Οι αριθμοί 666 και 999: Αποσυμβολισμός και ερμηνεία

“Ο ΟΥΡΑΝΙΟΣ ΘΟΛΟΣ…Αδέλφια…μας δίδει το παράδειγμα….ότι τα πάντα ισχυροποιούνται και εγκαθιδρύουν την ΤΑΞΗ και το ΝΟΜΟ…..δια των αρρήκτων οικογενειακών δεσμών. Έτσι το κάθε μέλος….έχει αναλάβει ιδιαίτερη υπηρεσία και κινούμενο πάντοτε εις την ΚΥΚΛΙΚΗ ΦΟΡΑ……δηλαδή εις ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ….φέροντας εις πέρας δια της εμψύχου Ουσίας του το Έργον….το οποίον του ανατέθηκε…υπό του Νόμου.”

Διαβάστε επίσης: Τι σημαίνουν οι επαναλαμβανόμενοι Αριθμοί. Πώς το Σύμπαν επικοινωνεί μαζί μας

Η Οντότητα του αριθμού 6 (έξι)….εκφράζει την ίδια μας την ζωή. Το ανθρώπινο Ον έχει να κάμει με τον αριθμό 6. Η εξάδα συμβολίζει τα έξι είδη εμψύχων όντων. Τους Θεούς, τους Δαίμονες, τους Ήρωες, τους Ανθρώπους, τα Ζώα και τα Φυτά. Είναι Ιερός αριθμός και ονομάζεται Γάμος…διότι εκτός του ότι συνδέεται με τις Μετεμψυχώσεις (…είναι και η πλευρά του Ψυχογονικού Κύβου), είναιτέλειος αριθμός…δηλαδή το άθροισμα των μερών του μας δίνει πάλι το 6:

6/6=1, 6/3=2, 6/2=3, 1+3+2=6.

Είναι το εμβαδόν ορθογωνίου τριγώνου με πλευρά την Ιερή Τριάδα, 3,4,5 Να γνωρίζετε….ΑΔΕΛΦΙΑ…ότι η Μορφοποίηση πάντα εκδηλώνεται με τον αριθμό 4…η δε Ψυχή με τοναριθμό 6….όπου στίγμα (ς)….αποκωδικοποίηση που έκαμα μία 21…του μηνός….προσθέτοντας γιά πρώτη φορά εις το πλανήτη Γαία…τον αριθμό 6….εις τη λέξη: ΕΛΙΞς =111.

Όπου η πλευρά του εξαγώνου έχει αριθμό 111 και το τελικό άθροισμα της είναι: 111 Χ 6=666. θυμίζω…ότι η κάθεΠΛΕΞΙΣ…μετατρέπεται σε ΛΕΞΙΣ…όπου το γράμμα Π…είναι η Πύλη Εισόδου…..του Νου και εις τη συνέχεια η κάθε ΛΕΞΙΣ….γίνεται ΕΛΞΙΣ…όπου αυτή μετατρέπεται σε ΕΛΙΞΣ….(έλικας Υπόφυσης)…..όπου το μετέτρεψα σε ΕΛΙΞς…προσθέτοντας αντί το γράμμα Σ….το γράμμα (στίγμα) ς…κατόπιν ενοράσεως…δηλαδή μου δόθηκε…όπου αντιστοιχεί με τις λέξεις: ΠΑΙΔΕΙΑ καιΕΝΝΕΑ….τουτέστιν έχουμε : ΠΑΙΔΕΙΑ=ΕΝΝΕΑ=ΕΛΙΞς=111….δηλαδή απλοϊκά…..μέσω της Ελληνικής Παιδείας….και μέσω θεάσεως του αριθμού ΕΝ-ΝΕ-Α….όπου κρύβεται εις τον Ελληνικόν αλφάβητον…(ένατο γράμμα)….όπου και χρειαζόμαστε την ενεργοποίηση της ΕΛΙΚΑΣ….αφού βρούμε πρώτα το…ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΟΝ….ίνα πετάξουμε…εις τα Ουράνια…..!!!

