβλέψουμε το νούμερο μηδέν ανάμεσα από τη λέξη ΑΠΟΛΛΩΝ=1061 και γίνει 161…. (διότι εκ του μηδενός ΜΗΔΕ-ΕΝ παράγεται)….ορούμε την απόλυτη ταύτιση των αναριθμητισμών. Τα τρία αυτά ψηφία-161-σχηματίζουν τα τρία πρώτα ψηφία του χρυσού αριθμού φ=1,618…ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΦΩΣ, ΤΟ ΗΛΙΑΚΟΝ ΦΩΣ, ΤΟ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΦΩΣ, ΤΟ ΙΑΜΑΤΙΚΟΝ ΦΩΣ.

ΓΗ και ΥΔΩΡ μας ζήτησαν οι ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ…τους το αρνηθήκαμε και θυσιαστήκαμε γι’ αυτό.
ΑΡΤΟΝ και ΟΙΝΟΝ τους πρόσφεραν οι Ολύμπιοι Θεοί…και τον ίδιο τον ΗΛΙΟ, δηλαδή το ΔΙΟΝΥΣΟ ΖΑΓΡΕΑ και τη ΔΗΜΗΤΡΑ. Αλλά τούτοι….εις τον αγρόν ορούσαν…..!

Όμως ημείς οι ΕΛΛΗΝΕΣ….κοινωνούμε…τηνΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ=25+1011=1036=>1 το ΑΠΟΛΥΤΟ ΕΝ.

ΟΙΝΟΣ=400 / ΑΡΤΟΣ=671 / 400+671=1071=>1+7+1=9 ΕΝ-ΝΕ-Α.
Ένας ΟΙΝΟΣΑΔΕΛΦΙΑ….μέσα την λέξη ΚΟΙΝΩΝΙΑ=1011 είναι…..(ΟΙΩΝ-ΟΣ),….ΟΙΩΝ=930=>12=>3= (1+1+1)=ΕΝ+ΝΕ+Α
Ο….ΟΙΩΝΟΣ είναι ….ΑΡΙ-ΣΤΟΣ (Α,Ρ,Ι ήτοι 1,100,10)..εις την ΕλληνικήνΑλφάβητον.

ΕΒΔΟΜΑΣ=322=>7 / ΝΟΜΟΣ=430=>7 /…..430-322=108=>1+8=9 ΕΝ-ΝΕ-Α

ΑΔΕΛΦΙΑ….ο πυθμένας είναι αυτός που επιβεβαιώνει οριστικά και τελεσίδικα το σωστό αποτέλεσμα. Και εφ’ όσον ο πυθμένας 9 (ΕΝ-ΝΕ-Α) εμφανίζεται παραστατικότατα ολοκληρωμένος σε κάθε περίπτωση, διαφορά ανόμοιων δεδομένων, εκ πρώτης όψεως, επιβεβαιώνει τον κανόνα της ύπαρξης των πρώτων 9 αριθμών.

Τον αριθμό των ΜΟΥΣΩΝ: ΜΟΥΣΑ=711=>9 (ΕΝ-ΝΕ-Α) / ΖΕΥΣ=612=>9 (ΕΝ-ΝΕ-Α) / η αφαίρεσις βγάζει …711-612=99=>9 (ΕΝ-ΝΕ-Α)

ΝΟΥΣ=720=>9 (ΕΝ-ΝΕ-Α) // ΖΕΥΣ=7+5+400+200 / ΝΟΥΣ=50+70+400+200…αν γίνει η αφαίρεσις των μηδενικών….Οι αριθμοί 5,7,4,2 είναι κοινοί, διότι το ΜΗΔΕΝ….δεν αλλάζει το αποτέλεσμα.

Με ολίγα λόγια….αν δεν αντικρύσουμε τις ΠΙΕΡΙΔΕΣ ΜΟΥΣΕΣ….που έχουν τον αριθμό ΕΝΝΕΑ….δεν θα μπορέσουμε να ιδούμε το ΝΟΥ / ΖΕΥ……διότι οι ΜΟΥΣΕΣ…μας προετοιμάζουν και μας δείχνουν την ΟΥΡΑΝΙΑ ΟΔΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΑΝΑΤΑΣΗΣ.

ΛΕΞΑΡΙΘΜΟΣ=525. Οι αριθμοί 52 και 25 παριστάνουν αντιστοίχως το ορθόν και το αντίστροφον Ω…..(Ω-Μέγα)…εις την επίκλησιν της προσευχής της ΑΛΦΑΒΉΤΟΥ.
«ΑΛ ΦΑ, ΒΗ ΤΑ ΓΑ ! ΑΜΑ ΔΕ ΕΛ, ΤΑ ΕΨ ΙΛΩΝ. ΣΤΗ ΙΓΜΑ, (ΙΝΑ) ΖΗΤΑ, ΗΤΑ, ΘΗ ΤΑ ΙΩΤΑ ΚΑΤΑ ΠΑΛΛΑΝ ΔΑ. (ΙΝΑ) ΜΗ ΝΥΞΗ, Ο ΜΙΚΡΟΝ (ΕΣΤΙ) ΠΥΡΟΣ (ΔΕ) ΙΓΜΑ ΤΑΦΗ ΕΨ ΙΛΩΝ, ΦΥ(ΟΙ) ΨΥΧΗ, Ω ΜΕΓΑ (ΕΣΤΙ).»

