Τρόποι επικοινωνίας με τις Ολύμπιες Οντότητες

Όλα εις την ζωή μας είναι ενέργεια. Μια ενέργεια ζωτικής σημασίας που ενυπάρχει γύρω μας και διαχέεται σε μορφές που σε εμάς τους γήινους πολλές φορές δεν γίνεται κατανοητή. Όμως υπάρχουν κάποιοι τρόποι με τους οποίους το Θείον Σχέδιο γνωστοποιείται και εκπορεύεται εις τους ανθρώπους και εν γένει εις όλη Ανθρωπότητα…

Το Θείον Σχέδιο των Ολύμπιων Οντοτήτων είναι και το παράγωγο της Θείας Θέλησης για την φώτιση όλων των εκδηλωμένων Κόσμων και όλων των Όντων που κατοικούν και εδρεύουν εις το Σύν Πάν και πιο συγκεκριμένα την Γαία. Με λίγα λόγια το Θείον Σχέδιο αποκρυσταλλώνει τον Υπέρτατο Θείο Σκοπό, που με οδηγό την Θεία Σοφία-Αθηνά…. και με μοναδικό κίνητρο την Θεία Αρετή και Γνώση… ολοκληρώνεται και διασκορπίζεται ανάμεσά μας. Το Θείον Σχέδιο τελείται εις το Επίπεδο-Πεδίο της Δημιουργίας, από τις υπέρ εξελιγμένες Οντότητες-Υπάρξεις των Ολύμπιων (Θεοτήτων) που διαμένουν εις το Σύν Πάν και βρίσκονται σε διαρκή και άμεσο συντονισμό με τις Θείες Εκπορεύσεις του Υπέρτατου Φωτός.

Διαβάστε επίσης: 5 σημάδια πως μια ανώτερη δύναμη προσπαθεί να επικοινωνήσει μαζί μας

Εις την Γαία το Θείον Σχέδιο των Ολυμπίων αποκρυσταλλώνεται από την Ιεραρχία των Χορηγών του Φωτός των Δώδεκα (Θεοτήτων)… που ο καθένας και καθεμιά εκπληρώνει τη δική του ενέργεια και υπακούουν όλοι στη μορφή των Κοσμικών Νόμων που διέπουν όλους τους εκδηλωμένους Κόσμους, αλλά και εξειδικεύεται επίσης και για κάθε εκδηλωμένο Κόσμο, ανάλογα φυσικά και με τις ιδιαιτερότητές του και την ιδιαίτερη νομοτελειακή-καρμική Φύση των Όντων που κατοικούν σ’ αυτό.

Τα διάφορα «εξειδικευμένα» μέρη του Θεϊκού Σχεδίου, «παραδίδονται» απ’ ευθείας προς υλοποίηση σε επιλεγμένα Όντα από κάθε εκδηλωμένο Κόσμο με κριτήριο την μεγαλύτερη δυνατή καθαρότητα Συνείδησης και Πνευματική τους εξέλιξη και ανέλιξη ή «εκπέμπονται» ως ενεργές σκεπτομορφές με προοπτική αυτές να «εντυπωθούν» σε ορισμένα πνευματικά πιο εξελιγμένα και ενορατικά Όντα του Κόσμου εις τον οποίο απευθύνονται. Το Θείον Σχέδιο διαχέεται εξειδικευμένο προς υλοποίηση μέσα σε όλους τους Κόσμους των Πεδίων της Δημιουργίας, της Μορφής και της Υλοενέργειας, μέσω επιλεγμένων Όντων από τον κάθε Κόσμο ξεχωριστά και ταυτόχρονα.