Ο Πλούταρχος….στο Περί του ΕΙ του εν Δελφοίς…μας το ξεκαθαρίζει: «Έκτη δ’ γενεή καταπαύσατε οίμον αοιδής»

Μετάφραση: « Εις την έκτην γενεάν παύσατε το άσμα σας»

….δηλαδή μας λέγει….ότι εις τον αριθμό ΕΞ (6) , ήτοι -ς- (στίγμα) ….σταματάει και η πρόοδος για το θνητόν γένος. Ακριβώς…..χωρίς το – ς – έξι (6) …δεν μπορούμε να ενεργοποιηθούμε….χωρίς να πάρει μπροστά ο ΕΛΙΚΑΣ….! Για να μπορέσουμε όμως να ενεργοποιηθούμε….δεν μας φτάνει μόνον το – ς – (6) στίγμα ….χρειαζόμαστε Αδέλφια και το γράμμα Θ-ήτα: (9) ….δηλαδή να δούμε με άλλα μάτια…τα μάτια της Ψυχής μας… το Θ(ήτα)…δηλαδή…τη ίδια τη….Θέωση. Έτσι πράγματι αν ενώσουμε τον αριθμό 6 και τον αριθμό 9 …τότε έχουμε ενωμένο τον αριθμό 69. Ποιο όνομα όμως λεξαριθμικά μας αποκαλύπτεται με αυτή την ένωση και ισούται με τον αριθμό 69 ;

Βάλε το email σου στην φόρμα για να λαμβάνεις τα άρθρα μας.

Μα φυσικά η θεά Αθηνά…!!!

ΑΘΗΝΑ=69.

Η Αθηνά ετυμολογείται το όνομά της από το Α-θεο-νόα ή Η-θεο-νόα, δηλαδή…η νόηση του Θεού(Κρατυλος. 407b),

Η Μεταμόρφωσις μας όμως στο γήινο πεδίο….έχει να κάνει με το φαινόμενο της Μετάπτωσης, όπου η σημασία του αριθμού ΕΞ(6) (ς) ΣΤΊΓΜΑ…. σχετίζεται με τον Άνθρακα και μας δείχνει….ότι ο Ήλιος μετατρέπει τον Άνθρακα 12 της φύσης…..σε άνθρακα 7. Ο Άνθρακας C σχηματίζει τρία φυσικά ισότοπα: -τον άνθρακα 12…( 6 C εις την 12η) -τον άνθρακα 13…( 6 C εις την 13η) -τον άνθρακα 14…( 6 C εις την 14η) Οπότε μαζί με τους μαζικούς αριθμούς αντίστοιχα 12, 13, 14 και τον αριθμό των νετρονίων έχουμε: 12-6=6 / 13-6=7 / 14-6=8 Από αυτά…τα δύο πρώτα ισότοπα του άνθρακα 12 και του 13 είναι σταθερά με φυσική αναλογία 98,93% και 1,07%. Τώρα το τρίτο ισότοπο ο άνθρακας 14 είναι ραδιενεργός και τον βρίσκουμε σε ίχνη, καθώς έχει μεγάλη περίοδο ζωής…γύρω στα 5.700 έτη και χρησιμοποιείται για τη ραδιοχρονολόγηση διαφόρων υλικών. Ο άνθρακας 12 ( 6 C στην 12η )είναι το πιο άφθονον εις την φύση ισότοπον, το οποίο φέρει τον ίδιο ακριβώς αριθμό πρωτονίων, νετρονίων και ηλεκτρονίων (δηλαδή 6), οπότε σχηματίζεται ο αριθμός….666. Εις τη συνέχεια ….οάνθρακας 7 είναι ένα ισότοπον με 6 ηλεκτρόνια, 6 πρωτόνια και 1 νετρόνιον, οπότε έχουμε τον αριθμό 661. Δηλαδή…..έχουμε μία Μετάπτωση ή αλλιώς πείτε το…μία Μεταμόρφωση από τον αριθμό 666…εις τον αριθμό 661…που σημαίνει ότι… ο Ήλιος ουσιαστικά δημιουργεί αυτό το χρονικό διάστημα εις την Γαία το ισότοπο του άνθρακα 7, οπότε και επιφέρει…τις όποιες αλλαγές και κατά κύριο λόγο…αλλαγές Συνειδησιακές.