Ήλιε νοητέ το φώς, έρχου στη Γη! Κι εσύ Ήλιε ορατέ, ακτινοβόλησε στον πηλό που ψήνεται (αναβράζει). Ας γίνει ένα καταστάλλαγμα (ξηρά), ώστε να μπορέσουν τα εγώ να ζήσουν, να υπάρξουν και να σταθούν επί της παλλομένης γης. Ας μην επικρατήσει η νύχτα, που είναι το μικρόν και κινδυνεύσει να ταφεί (απωλεσθεί) το καταστάλλαγμα της φωτιάς, που είναι το μέγιστο, το σημαντικότερον όλων.

52…….. 25

3.) ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ

ΑΔΕΛΦΙΑ…ο Άνθρωπος είναι πολίτης δύο κόσμων. Απολαμβάνει δύο ξεχωριστά είδη εμπειρίας, το ύπαρ (πραγματικότητα) και το όναρ (όνειρο, φανταστικό). Καθένα έχει τη δική του ΛΟΓΙΚΗ και τα δικά του όρια κι ούτε υπάρχει φανερός λόγος για να θεωρηθεί το ένα πιο σημαντικό από το άλλο. Ο πρώτος κόσμος είναι ο κόσμος της παγιότητας, ο δεύτερος κόσμος αποτελεί εμπειρία διαφυγής από τα δεσμά του χρόνου, του χώρου….και όπως μας λέει ο Shelley… « Η ψυχή την ώρα της δημιουργίας, είναι σαν ένα σβησμένο κάρβουνο, που κάποια αόρατη επίδραση, όπως ένας αβέβαιος άνεμος, το ξυπνά σε μια λαμπρότητα παροδική».
Αυτός ο ΟΥΡΙΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΑΔΕΛΦΙΑ….μπορεί ν’ αγγίξει τις καρδιές μας και μας θερμάνει ευχάριστα…. την ψυχή μας. ΑΔΕΛΦΙΑ…..Ο ΕΛΛΗΝ είναι η αρχή….και αυτό επιβεβαιώνεται από την ίδια τη λέξη ΕΛΛΗΝ:

ΕΛΛΗΝ=123…ήτοι : ΑΒΓ….δηλαδή….η ΕΝ-ΑΡΞΙΣ της Ελληνικής Αλφαβήτου και Αριθμήσεως.

Ο ΕΛΛΗΝ με την συνεχή ροή της κίνησης …οφείλει να έλθει σ’ επαφή με το Ανώτερο Θείον Ον, γι’ αυτό χρησιμοποιεί τον Ναό.
ΝΑΟΣ=321 [ΕΛΛΗΝ=123 / ΝΑΟΣ=321]… ακριβώς αντίθετη αρίθμησις.

Ο ΕΛΛΗΝ χρειάζεται όμως και την Γνώσιν την οποίαν θα λάβει μέσω της Ελληνικής Γλώσσης, …ΓΛΩΣΣΑ=1234……δηλα δή…ο ΕΛΛΗΝ=123 χρειάζεται το 4, ώστε να καταστεί η ΓΛΩΣΣΑ του ωφέλιμος γι’ αυτόν. Το 4 είναι το τελευταίο στοιχείον της Γαίας….. που είναι το ΠΥΡ=580=13=>4.

[ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΑΙΑΣ: ΓΗ/ΥΔΩΡ/ΑΗΡ/ΠΥΡ ]……όπου ΠΥΡ….ήταν αυτό που έδωκεν απλόχερα….ο ΠΡΟ-ΜΗ-ΘΕΑΣ….δηλαδή ….. Η ΓΝΩΣΙΣ….. όπου τον οποίον στην συνέχεια ετιμώρησε ο ΖΕΥΣ=9….και ο ΑΕΤΟΣ=9….του κατέτρωγε, το ΗΠΑΡ=9….ήτοι….999.

Για όσους δεν έχουν θέασιν εις το 999……και δεν ακολουθούν την ΟΡΘΗ=7 ΓΡΑΦΗ=9….δηλαδή την ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ και την γνώσιν της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ, τότε παρουσιάζουν ΗΜΙΜΑΘΕΙΑ= 124…..όπου παρατηρείται η έλλειψις του αριθμού 3 στη λέξη ΗΜΙΜΑΘΕΙΑ….δηλαδή…τους λείπει η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ: ( ΔΙΑΣ ΖΕΥΣ / ΑΠΟΛΛΩΝ / ΑΘΗΝΑ ).

Ούτως για όσους λοιπόν επικρατεί η ΗΜΙΜΑΘΕΙΑ……χρειάζεται οπωσδήποτε ΙΑΣΙΣ=421
[ΗΜΙΜΑΘΕΙΑ=124 / ΙΑΣΙΣ=421]….ακριβώς αντίθετη αρίθμησις.