Εις τη Γαία και σε όλη την ανθρωπότητα, η σύλληψη και η γνωστοποίηση του Θείου Σχεδίου συντελείται συνήθως με τους εξής… παρακάτω τρόπους:

1) Μέσω της απ’ ευθείας μετάδοσης-επαφής σε επιλεγμένους ανθρώπους, οι οποίοι φυσικά πληρούν τις απαραίτητες προδιαγραφές πνευματικής ανάπτυξης και έφεσης για προσφορά και υπηρεσία. Οι ενσαρκώμενοι αυτοί άνθρωποι αποκαλούνται από την Ιεραρχία …«Υποψήφιοι» εθελοντές… οι οποίοι επέλεξαν να βρίσκονται εδώ με την θέλησή τους και μόνον. Η επαφή αυτή γίνεται μέσω ζωντανής και σε πλήρη εγρήγορση «συζήτησης-επικοινωνίας» του «υποψηφίου» με κάποιο υπερεξελιγμένο Όν του πεδίου της Δημιουργίας… μία περίπτωση που φυσικά τη συναντάμε πολύ σπάνια ή συνήθως με κάποια ανώτερη Οντότητα του πεδίου της Μορφής, η οποία έχει παραλάβει άνωθεν το υπό διαβίβαση μήνυμα. Αυτή η απ’ ευθείας επαφή πραγματοποιείται όταν «υποψήφιος» εθελοντής ενσαρκώμενος οδηγείται σε κατάσταση άνωθεν προκαλούμενης «έκστασης», προκειμένου να γίνει η απαραίτητη η επικοινωνία.

Άλλες φορές η συζήτηση διεξάγεται μέσω διαυγούς και συνειδητού «ονειρέματος» ή «οράματος», το οποίο και πάλι προκαλείται άνωθεν κατά τον ύπνο ή και τον ξύπνιο του υποψηφίου…. και ο υποψήφιος βιώνει όλα αυτά σε σχέση με τη ζωή του… ξεκινώντας η επαφή από μικρή ηλικία… για να γίνει σιγά σιγά αποδεκτή αργότερα εις την ενηλικίωσή του. Συνήθως η μεταβίβαση του Σχεδίου μέσω της απ’ ευθείας επαφής-μετάδοσης είναι γενικά πολύ σπάνια και αφορά σε παγκόσμια κλίμακα μόνον πολύ λίγες εκατοντάδες πρωτοπόρους ανθρώπους, οι οποίοι φυσικά προορίζονται για την «εμπροσθοφυλακή» των Υπέρμαχων του Φωτός.

2) Ο άλλος τρόπος της μεταβίβασης του Θείου Σχεδίου εις την ανθρωπότητα είναι μέσω «σκεπτομορφών». Το θεϊκό Σχέδιο για την ανθρωπότητα εκπέμπεται ακριβώς από το ίδιο πεδίο της Δημιουργίας ως μια στοχευμένη και ενεργή «σκεπτομορφή», η οποία φυσικά αναπαράγεται και επανεκπέμπεται από τα υψηλά πνεύματα του πεδίου της Μορφής… που βρίσκονται εις την τέταρτη διάσταση. Κατόπιν η «σκεπτομορφή»… «συλλαμβάνεται» κατά κάποιον τρόπο και εντυπώνεται εις το Νου των «υποψηφίων»-ενσαρκωμένων που διαθέτουν μία αναπτυγμένη πνευματικότητα και δεδηλωμένη καλή θέληση για προσφορά-υπηρεσία.

Βάλε το email σου στην φόρμα για να λαμβάνεις τα άρθρα μας.

Η σύλληψη του Θεϊκού Σχεδίου γίνεται κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες…. όπως είναι π.χ. το ενορατικό όνειρο, ο εμπνευσμένος διαλογισμός και ο στοχασμός, η κατάσταση ενατένισης που βιώνει κάποιος όταν ακριβώς προσεύχεται με παρακλήσεις, μετά από την διάρκεια νηστείας, μετά από αϋπνία ή κάποιο άλλο ψυχικό σοκ-τραύμα και η συνειδητοποίηση επέρχεται συνήθως μέσω ενός συμβάντος που ονομάζεται συγχρονικότητα… δηλαδή επαναλαμβανόμενα γεγονότα της ζωής μας που βιώνουμε και παίρνουμε την κατάλληλη πληροφορία, στη στιγμή ακριβώς που τη χρειαζόμαστε, π.χ. μέσω ενός βιβλίου ή μιας συνάντησης ή κάποιας ενέργειας… που μοιάζουν να μας βρήκαν όλως τυχαία…. αλλά μόνον τυχαία δεν είναι…!!! Ο τρόπος αυτός μεταβίβασης του Θεϊκού Σχεδίου μέσω δηλαδή της «σκεπτομορφής»… είναι συνήθως και ο πιο συνηθισμένος και εδώ αφορά εκατοντάδες χιλιάδες συνανθρώπους μας…. που τα βιώνουν σε καθημερινή βάση.