Ο άνθρακας 7 έχει τη μοναδική ικανότητα να κρατάει γύρω του πεδία ανώτερων διαστάσεων, όπωςτο πεδίο της Σκέψης, οπότε ενισχύει τη δημιουργική Σκέψη….καθώς και άλλα πεδία ανώτερων διαστάσεων.

Κατά τον Πυθαγόρα, ο αριθμός 6 είναι…ο αριθμός της ψυχής. Ο αριθμός 6 είναι το εμβαδόν τουΖωογονικού τριγώνου, το οποίο αποτελεί την ουσία της εξελίξεως της Ψυχής…διότι καταλαμβάνει ολόκληρη την επιφάνεια του. Η ισχυροποίηση του αριθμού 6, (…αριθμού της ψυχής), δια του πολλαπλασιασμού με τον εαυτό του, μας δίδει:

6 Χ 6 = 36

….και καθιστά την ουσία του αριθμού 36…ικανή να εκπροσωπήσει το πρώτο Γαλαξιακό αριθμητικό κύτταρο…δια των 36 δεκανών του Ζωδιακού Κύκλου, αντικατοπτρισμού των Αστερισμών.

Ο αριθμός 36 είναι ο ενδιάμεσος χώρος, ο μεταξύ της άσαρκου καταστάσεως της Ψυχής εις την αρχική της υπόσταση του 6 και της τελικής κατάστασης της…ως 6 Χ 6 Χ 6 της τελειότητας του Ψυχογονικού κύβου.

Το Σύμπαν προήλθε από το υπάρχον χάος μέσα από τη μορφή…δηλαδή το μέτρο και την αρμονία. Πρώτος ο Πυθαγόρας το ονόμασε Κόσμο…δηλαδή Τάξις, εξ αιτίας της αρμονίας που επικρατούσε σε αυτό. Τον αριθμό 216, ο Πυθαγόρας τον ονόμαζε «Ψυχογονικό Κύβο»… και τον συσχέτιζε με τον ελάχιστο αριθμό των ημερών που χρειάζεται να γεννηθεί ένας άνθρωπος, δηλαδή….7Χ30 ημέρες = 210 + 6 = 216. Το 6 προστίθεται…διότι δηλώνει τις απαραίτητες ημέρες για να αρχίσει η κυοφορία του εμβρύου. Η εμψύχωση συνεπώς, πραγματοποιείται εις τον κύβο του αριθμού 6.

Το 666 είναι η διάμετρος ενός κύκλου του οποίου η περιφέρεια είναι 2093, αλλά το 2093 είναι η διαγώνιος ενός τετραγώνου του οποίου οι πλευρές είναι 1480. Ο αριθμός 666 συνδέεται άμεσα με τον Ελληνισμό…τον φόβο και τον τρόμο των Χριστιανών, γι’ αυτό και τον ονόμασαν Σατανά, δηλαδή «εχθρός». Διότι ο Σατανάς των Χριστιανών, δεν είναι άλλος από την Ελλάδα και τον Ελληνικό Πολιτισμό. Ο αριθμός 666 είναι ο λεξάριθμος του ονόματος του προπάτορα της ελληνικής φυλής. Το όνομα του, ΙΑΠΕΤΟΣ. Με τον αριθμό αυτό συνδέεται και η Δήμητρα με την Περσεφόνη :

ΔΗΜΗΤΗΡ + ΚΟΡΗ = 666 ΤΟ ΜΕΓΑ ΘΗΡΙΟΝ = 666 ΕΛΛΑΣ = 666 ΕΞΑΣ = 666

Αλλά όμως το 666 είναι και ο λεξάριθμος του Σείριου-Απόλλωνα :

Ο ΣΕΙΡΙΟΣ Α’=666

Ο Απόλλωνας είναι αυτός που φέρει το Φως…ο Εωσφόρος, όνομα που κατόπιν βεβηλώθηκε όταν αποδόθηκε εις τον «άρχοντα του σκότους».