Η ΟΔΟΣ προς το ΦΩΣ=1500=>6…..έρχεται δια μέσω του Ε=5…..εις το επόμενον στοιχείον της ΓΑΙΑΣ …όπου την περιλούζει…. και είναι ο ΑΙΘΗΡ. Με την εμφάνιση του Ι=10…..της Ιεράς Τετρακτύος ….. μετατρέπεται….σε ΕΙ=5+10=15=>6……δηλαδή η εμφάνισις του ΕΞ/6….του πρώτου ΤΕΛΕΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ…. ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ.

Ίνα μετατραπεί το κάθε Ανθρώπινο Όν ως Ε(ΛΛΑΝΙΟΣ)- Ι (ΦΙΓΕΝΗΣ)……οφείλει…..να κοιτάΕΙ….ψηλά ατενίζοντας τον αριθμό 9=ΘΗΤΑ. Ο Πυθαγόρειος αριθμός ΕΝ-Νέα-(ρχή)…..ή αλλιώς ΕΝ-ΝΕ-Α…..δηλαδή η ΕΝΝΕΑΣ….παράγεται από φιλοσοφικής απόψεως και αριθμητικής, από την γνωμονική μονάδα δι’ απλής αυτογεννήσεωςτης….πέραν της αρχικής, ήτοι:
Αρχική τριαδική μονάς (=3)+2 φορές αυτογέννησις (2Χ3) ή αριθμητικά 3+(2Χ3)=9-ΕΝΝΕΑΣ. Οι Πυθαγόρειοι επρέσβευαν ότι η ΕΝΝΕΑΣ….ήτο η «Κόρη» προελθούσα από την Μητέρα και τον Πατέρα με αυτογέννησι εκ του Πατρός, πράγμα που και επιβεβαιούται ως εξής:

ΠΑΤΗΡ=489=>21=>3=αρχική γέννησις του Πατρός(3) από την έλξιν της αρχικής Μονάδος(1) από το Χάος(2).

ΜΗΤΗΡ=456=15=>6=(2Χ3)=πρώτη αυτογέννησις του 3 προς δημιουργίαν της εξάδος (ΣΥΝ-ΠΑΝ).

ΚΟΡΗ=198=18=>9=(3Χ3)=δευτέρα αυτογέννησις της τριαδικής μονάδος, ήτοι συνολικά: (1+2)+(2Χ3)=9…..δηλα δή ΕΝΝΕΑ=ΕΝ-ΝΕ-Α=111.

ΑΙ ΜΟΙΡΑΙ ΑΔΕΛΦΙΑ….του ΖΩΔΙΑΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ είναι 360ο. Εις τον αριθμόν αυτόν ορούμε το 36…..που μας υποδηλώνει τους (Πρωθιερείς)……ενώ το 0 (ΜΗ-ΔΕΝ)……είναι αόρατον…..και οφείλει να θεαθεί εις τον αριθμόν 9=ΠΝΕΥΜΑ…..ώστε να υπάρχει φυσική ροή στην ακολουθία 3…6….9.
Η όλη ενέργεια που έχουμε μέσα μας… είναι η θεϊκή μας σπίθα και είναι ένα πεδίο μιας περιοχής συχνοτήτων που υπάρχει μέσα σας. Υπάρχουν δύο πράγματα που επιτρέπουν στη συνείδηση μας να απομονώσουν την ουσία του ηλεκτρισμού και του μαγνητισμού. Οπότε το «ΤΙΠΟΤΑ» στο φυσικό Σύμπαν υπάρχει έξω από την ενέργεια και το πεδίο… και μόνον τότε μπορεί η Συνείδηση να κατοικεί… μέσα σε μία υλική ύπαρξη.
Οι αριθμοί….3: 6: 9 … είναι οι αριθμοί που είχαν σκόπιμα εκφραστεί από τις πυραμίδες της Γκίζας … όπου υπάρχουν 9 πυραμίδες στο οροπέδιο της Γκίζας: 3 μεγάλες πυραμίδες και 6 μικρές «δορυφορικές» πυραμίδες. Αλλά και ο σχεδιασμός της Δεύτερης Πυραμίδας του «Χεφρήνου»… γνωστή επίσης και ως Πυραμίδα του Κχεφρέν της Γκίζας βασίζεται σε αναλογία 9: 6.

[ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ= ΠΙΝΑΞ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ ΛΟΓΟΥ]=10236
[Ο ΜΥΣΤΙΚΟΣ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΣ ΚΩΔΙΞ]=10236.

Ο Κώδιξ ΕΝΝΕΑ της Ελληνικής Αλφαβήτου (ΕΝ-ΝΕ-Α=1+1+1=111)

4.) Η ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΙΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΕΝ-ΝΕ-Α (1-1-1)

Είχατε λάβει ΓΝΩΣΙΝ….όταν δια πρώτη φορά σας ανακοίνωσα για την ΕΛΙΞς=111=ΠΑΙΔΕΙΑ, η οποία οφείλουμε πλέον ΟΛΟΙ να γνωρίζουμε….διότι η ΕΛΙΞς…. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙ τους ΕΛΛΗΝΕΣ.
Ούτως για όσους λοιπόν επικρατεί η ΗΜΙΜΑΘΕΙΑ…… και χρειάζεται οπωσδήποτε ΙΑΣΙΣ=421

[ΗΜΙΜΑΘΕΙΑ=124 / ΙΑΣΙΣ=421]…. ακριβώς αντίθετη αρίθμησις.