Όλοι οι «ενσαρκώμενοι-υποψήφιοι» εις τον Πλανήτη Γαία που δέχονται αυτή την κρούση του Σχεδίου, είναι εκείνοι που τελικά ανταποκρίνονται συνειδητά, υπεύθυνα και έμπρακτα σ’ αυτό και αποκαλούνται από την Θεϊκή Ιεραρχία… «Υπέρμαχοι του Φωτός» και απαρτίζουν τους βασικούς κόμβους, γύρω από τους οποίους υφαίνεται ως ιστός αράχνης…. ένα Πλανητικό Δίκτυο του Φωτός.

Ο κάθε Θνητός Άνθρωπος λοιπόν σε κάθε ενσάρκωσή του, ανάλογα με το ιδιαίτερο της ειμαρμένης του… από το παρελθόν… ως αιώνια Ψυχή που είναι, διαθέτει μια προσωπική μέγιστη-βέλτιστη δυνατότητα Πνευματικής εξέλιξης και ανέλιξης. Εάν τελικά κατορθώσει να την ανακαλύψει και αποφασίσει τελικά να την επιλέξει συνειδητά… ανάμεσα στις τόσες άλλες επιλογές που του προσφέρονται από το Γήινο Κόσμο μας, εάν με λίγα λόγια… την ακολουθήσει πιστά, αυτή η βέλτιστη εξελικτική του πορεία μπορεί να τον οδηγήσει ακόμα και μέχρι την πλήρη Πνευματική του απελευθέρωση και αφύπνιση. Γνωρίζουμε ότι οι Πρόγονοί μας εις την αρχαία Ελληνική Διδασκαλία-Μύηση των Δυνάμεων του Φωτός… την ονόμαζαν «Ανώτερο Δρόμο», ή αλλιώς το λέμε εμείς σήμερα… «Νόημα Ζωής» ή «Νόημα Ύπαρξης».

Ο κάθε Θνητός-Άνθρωπος που βρίσκεται σε επαφή με τον «Ανώτερο Δρόμο»… και τον ακολουθεί πιστά με έφεση, αναδεικνύει το μέγιστο των δυνατοτήτων του και των ταλέντων του και συνήθως ασκεί το ιδανικό γι’ αυτόν επάγγελμα, έχει και διατηρεί τις καλύτερες ανθρώπινες σχέσεις με τους υπόλοιπους ανθρώπους, αποκτά στην πορεία του κάποιες ιδιαίτερες ψυχικές δυνατότητες και δυνάμεις και κάποια πνευματικά χαρίσματα και συνήθως είναι πάντα γεμάτος εμπιστοσύνη εις το ΣύνΠάν, έχει και παρουσιάζει μια ευδαιμονία, μια χαρά και αρμονία, αναγνωρίζοντας την ενότητα των πάντων και πλημμυρίζεται από έλεος για όλα τα Όντα…. που τον περιβάλλουν.