Ο λέξη ΕΛΛΗΝ=123…αποτελείται από τους τρεις πρώτους διαδοχικούς ακέραιους 1, 2, 3 οι οποίοι είναι και διαιρέτες του πρώτου τέλειου αριθμού….δηλαδή του 6. Ούτως «τρις εξ» (666) τουΑισχύλου…όπου μας προσδίδει την Αρχαία μας Ελλάδα, όπου το παιχνίδι των κύβων παιζόταν με τρεις κύβους. Η μεγαλύτερη επιτυχία ήταν να φέρει ο κάθε παίχτης τρεις εξάρες. Έτσι, η φράση «τρις εξ» έγινε παροιμία που λεγόταν σε περίπτωση μεγάλης επιτυχίας. Γι’ αυτό ακόμη και σήμερα λέμε….έφερες…εξ άρες….!…και τραγουδάμε…”ρίξε μια ζαριά καλήηη….και για μένα βρε….ζωή…!!!” Αυτή η Μεταμόρφωσις λοιπόν …από το τρίτο επίπεδο που είμαστε τώρα…εις το τέταρτον και πέμπτον αντίστοιχα …που αναμένουμε…..για όσους θα είναι πλέον έτοιμοι για την ενεργοποίησή τους….έχουν να παραλάβουν τον….Αιθέρα του Σύμπαντος Κόσμου…ως θείον Δώρο. Έτσι με φυσικό τρόπο και όχι τεχνητό….δημιουργείται αυτή η αλλαγή Μετάπτωσης/Μεταμόρφωσης…..ώστε οι πιο έτοιμοι….Πνευματικά θα εξελιχθούν σε μια πιο υψηλή Συνειδητοποίηση… που γίνεται πιο συχνά εμφανής σε νοητικές συλλήψεις….καθώς θα πραγματώνονται βιώματα και καταστάσεις της ζωής μας, ώστε να δούμε με διαφορετικά μάτια….την συνέχεια…

Αυτό….εάν μπορούσε κάποιος να το δει με τα μάτια του (…δηλαδή αν έχει αυτήν την ικανότητα) για να ιδεί τα κεφάλια μας…δηλαδή την Αύρα μας…..σε πλεονάζοντα νετρόνια που παράγονται όταν ο άνθρακας 12 μεταμορφώνεται μέσα εις τον εγκέφαλο μας σε άνθρακα 7…τότε θα ήταν μία πλήρη μέθεξις. Παρ’ όλα αυτά όμως…ο άνθρακας 7 αποσυντίθεται γρήγορα σ’ άλλες πιο σταθερές μορφές της ύλης και σχεδόν είναι αδύνατον να ανιχνευτεί μέσα εις το Ανθρώπινο σώμα. Οι νέες Πνευματικές διαστάσεις, οι νέες Σφαίρες ύπαρξης θα λειτουργήσουν ΑΔΕΛΦΙΑ….ενισχυτικά και δια τον καθένα μας ξεχωριστά…για όποιον είναι έτοιμος γι’ αυτήν την αλλαγή, ώστε αλλάζοντας πεδίο…θα αποκτήσουμε και άλλες ικανότητες. Αυτό δεν θα γίνει όμως σε μία ημέρα…. όπως λαθεμένα πίστευαν κάποιοι ή και όπως ανυπόμονα περίμεναν με αγωνία …την ημερομηνία….21/12/2012….μιας και η ημερομηνία αυτή φυσικά ήταν μεν η ημερομηνία έναρξης πνευματικής αλλαγής.

Κάθε μέρα εμείς οφείλουμε να είμαστε σε πλήρη ετοιμότητα και πληρότητα Συνείδησης για τις καινούριες και νέες συνθήκες και τα βιώματα που θα τα βιώσει ο καθείς ξεχωριστά. Όμως βασική προϋπόθεσις…είναι να έχει γίνει πρώτα …καθαρμός της Ψυχής μας, μέσω των τεσσάρων στοιχείων (γης-ύδατος-αέρος-πυρός) …ώστε να αισθανθούμε….τον ΑΙΘΕΡΑμέσα μας. Η έκθεση εις τον Ήλιο και ο σωστός βραδινός ύπνος σε πλήρη σκοτάδι, ενισχύουν αυτήν την διαδικασία , ώστε να λάβουμε τις ακτινοβολίες και να τις κρατήσουμε ενεργές. Ο αριθμός 666 και 999 όπως έχω επισημάνει παλαιότερα είναι αριθμοί ενεργοποιήσεως μας…κα γι’ αυτό οι επιτήδειοι Ανθέλληνες…. χρησιμοποιούν τον αριθμό 666…ως κάτι κακό….αλλά επειδή δεν κατέχουν πλήρως την Ουράνιαν Γνώσιν…αγνοούν και την αντίστροφον φοράν του….999….!!!