Η ΟΔΟΣ προς το ΦΩΣ=1500=>6…..έρχεται δια μέσω του Ε=5…..εις το επόμενονστοιχείον της ΓΑΙΑΣ …όπου την περιλούζει….και είναι ο ΑΙΘΗΡ. Με την εμφάνιση του Ι=10…..της Ιεράς Τετρακτύος…..μετατρέπεται….σε ΕΙ=5+10=15=>6. ……δηλαδή η εμφάνισις του ΕΞ/6….του πρώτου ΤΕΛΕΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ…. ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ.

Ίνα μετατραπεί το κάθε ανθρώπινο Όν ως Ε(ΛΛΑΝΙΟΣ) – Ι (ΦΙΓΕΝΗΣ)……οφείλει…..να κοιτάΕΙ….ψηλά ατενίζοντας τον αριθμό 9=ΘΗΤΑ. Ο Πυθαγόρειος αριθμός ΕΝ-Νέα-(ρχή)…..ή αλλιώς ΕΝ-ΝΕ-Α…..δηλαδή η ΕΝΝΕΑΣ….παράγεται από φιλοσοφικής απόψεως και αριθμητικής, από την γνωμονική μονάδα δι’ απλής αυτογεννήσεωςτης….πέραν της αρχικής , ήτοι:

Αρχική τριαδική μονάς(=3)+2 φορές αυτογέννησις (2Χ3) ή αριθμητικά 3+(2Χ3)=9-ΕΝΝΕΑΣ. Οι Πυθαγόρειοι επρέσβευαν ότι η ΕΝΝΕΑΣ….ήτο η «Κόρη» προελθούσα από την Μητέρα και τον Πατέρα με αυτογέννησι εκ του Πατρός, πράγμα που και επιβεβαιούται ως εξής:

ΠΑΤΗΡ=489=>21=>3=αρχική γέννησις του Πατρός(3) από την έλξιν της αρχικής Μονάδος(1) από το Χάος(2).
ΜΗΤΗΡ=456=15=>6=(2Χ3)=πρώτη αυτογέννησις του 3 προς δημιουργίαν της εξάδος (ΣΥΝ-ΠΑΝ).
ΚΟΡΗ=198=18=>9=(3Χ3)=δευτέρα αυτογέννησις της τριαδικής μονάδος, ήτοι συνολικά: (1+2)+(2Χ3)=9…..δηλα δή ΕΝΝΕΑ=ΕΝ-ΝΕ-Α=111.

Η κάθε προσπάθεια μας….οφείλει να γίνεται μέσω της ΠΑΙΔΕΙΑΣ…..η οποία ανακαλύπτεται… κατόπιν ερεύνης, και αναζήτησης….ήτοι: ΕΡΕΥΝΑ=>

Ε=ελευθέρα
Ρ=ρ(οή) είς την
ΕΥ=ορθήν, μη προκατειλημμένην, αδογμάτιστην, ανιδιοτελή, μη συμφεροντολογικώςπροσανατολιζομένηνανακάλυψιν…του
Ν=ν(ού)
Α=α(ρχήν) έχουσα την επιθυμίαν δια ανακάλυψιν και αποκάλυψιν.

Τουτέστιν ΑΔΛΕΦΙΑ: Έρευνα είναι η Ε(λευθέρα) Ρ(οή) του Ν(ού) εις το εύ, νοούμενον το εύ, ως η απολύτως ανιδιοτελή επιθυμία ανακαλύψεως, της οποίας η Α(ρχή) είναι δεδομένη, όχι όμως και η έκβασις.

Στο ακόλουθο ρητό : (Νούς γαρ κατ’ αυτούς πανθ’ ορά και παντ’ ακούει, τ’ άλλα δε κωφά και τυφλά)……έχουμε:
[ Ο Νούς όλα τα βλέπει και όλα τα ακούει, ενώ όλα τα άλλα κουφά και τυφλά. ]

Ούτως ΑΔΕΛΦΙΑ…η κάθε ΛΕΞΙΣ έχει ένα όνομα, μία ΟΥΣΙΑ, που σημαίνει: « όν ού μάσμα εστίν»….(μάσμα, εκ του ρήματος μαίομαι και σημαίνει έρευνα). Ούτως πρόκειται δια τον Όν που είναι αποτέλεσμα ερεύνης: όν+ού+μα(ίομαι). Το μάσμα, η έρευνα ονομάτων, έχει λοιπόν την δυνατότητα να ανυψώνη τον νουν εις την θέασιν των Πλατωνικών Ιδεών, αι οποίαι είναι επί μέρους μιμήσεις του Καθολικού Νόμου.
ΟΝΟΜΑ / ΝΟΜΟ + Α (ρχής).