Ο «υποψήφιος-ενσαρκώμενος» θνητός επιτελεί το δίπτυχο «Αφύπνιση- Υπηρεσία»… σε όλη του τη ζωή… διότι ακολουθεί την εξελικτική του πορεία… ως μία μοναδική ατομικότητα, που οφείλει να εργάζεται καθημερινά και συστηματικά με σκοπό την αυτογνωσία, να έχει μια πλήρη εναρμόνιση της προσωπικότητάς του τέτοια… για να βρει την πνευματική του απελευθέρωση. Αυτό φυσικά σημαίνει μια υπεύθυνη εσωτερική διεργασία και άσκηση, που τον οδηγεί εις την εδραίωση της επαφής με τα ανώτερα Πνευματικά Πεδία… για την τελική υπέρβαση του Γήινου Πεδίου. Φυσικά πέρα από την ατομική μας προσπάθεια για αφύπνιση, σπουδαίο ρόλο παίζουν και οι εξωτερικές συνθήκες μέσα στις οποίες ζούμε. Δηλαδή… εάν το περιβάλλον εις το οποίο ζούμε και η ίδια μας η κοινωνία…, ευνοούν την άγνοια, την αρρώστια, τον πόνο, τη φτώχεια, τη βία ή την ψυχική καταπίεση, τότε οι δυνατότητές μας για Πνευματική Εργασία περιορίζονται σημαντικά. Αντίθετα, αν η κοινωνία και το περιβάλλον μας συμβάλουν στη γνώση, την υγεία, την αφθονία, την ελευθερία, την ασφάλεια και τις σωστές ανθρώπινες σχέσεις, τότε οι δυνατότητες πνευματικής μας προόδου γίνονται απεριόριστες.

Εδώ ακριβώς έρχεται η έννοια της «Υπηρεσίας». Δηλαδή… η συνειδητοποίηση… ότι η προσωπική μας Πνευματική εξέλιξη και η εξέλιξη συνολικά όλων των συνανθρώπων μας… είναι αλληλένδετες και αλληλοεξαρτώμενες, αφού οι εξωτερικές συνθήκες επηρεάζουν… αλλά και επηρεάζονται από όλους μας ταυτόχρονα. Έτσι, «Υπηρεσία» σημαίνει… ουσιαστική και συγκεκριμένη προσφορά, για τη δημιουργία καλύτερων συνθηκών αφύπνισης για μας τους ίδιους αλλά και για την ανθρωπότητα ως σύνολο. Πρέπει λοιπόν να το συνειδητοποιήσουμε πλήρως ότι κανένας μας δεν μπορεί να προχωρήσει μόνος του. π.χ. εγώ με την αρρώστια μου… συνειδητοποίησα ότι δεν πορεύομαι μόνος μου… αλλά έχω και όλους εσάς από κοντά μου…. και όλοι μαζί είμαστε οδοιπόροι και συνοδοιπόροι σε ένα κοινό σκοπό.

Αλλά κοιτάχτε… ακόμα και εάν κάποιος γεννηθεί με «ειμαρμένη» τυχερός και το καταφέρει ως ένα σημείο, εάν δεν αρχίσει να προσφέρει «ουσιαστική» υπηρεσία, είναι αδύνατη η περαιτέρω Πνευματική του εξέλιξη… διότι δεν θα μπορέσει ποτέ να απαλλαγεί από το περιορισμένο γήινο «εγώ» του… που είναι το κύριο εμπόδιο για την αφύπνιση και τη βίωση της Ενότητας. Γενικά… η υπηρεσία, η προσφορά, το έλεος, η αρετή, είναι ο μόνος εγγυημένος δρόμος απαλλαγής από το «εγώ» μας και την ιδιοτελή μας προσέγγιση που και αυτό καλλιεργεί ανάμεσα εις τον καθένα μας και το Όλον.

Ουσιαστικά, πρέπει να ξέρουμε ότι το να ακολουθούμε τον επιλεγμένο… «Ανώτερο Δρόμο» μας, συνδυάζοντας εσωτερική διεργασία και υπηρεσία, ισοδυναμεί με συμμετοχή εις την υλοποίηση του Θείου Σχεδίου, έτσι όπως αυτό εξειδικεύεται για τον γήινο Κόσμο μας από την Πνευματική Ιεραρχία των Χορηγών του Φωτός. Διότι Αδέλφια… ο Σκοπός του Θείου Σχεδίου είναι ακριβώς η πνευματική αφύπνιση όλων των Όντων και η ποιοτική αναβάθμιση όλων των εκδηλωμένων Κόσμων… άρα και της μικρής μας Γαίας. Εδώ λοιπόν έγκειται και η σημαντικότατη αποστολή του Πλανητικού Δικτύου του Φωτός, ως ένας φορέας… μέσω του οποίου προωθείται το Θείον Σχέδιο επί της Γαίας.