Ο αριθμός εννέα (9) ή αλλιώς εννεάδα…μας δείχνει του εννέα Κοσμικούς χώρους του Στερεώματος. Η Χριστιανική εκκλησία αναμασάει τόσα χρόνια τώρα τον αριθμό «666» που επί αιώνες τον χαρακτηρίζει ως τον αριθμό του θηρίου…μιας και οι μάσκες πλέον έπεσαν και αποκαλύπτεται περίτρανά, όπως γνώριζαν και οι Αρχαίοι Έλληνες πρόγονοι μας, πως αυτός είναι απλώς ο αριθμός του ΑΝΘΡΩΠΟΥ…το 666…εις τη φυσική του Υπόσταση. Μάλιστα η γνώση αυτή στηρίζεται σε μια απλή και μεγάλη αλήθεια που πάντοτε ήταν μπροστά μας : τον άνθρακα και ειδικά τον άνθρακα 12….όπως σας προανέφερα. Ο άνθρακας λοιπόν 12 αποτελεί το 99% όλων των γνωστών μορφών άνθρακα και είναι ένα ισότοπο του άνθρακα που αποτελείται από…6 νετρόνια, 6 πρωτόνια και 6 ηλεκτρόνια…τουτέστιν (666 ) και αποτελεί βασικό δομικό στοιχείο της φύσης, αλλά και του σώματος μας.

Από τον Πυθαγόρα και τα Πλατωνικά στερεά, την «κουνταλίνι» και τον Χριστιανισμό μέχρι και τον κύβο του Μέτατρον που είδε τα τελευταία χρόνια το φως της δημοσιότητας…το μυστικό είναι κοινό: «Η αφύπνιση της Ανθρώπινης Συνείδησης προκαλεί μια μετάλλαξη του «Άνθρακα 12» σε «Άνθρακα 7», το οποίο δύσκολα μπορεί να ανιχνευθεί ή να παραχθεί τεχνητά, αλλά προκαλεί τη διεύρυνση εκείνη της ανθρώπινης Συνείδησης που χαρακτηρίζεται από τη «φωτεινή άλω» γύρω από τις κεφαλές των φωτισμένων ανθρώπων όλης της γνωστής ανθρώπινης παράδοσης. Η μετατροπή του άνθρακα 12 σε άνθρακα 7…συμβαίνει ουσιαστικά μέσα εις τον εγκέφαλο του κάθε Ανθρώπου. Το666 λοιπόν μετατρέπεται σε 661. Ο άνθρακας 12 (το 666) υπό συγκεκριμένες συνθήκες λοιπόν μετουσιώνεται σε άνθρακα 7, όπου η δομή του σχηματικά ομοιάζει με το «Άνθος της Ζωής» ή τον «εξαπέταλο λωτό»… ή τα ανάστροφα «Έψιλον».

Ο αριθμός 666 ήταν έως τώρα…ο «εξ΄απόδώ»…αλλά είναι η ίδια μας η Φύση και η Δημιουργία… την οποία για χάρη των σκοτεινών ιερατείων του ελέγχου, έπρεπε να δαιμονοποιηθεί καταλλήλως και να τον απαρνηθούμε ολοτελώς…προκειμένου να μας διατηρούν ως προβατάκια και κοιμισμένους…!

Ο Ήλιος λοιπόν είναι αυτός που προκαλεί την μετάλλαξη του Άνθαρκα 12 σε άνθρακα 7 και αυτό σημαίνει πως η Ηλιακή δραστηριότητα εις τις μέρες μας προκαλεί αποδεδειγμένα μια τέτοια δομική μετάλλαξη…όπου ο Άνθρακας εμφανίζεται πλέον με ένα μόνον… νετρόνιο.