Η ΛΕΞΙΣ όνομα αναδεικνύει την Α(ρχήν) λειτουργίας του νόμου, δηλαδή το πλαίσιον εντός του οποίου επιτρέπεται να κινηθή η ουσία του περιγραφομένου πράγματος. ΝΟΜΟΣ/ΜΟΝΟΣ. Μόνος ο Νόμος…έχει αυτήν την εξουσίαν = Α(ρχήν). ΟΝΟΜΑ/ΑΝΟΜΟ. ( Η αντίστροφη αρκτικού και τελικού φωνήεντος της λέξεως επιβεβαιώνει τον αντί+λογον, ο οποίος εμπεριέχεται εις το όνομα, το οποίον θα είναι παρ+άνομον, εφ’ όσον καταστρατηγεί τον Νόμον και δεν εκφράζει την «φύσιν» του πράγματος, αλλά είναι «κατά συνθήκην».)

Ο Νούς δεν είναι εις θέσιν να έλθη, εις απ’ ευθείας επαφήν με το «Αγαθόν».
Βάσει όμως των Ιδεών, αι οποίαι είναι τα αιώνια, αμετάκλητα πρότυπα των αισθητών, ο Νούς θα προσπαθή να διακρίνη την ΑΛΗΘΕΙΑ της ονοματοθεσίας.

[ΑΛΗΘΕΙΑ=64=>6+4=10…..όπου 10…. Η ΠΡΩΤΗ ΙΕΡΑ ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΩΝ/ΘΕΙΑ-ΑΛΗ

Ο Νούς, αφού αρχίσει να νοή ορών τον ουρανόν, εισέρχεται εις τα ενδότερα του άνω ευρισκομένου ΝΑΟΥ. Εποπτεύει, ουρά και ορά τα τεκταινόμενα απ’ ευθείας κάτω από την στέγην του χωρίς την μεσολάβησιν άλλης σκέπης. Οι αστέρες είναι τα ορατά σώματα των θεών, που θέουν εις τον ουρανόν και είναι οι φυσικοί εκπρόσωποι των θείων, ΑΟΡΑΤΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ, αι φυσικαί δονήσεις των οποίων εναρμονίζουν τον φυσικόνκόσμον.

ΟΥΡΑΝΟΣ / ΡΟΥΣ+ΝΑΟ….(όπουΝΑΩ….σημαίνει…ρέω). Αν γίνει προσθήκη της ιεράς δεκάδος (ι) το ναω…μετατρέπεται σε ναίω=κατοικώ, διαμένω, βρίσκομαι….εις τα Ολύμπια δώματα.

ΝΑΙΩ-ΝΑΙΕΣ-ΝΑΙΕΙ=ΕΙΝΑΙ

Ναός των ναών ο Ουρανός περιγράφει την ροϊκήνκατάστασιν που είναι το κύριονχαρακτηριστικόν γνώρισμα του Ουρανού.

ΟΥΡΑΝΟΣ / ΝΟΥΣ+ΟΡΑ / Ν+ΟΥΣ+ΟΡΑ.

Η Νοητική σύλληψις του Λόγου από το -ούς συνιστά την έννοιανν-ους.
Ο ν+ους ασκείται επι+σκεπτόμενος (σκέψεως+επί) τα ενδιαιτήματα των Ιδεών διασταυρώνων την φύσιν της ονοματοθεσίας των λέξεων μετά των Ιδεών.

Ιδού ΑΔΕΛΦΙΑ: Αι λέξεις, που είναι έλξεις γραμμάτων, περιελίσσουν τας έλικας του Νου και τον καθιστούν εξαιρετικώς εύστροφον, προκειμένου να αν-ελιχ-θή εις το όρος Ελικών των 9 Μουσών με Μουσαγέτην τον ετεροθαλή αδελφόν των, τον Απόλλωνα.

Τουτέστιν: ΛΕΞΙΣ, ΕΛΞΙΣ, ΕΛΙΞΣ..(ΕΛΙΞς), ΕΛΙΚΩΝ είναι το απτόν παράδειγμα της ικανότητος του Ελληνικού Λόγου να ελίσση τας έλικας του Νου. Καθιστά τον Έλληνα ιδιαιτέρως όχι μόνον εύστροφον, αλλά και ερευνητικόν ως προς την φυσικήν και νοητήν πραγματικότητα.

Η ΠΛΕΞΙΣ (Π+ΛΕΞΙΣ)…..[όπουΠ (ΥΛΗ)] και μετατρέπεται σε:ΛΕΞΙΣ/ΕΛΞΙΣ/ΕΛΙΞΣ-(ΕΛΙΞς)…ΕΛΙΚΩΝ.

Αν ο καθείς δεν βρει…το ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΟ του….δεν θα βρει και το ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟΝ….ίνα αποδράσει από υλικόνγήινονπεδίο….προς το Σύμπαν.

Η κάθε ΛΕΞΙΣ….οδεύει…..προς το άπειρον ΟΟ ….ήτοι : ΛΕΞΙΣ=305=>3+0+5=8…ΟΟ….άπειρον.

ΑΛΗΘΕΙΑ=64…!!!

ΕΛΙΞς=5+30+10+60+6=111……όπου 111 είναι η αρχή της Αλφαβήτου μας….1,10, 100…όπου άνευ των μηδενικών….γίνεται 111…..που είναι η ΠΑΙΔΕΙΑ=111,…..δηλαδή η αναζήτησις προς το (Θ)είον….το γράμμα Θ=9…….όπου …. ΘΗΤΑ=318=>3+1+8=12…..όπου 12….ΟΙΟΛΥΜΠΙΟΙ….και 1+2=3….όπου 3….Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ (ΔΙΑΣ ΖΕΥΣ/ΑΘΗΝΑ/ΑΠΟΛΛΩΝ).