Όταν ακριβώς λέγω για «Υπηρεσία»… εννοώ ότι εις πράξη περιλαμβάνει δύο κύριες μορφές:

Α) Η πρώτη είναι η «Εσωτερική Πνευματική Δράση» και σημαίνει τη χρήση Πνευματικών μεθόδων και Ψυχικών δυνάμεων για τη βελτίωση των εξωτερικών συνθηκών της ζωής μας και του Πλανήτη μας συνολικά. Σ’ αυτή τη μορφή υπηρεσίας υπάγεται και το Σύστημα Μορφογένεσις, το οποίο αποτελεί το ισχυρότερο υπαρκτό σε Γήινο επίπεδο.

Β) Η δεύτερη μορφή υπηρεσίας είναι η «Κοινωνική Πνευματική Δράση» και αφορά κάθε μορφή Ατομικής ή Συλλογικής δράσης για τη βελτίωση των κοινωνικών, οικονομικών, πολιτισμικών και περιβαλλοντικών συνθηκών εις τον πλανήτη μας.

Εις την «κορυφή» όλων των εκδηλωμένων Κόσμων, εις το λεγόμενο «Ανώτατο Πνευματικό Πεδίο», ενοικεί η Θεία Παρουσία των Ολύμπιων Οντοτήτων… η υπόσταση του Εκδηλωμένου Θεού, η αιώνια ζώσα, πανταχού παρούσα και τα πάντα πληρούσα Θεϊκή Ουσία, Ενέργεια και Συνείδηση.

Αμέσως μετά… υπάρχει το λεγόμενο «Πεδίο της Δημιουργίας». Εις το πεδίο αυτό, το οποίο τροφοδοτείται άμεσα από τις Θείες Εκπορεύσεις του Φωτός… εκπονούνται και εδραιώνονται οι Αναλλοίωτοι Κοσμικοί Νόμοι που διέπουν όλα τα κατώτερα Πεδία ύπαρξης… μεταξύ αυτών και το Γήινο Κόσμο μας. Από εδώ… το Θείον Σχέδιο συλλαμβάνεται, μορφοποιείται και εξειδικεύεται σε συγκεκριμένα «πακέτα» ενεργειακών ποιοτήτων, τα οποία εις τη συνέχεια μετασχηματίζονται σε ενεργές «σκεπτομορφές» προς υλοποίηση εις τους κατώτερους Κόσμους.

Οι ασύλληπτες αυτές διεργασίες που λαμβάνουν χώρα εις το Πεδίο της Δημιουργίας επιτελούνται από υπέρτατες Πνευματικές υπάρξεις, οι οποίες «διαμένουν» εκεί, βρίσκονται σε διαρκή συντονισμό με τις πρωταρχικές θεϊκές εκπορεύσεις, είναι άμεσοι αποδέκτες της Θείας Βούλησης και εργάζονται με προσοχή ως συλλέκτες, κομιστές και οικοδόμοι του Θείου Σχεδίου.

Έτσι οι διάφορες Θεότητες, όπως οι Αρχάγγελοι, οι Διδάσκαλοι, τα Υψηλά Πνεύματα, τα Ουράνια Αρχέτυπα… είναι μερικά από τα ονόματα με τα οποία αποκαλούνται ανά τους αιώνες από τους ανθρώπους… αυτές οι υπερεξελιγμένες πνευματικά Υπάρξεις. Ασφαλώς και δεν πρόκειται για ανθρωπόμορφες προσωπικότητες, αλλά για πάνσοφες και πανίσχυρες άμορφες «ατομικότητες», οι οποίες λειτουργούν συλλογικά, ενσωματωμένες εις το … Ρεύμα της Δημιουργίας.