Πρόσφατα μάλιστα υπήρξε μία μεγάλη ανησυχία των επιστημόνων που παρατήρησαν «μυστήριες» εκπομπές από τον Ήλιο μας….που προκαλούσαν μετάλλαξη και επίσης διαπιστώθηκε πως ο Ήλιος αλλάζει τα δεδομένα της ραδιενεργούς διάσπασης και σπάζει τους «κανόνες» της χημείας. Η αποκάλυψη του Άνθρακα 12 μας επιβεβαιώνει και από μια άλλη σκοπιά το γεγονός πως το ίδιο το Σύμπαν …..ωθεί ολόκληρη την Ανθρωπότητα σ’ αυτό που λέμε….συλλογικό Συνειδησιακό άλμα. Σήμερα οι μυήσεις του παρελθόντος χρόνου…..δεν λαμβάνουν χώρα πλέον σε ειδικούς χώρους μυστηρίων ……αλλά γίνονται παντού και ταυτόχρονα σε ολόκληρο τον πλανήτη μας. Το κέντρο του Γαλαξία μας…στέλνει ιδιαίτερες συχνότητες και το Ηλιακό μας σύστημα βυθίζεται για τα καλά εις τη ζώνη των Φωτονίων, όπου ο Ήλιος κάτω από αυτές τις επιρροές…στέλνει συνεχώς τις συχνότητες εκείνες των ενεργειών λούζοντας τη Γη….όπου προκαλούν τις απαραίτητες μεταλλάξεις για το Συνειδησιακό άλμα της ανθρωπότητας…!

ΑΔΕΛΦΙΑ….ήδη διανύουμε την πορεία προς εκείνη τη μετάλλαξη μας…..που μας οδηγεί σ’ ένα νέο επίπεδο Συνείδησης και ξεκλειδώνει μεγαλύτερο μέρος του εγκεφάλου μας, αλλά και ενεργοποιεί νέες ικανότητες και δεξιότητες, όπως π.χ. η τηλεπάθεια. Βέβαια η μετάλλαξη είναι μια δυναμική αλλαγή και όπως είναι λογικό θα πρέπει κι ΕΜΕΙΣ να αφεθούμε με εμπιστοσύνη εις την διαδικασία…..ώστε να μπορέσουμε να «σηκώσουμε» και να διατηρήσουμε σαν υλικές οντότητες υπάρξεις που είμαστε…αυτές τις νέες συχνότητες. Ο ρόλος μας δεν πρέπει να είναι παθητικός. Οφείλουμε να βοηθήσουμε κι εμείς το σώμα μας και το πνεύμα μας…ώστε να διατηρήσουν αυτό το νέο επίπεδο και αυτό γίνεται μόνον με τη συνειδητή ενασχόληση μας…..με την αρμονία εις το Πνεύμα, τα Συναισθήματα, το Σώμα, τη Διατροφή μας να είναι…σε εγρήγορση. Η διαδικασία εξαγνισμού και κάθαρσης είναι απαραίτητες, ώστε να μας φύγουν από πάνω μας….όλα τα άσχημα και βλαβερά «προγράμματα»… που μας οδήγησαν σε πάσα νόσο και εκφυλισμό…!

Όλη αυτή η αντίσταση εκείνων που δεν θέλουν να έχει ολόκληρη η ανθρωπότητα το άνοιγμα της Συνείδησης….εκφράζεται ακριβώς με τις πολλές και διαφορετικές μορφές μέσω των οποίων προσπαθούν να εκφυλίσουν και να σπρώξουν τους Ανθρώπους…ακόμη πιο μακριά από την Υγεία και την Αρμονία. Όλα αυτά που εξελίσσονται….από τις αρνητικές δυνάμεις έχουν να κάμουν με τις αλλαγές αυτές…κι εμείς οφείλουμε να υμνούμε την ιερά Τετρακτύ που είναι η πηγή της Δημιουργίας.

IOANNIS STOGIANNOS
ΕΡΡΩΣΘΕ ΚΑΙ ΕΥΔΑΙΜΟΝΕΙΤΕ (Ε.Ι.)
ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟ ΕΝΑΤΟ ΚΥΜΑ