Ο αριθμός ΕΝΝΕΑ=9, ούτως χωρίζεται σε ΕΝ-ΝΕ-Α. Τουτέστιν : ΕΝ=1 / ΝΕ(ΕΝ)=1 /Α=1.

Εις την ΕλληνικήνΑλφάβητον…..διαπιστώνομεν ότι καθέτως, όπως ορώμεν, έχομεν:
6,60,600…ήτοι : [ F(ς) Ξ , Χ ]…..τουτέστιν 666.
Εις τα παραπάνω γράμματα μόνον το απόκρυφον το [ F (ς) ]….δίγαμμα ή στίγμα…. έχει αποκωδικοποιηθεί το οποίον και προστίθεται πλέον ως 6(ς)….στην λέξιν…..ΕΛΙΞς=111
Με εντολή του Διός ( ο πρώτος ΤΕΛΕΙΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ… ΕΞ=6….ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ….εις την ΕλληνικήνΑλφάβητον….και από 6,60,600 και μετατρέπεται….ειςδεξιόστροφην ΕΛΙΚΑ….666.

Αύτη η ΕΛΙΞς =111…..τείνει….ίνα φθάσει εις την κορυφήν…..της Ελληνικής Αλφαβήτου…. και να γίνει 9,90,900…..ήτοι: [ Θ , Q , ΣΑΝ Π )….τουτέστιν 999.
Εις την δεξιάν αυτήν κάθετον σειράν της Ελληνικής Αλφαβήτου είδομεν την όρασιν/θέασιν….μόνον ενός εκ των τριών γραμμάτων….και τούτο ήτο μόνον το θ=9…..όπου είναι και Ο ΚΩΔΙΞ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΕΡΑΣ ΑΛΦΑΒΗΤΟΥ μας, που σημαίνει ότι ορούμε παντοτινά το γράμμα θ=9…..και μόνον όταν καταφέρομεν και ανυψώσομεν την ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΑΛΦΑΒΗΤΟΝ…..από την οριζοντίως θέσιντης…που την βλέπαμε έως τώρα… ίνα αρθεί εις την ΟΡΘΙΑΝ ΘΕΣΙΝ….δια να έχομεν ΚΑΘΑΡΗΝ ΘΕΑΣΙΝ.
Ούτως εις την ΟΡΘΙΑΝ ΣΩΣΤΙΝ ΘΕΣΙΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΛΦΑΒΗΤΟΥ…..ΤΟ 666….ΑΝΤΙΣΤΡΕΦΕΤΑΙ….ΚΑΙ ΓΙΝΕΤΑΙ 999…..όπου ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ η ΕΛΙΞς=111 ΤΩΝ ΕΛΛΑΝΙΩΝ (ΦΩΤΕΙΝΩΝ) ΟΝΤΩΝ, ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ….(ΘΕΙΑ-ΒΟΗ)….ΤΟΥ ΔΙΟΣ.

Ορούμεν το θ=9…..διότι ΖΕΥΣ = 612=>6+1+2=9……ΕΝΝΕΑ / ΕΝ-ΝΕ-Α / ΠΑΙΔΕΙΑ=111.

Το δε ρητόν….ΚΥΑΜΩΝΑΠΕΧΕΤΕ….μας δείχνει ότι…έως τώρα είχαμε αποχή….από τα κουκιά…δηλαδή ….είχαμε αποχή….από την ΟΥΡΑΝΙΑΝ…..ΘΕΙΑΝ ΓΝΩΣΙΝ

ΚΥΑΜΩΝ=20+400+1+40+800+50=1311=>6……ΑΠΕΧΕΤΕ=1+80+5+600+5+300+5=996=>6

Το ΚΥΑΜΩΝ=1311… ορούμεν μεν τα τρία 1..11 και το 3….αλλά απέχομεν από την ΠΑΙΔΕΙΑ=111.
Το ΑΠΕΧΕΤΕ=996….. μας δηλώνει ότι ίνα φτάσουμε εις το 999 χρειαζόμαστε τον ΑΡΙΘΜΟ (3)…..οπότε 996+3=999.
Ο λέξις…..ΑΡΙ(Θ)ΜΟΣ….προέρχεται από την βάσιν…Α=1, Ι=10 , Ρ=100 ήτοι 111…..δηλαδή (Α,Ι, Ρ)….ή (Ρ,Ι,Α)….ή (Α, Ρ, Ι) [Θ] ΜΟΣ.

Το (3) δηλώνει…..ΔΗΛΟΣ…..Δ-ΗΛΟΣ….όπου χρειάζεται το Ι=10….εις το ΚΕΝΤΡΟΝ ΤΗΣ Α! ΙΕΡΑΣ ΤΕΤΡΑΚΤΥΟΣ ….ίνα γίνει Δ+ΗΛΙΟΣ…..ΑΠΟΛΛΩΝ. Η ΔΗΛΟΣ που είναι Α-ΔΗΛΟΣ χώρος γέννησης των Διδύμων Απόλλωνος/Αρτέμιδος.

Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ ( ΔΙΑΣ ΖΕΥΣ/ΑΠΟΛΛΩΝ/ΑΘΗΝΑ) ….ήταν, είναι και θα είναι πάντοτε ΑΔΕΛΦΙΑ…μπροστάμας…εις την Νοητική μας ΟΘΟΝΗ.
Πράγματι αν προσθέσουμε το ΚΥΑΜΩΝ=1311 και το ΑΠΕΧΕΤΕ=996….λαμβάνομεν 1311+996=2.307=>12….ΟΛΥΜΠΙΟΙ….και =1+2=3 …..ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΡΙΑΣ.
Ο ΔΙΑΣ-ΖΕΥΣ….Ο Δίδων Ζωή….είναι η Συμπαντική Νόηση/Διαστολή-Ζεύξις.
Ο ΑΠΟΛΛΩΝ….είναι ο Ήχος και το Φως….
Η ΑΘΗΝΑ…..είναι η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ….ως Ανώτερη Νόησης/Ηθονόη-Θεονόη/Σοφία

…και έπονται…
Ο ΕΡΜΗΣ…..ως Λόγος/Ομφή.
Η ΑΦΡΟΔΙΤΗ…..ως Ένωση-Έρως/Ζεύξις.
Ο ΑΡΗΣ…..ως ορμή-Έριδα
Η ΔΗΜΗΤΡΑ….ως γέννηση/Εμφύτευση υλικών-πνευματικών σπόρων.
Η ΗΡΑ….ως Ζήλια/Ορμή-Αέρα(ΑΗΡ) προς Δημιουργία ύλης.
Η ΕΣΤΙΑ…ως Οικογένεια/Ουσία/Εστία.
Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝ….ως Οργή/Φόβος/Συμπαντικός Ωκεανός.
Η ΑΡΤΕΜΙΣ….ως Αρετή/Αγνότης/Αρτιότης/Ολολκλήρωσις.
Ο ΗΦΑΙΣΤΟΣ….ως τεχνική κατεργασία/Πυρήνας Άστρων/Εσωτερικό Πύρ.

Ούτως οι ΟΛΥΜΠΙΟΙ (ΘΕΟΙ)….ενσαρκώνονται….εντός του 13ου αγνώστου Όντος Σύμπαντος Κόσμου….και Ανθρώπου….δηλαδή του δισυπόστατου Ιάκχου Διονύσου, όπου η μεταξύ τους ΕΝ+ΩΣΙΣ και ΣΧΕΣΙΣ….ορίζεται ως Έρος.

Αν προσθέσομεν το ελλειπές 996 και 999…έχομεν ….996+999=1995…..(…ημερομηνία ΕΝ-ΑΡΞΙΣ….ΤΗΣ ΑΦΥΠΝΙΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΛΛΑΝΙΩΝ (ΦΩΤΕΙΝΩΝ) ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ.
Αν προσθέσομεν το 666+99 θα λάβομεν=1665=18=>1+8=9 ΕΝ-ΝΕ-Α….πυθμένα που ενεργοποιεί την ΕΛΙΞς….της…ΥΠΟΦΥΣΕΩΣ.

ΥΠΟΦΥΣΙΣ=1860=>15=>1+5=6
ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ=834=15=>1+5=6
ΓΑΙΑ=15=>1+5=6….

….οι πυθμένες 666….ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ….ΜΟΝΟΝ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΙΕΡΟΥΣ ΜΑΣ ΤΟΠΟΥΣ.
Η ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΙΣ (ΕΝ-ΕΡΓΟ-ΠΟΙΗΣΙΣ) …..[ΟΡΓΟΝΗ…ΕΙ….ΕΙ …ΣΠΣ….] όπου καθείς μας ΘΑ ΓΙΝΕΙ-ΙΦΙΓΕΝΗΣ / Ι F(ς) Ι ΓΕΝΗΣ =292.

Ο αριθμός 36 ήταν ο όρκος των Πυθαγορείων διότι είναι το άθροισμα των πρώτων 4 μονών-αρσενικών αριθμών και των πρώτων 4 ζυγών-θηλυκών αριθμών:

36=1+2+3+4+5+6+7+8=(1+3+5+7)+(2+4+6+8).

Αυτό είναι το μαγικό τετράγωνο του Ήλιου που είναι χωρισμένο σε 36 τετράγωνα.

Η αριστερόστροφος και δεξιόστροφος κίνησις επιτυγχάνεται από το (μαγικόν) ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΝ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ…και έχει άθροισμα κάθε στήλης, γραμμής και διαγωνίου τον αριθμόν 111, διότι το άθροισμα των φυσικών αριθμών από το 1 έως και το 36 είναι: (35Χ37) / 2 = 666, ενώ το πηλίκον 666/6 είναι ίσον με τον αριθμόν 111 και δηλώνει ότι η ΓΑΙΑ=15=>6, πρώτος ΤΕΛΕΙΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞ=6….απέχει από τον Ήλιο τόσον….όσον ο (ΗΛΙΟΣ=318=>12=>3….απέχει από την πραγματικήν γνώσιν, την οποίαν θα λάβωμεν …..αφού παρεμβάλλεται το (μαγικόν)….ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΝ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ 9Χ9…..!!!