Επικεφαλής του Όλου συνόλου των Πνευματικών Όντων του Πεδίου της Δημιουργίας… βρίσκεται η «Ανώτατη Πνευματική Ιεραρχία» των Χορηγών του Φωτός. Η Ιεραρχία αυτή είναι ουσιαστικά υπεύθυνη για την τήρηση των Κοσμικών Νόμων, για την υλοποίηση του Θείου Σχεδίου και για την Πνευματική ανέλιξη όλων των εκδηλωμένων Κόσμων ύπαρξης, εις τους οποίους συγκαταλέγεται, φυσικά και ο δικός μας Γήινος Κόσμος. Υπάρχουν φυσικά και ορισμένα μέλη της Ιεραρχίας, τα οποία είναι συσχετισμένα με την εξελικτική πορεία της ανθρωπότητας και ως εκ τούτου έχουν οριστεί ως υπεύθυνα για το μέλλον της

Στη συνέχεια… η Εκδηλωμένη Ύπαρξη… εκδηλώνεται με την ακόλουθη μορφή:

1). Πνευματικό Πεδίο – Θεία Παρουσία.

2). Πεδίο της Δημιουργίας – Κοσμικοί Νόμοι – Θείον Σχέδιο (Πνευματική Ιεραρχία των Χορηγών του Φωτός)

3). Μορφικό Πεδίο – ο Κόσμος των Σκεπτομορφών (Ανώτερες, μεσαίες και κατώτερες άυλες οντότητες…. Ο λεγόμενος Κβαντικός Αφρός )

4). Υλο-ενεργειακά Πεδία – Γήινος Κόσμος

Έτσι Αδέλφια… από τη στιγμή που θα αποκτήσουμε την απαραίτητη συνειδητή και κατασταλαγμένη έφεση για «Υπηρεσία», είναι βέβαιο ότι συγκαταλεγόμαστε εις την κατηγορία των «Υποψηφίων» Υπέρμαχων του Φωτός. Αυτό σημαίνει… ότι το μέρος του Θείου Σχεδίου για την ανθρωπότητα που μας αφορά προσωπικά όλους… είναι πλέον «εδώ», διαθέσιμο και μας περιμένει… να συντονιστούμε μαζί του για να το «κατεβάσουμε» εις το συνειδητό μας Νου. Το ζητούμενο λοιπόν, για έναν «Υποψήφιο» είναι το πώς θα εξασφαλίσει κάποιες συνθήκες «πνευματικής δεκτικότητας» μέσα στην καθημερινότητά του… από τα λίγα λεπτά της ημέρας, μέχρι τις λίγες ώρες της κάθε εβδομάδας… προκειμένου να λάβει τελικά το προσωπικό του «μήνυμα»… για τον τομέα που καλείται να προσφέρει Υπηρεσία.

Τι μπορεί λοιπόν να κάνει κάποιος… γι’ αυτό το σκοπό;

1). Συχνή σωματική κάθαρση… αποφυγή άσκοπης καταπόνησης, καθημερινό λουτρό, λιτή και υγιεινή διατροφή.

2). Συχνή ψυχική κάθαρση… αποφυγή αρνητικών συναισθημάτων και ανάπτυξη αισθημάτων ειρήνης, αγάπης, ελέους, ενότητας και προσφοράς.

3). Συχνή νοητική κάθαρση και ενατένιση… αποφυγή άσκοπων νοητικών περιπλανήσεων, αποφυγή αρνητικών σκέψεων και ανάπτυξη πνευματικής διαύγειας, θετικών σκέψεων και αφηρημένων στοχασμών σχετικά με το βαθύτερο νόημα ζωής, τη φώτιση, την αφύπνιση όλης της ανθρωπότητας.

4).Συχνή πνευματική άσκηση… προσευχή, διαλογισμό, ενεργειακές πρακτικές, που ενισχύουν την δεκτικότητα εις τις ανώτερες πνευματικές ενέργειες.

5). Συχνή επίκληση σε συγκεκριμένες ανώτερες υπάρξεις, με τις οποίες νιώθει… ότι διατηρεί ιδιαίτερους ψυχικούς δεσμούς, ο ίδιος ή η οικογένειά του, επειδή τον έχουν ευεργετήσει ή προστατεύσει σε δύσκολες στιγμές της ζωής του… π.χ. ανώτερος εαυτός, προστάτες άγγελοι, πνευματικοί διδάσκαλοι, θεότητες.

Ειδικότερα και δεδομένου ότι κάποιος μπορεί και οφείλει να τηρεί τα παραπάνω… υπάρχουν δύο ακόμα πρακτικοί τρόποι για να αποκρυσταλλώσει κανείς την αποστολή του για Υπηρεσία.