Θα διερωτάσθαι ότι εις την ζωήν μας προσφωνούμε πάντα όλα να πάνε ΔΕΞΙΑ….αληθώς διατί;
Διότι ΑΔΕΛΦΙΑ….απλά ΔΕΞΙΑ ( ΔΙΑ…..ΕΞ ) ΑΝΑΦΩΝΟΥΜΕ και ΠΡΟΣΔΟΚΟΥΜΕ…ώστε να φθάσΩμεν εις το….Π+ΗΛΙΟΝ.

Ο αριθμός ΕΞ=6, (ΑΡΙΘΜΌΣ ΨΥΧΗΣ)…ο οποίος αντιστοιχεί εις το πλήθος των πλευρών του κανονικού εξαγώνου είναι ΤΕΛΕΙΟΣ=620=>6+2+0=8….όπου 8…..ΔΙΑΣ=215=>2+1+5=8…..Ο ΔΙΑΣ …υποδηλώνει με το Δ…το Ιερόν Τρίγωνον της Δημιουργίας….πουκέντρον του έχει το Ι=10….εις την Ιερά Τετρακτύ…..διά της Α(ρχής)…της Ζωής….εις το διηνεκές Σ(ύμπαν)….και επομένως ως ΤΕΛΕΙΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ το ΕΞ=6…..είναι ΚΑΝΟΝΙΚΟΝ ΕΞΑΓΩΝΟΝ και είναι εν εκ των σχημάτων της Ιεράς Γεωμετρίας, δια της οποίας ο (Θ-εός) εποίησεν το ΣΥΜΠΑΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ.
[ ΑΝΘΡΩΠΟΣ=1310=>5]… [Ε=5]

Το ΚΥΑΜΩΝ ΑΠΕΧΕΤΕ….με αντίστοιχους πυθμένες 6Χ6…..χρειάζεται….ζάρι…δηλαδή ένας ΚΥΒΟΣ=762=>15=>6…..ώστε να έρθουν ΟΙ ΕΞΑΡΕΣ….(ΕΞ…ΑΡΕΣ)….. Α-ΔΕΛΦΙΑ….ώστε να γίνει ο αριθμός 36….δηλαδή 3+6=9…όπου ΖΕΥΣ=612=>9…..ΕΝ-ΝΕΑ(ρχή)….ΕΝ-ΝΕ-Α=111.

Ως ΕΛΛΑΝΙΟΣΙΦΙΓΕΝΗΣ…όπου (Ε.Ι.)…..ΤΟ ΕΝ ΔΕΛΦΟΙΣ…επίγραμμα του Θεού Ε=ΕΙ…..β! προσώπου του ρήματος ειμί….που σημαίνει Υπάρχεις, συ εί ο Θεός….και που διαβάζοντας το ανάποδα…δηλαδή ….ΙΕ….σημαίνειJa-He…Ιαχ-βέ…που σημαίνει εις τα Εβραϊκά ο ΩΝ (αυτός που υπάρχει)….και ενέχει την λατρεία του Κρόνου….την οποίαν ακολουθούν οι Σημιτικοί λαοί.

Το περί του ΕΙ….ΕΝ ΔΕΛΦΟΙΣ….ξεκαθαρίζεται από την φράση: « Έκτη δ’ γενεή καταπαύσατε οιμόναοιδής»…δηλαδή… « Εις την έκτηνγενεάν παύσατε το άσμα σας….» όπου μας δηλώνει ότι εις τον αριθμό 6 (ΕΞ) ήτοι (ς) στίγμα…σταματάει η πρόοδος δια το θνητόν γένος. Αν νοήσετε καλώς….χωρίς το (ς) στίγμα…δηλαδή την ΕΛΙΞς=111…δεν ημπορούμε να ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΟΥΜΕ. Η ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΙΣ μας γίνεται εις τα Ιερά μας…. διά των: ΜΑΣΤΟΣΤΟΜΑΣΤΟΣΤΟΜΑΣΤΟΣΤΟΜΑ…..δηλαδή (ΜΑΣΤΟΣ…..ΣΤΟΜΑ…..) όπως κάθε μωρό χρειάζεται τον μαστό και δια του στόματος να πιεί το γάλα….ούτως κι ημείς…. « ΤΟ ΜΩΡΟΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΣ ΘΕΟΥ»…χρειάζεται τον ΜΑΣΤΟ της ΓΝΩΣΗΣ….για να ρουφήξουμε το ΓΑΛΑ….του ΓΑΛΑΞΙΑΜΑΣ..(ΓΑΛΑ….ΑΞΙΑΣ)….ώστε να καταστούμε ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΕΛΛΑΝΙΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ.

ΕΙ+ΕΙ=15-> 1+5=6

Ο Κώδιξ ΕΝΝΕΑ της Ελληνικής Αλφαβήτου (ΕΝ-ΝΕ-Α=1+1+1=111)

(ΕΛΛΑΝΙΟΣ ΙΦΙΓΕΝΗΣ)+(Ε.Ι.)
από εδώεδώ, εδώ και εδώ / Image by PIRO4D from Pixabay