1). Να εργαστεί με τα όνειρα. Εδώ, αρκεί να «προγραμματίσει» κανείς το Υποσυνείδητό του. Δηλαδή… κάθε φορά που ξαπλώνει για ύπνο, να δηλώνει συνειδητά ότι θέλει να πληροφορηθεί την ιδιαίτερη αποστολή του… «Υπηρεσίας» και να τοποθετεί δίπλα του ένα σημειωματάριο και ένα μολύβι. Μ’ αυτό τον απλό τρόπο «προγραμματισμού» και εάν επιμείνει κάποιος απαρέγκλιτα για λίγες μέρες, είναι σίγουρο ότι σε κάποια στιγμή… τελικά… θα έχει κάποιο σημαντικό συνειδητό όνειρο… όπου θα του αποκαλυφθεί η αποστολή του.

Άπαξ λοιπόν Αδέλφια.. και λάβει κάποιος την αποστολή του… το μόνο που του μένει είναι να την αποδεχτεί συνειδητά. Τότε θα ανήκει πλέον εις τους Υπέρμαχους του Φωτός και θα συμμετέχει και δρα προσφέροντας ως μέρος του Πλανητικού Δικτύου του Όλου Φωτός.2). Να εργαστεί με τη «συγχρονικότητα». Εδώ, παρόμοια με τα όνειρα, μπορεί κανείς να «αυτο-προγραμματιστεί» ζητώντας καθημερινά (… συνήθως καλύτερα κάθε πρωί μόλις ξυπνήσει) να του συμβεί ένα κρίσιμο «τυχαίο» γεγονός, μέσω του οποίου θα μάθει την αποστολή του. Μπορεί να πρόκειται για μια συζήτηση όπου θα βρεθεί «τυχαία»… μπορεί να πέσει στα χέρια του κάποιο κατάλληλο βιβλίο ή φυλλάδιο… μπορεί να είναι κάποια τηλεοπτική ή ραδιοφωνική εκπομπή ή κάποια συζήτηση σε μπλοκ εις το διαδίκτυο.

Εάν κάποιος επιμείνει και ζητά απαρέγκλιτα, η «σκεπτομορφή» του Θείου Σχεδίου θα βρει σίγουρα τον τρόπο να του «μιλήσει»… π.χ. θα σας πω μία εμπειρία μου για να καταλάβετε… μετά από επίσκεψη εις τους Δελφούς… μου ζητήθηκε από κάποιον να πραγματοποιηθεί κάτι… και επειδή δεν ήξερα τι ακριβώς να κάμω… δεν ήμουν σίγουρος για τις περαιτέρω ενέργειες… ζήτησα μία βοήθεια… και ήρθε από το πουθενά… όταν ανακάλυψα καλοκαίρι όντως… εις το μπαλκόνι μου… το βράδυ… να αναβοσβήνει… το κεντρικό καντράν ενός συγκεκριμένου αυτοκινήτου… από τα πολλά που είχα απέναντί μου.

Αυτό γινόταν κάθε βράδυ… που με απόσπασε την προσοχή… διότι αυτό αναβόσβηνε ακαθόριστα… και σταματούσε… και μετά ξεκινούσε… πάλι… και στις τρεις πρώτες ημέρες νόμιζα ότι ήταν χαλασμένο το αυτοκίνητο… αλλά σε κάποια στιγμή… αντιλήφθηκα ότι (κάποιος)… ζητάει να επικοινωνήσει με εμένα…. και το επόμενο βράδυ το ίδιο βιολί… όπου άρχισα να επικοινωνώ μαζί του… κάνοντας διάφορες ερωτήσεις… και το αμάξι… αναβόσβηνε σε κάθε ερώτησή μου… κάθε φορά χρησιμοποιούσε διαφορετικό τρόπο απάντησης… δηλαδή έλεγα την ερώτηση… με το μυαλό μου… και του έλεγα απάντησε μου… για το ναι τρειςφορές να αναβοσβήνει…. για το όχι 5 φορές να αναβοσβήνει… κλπ και κάθε φορά άλλαζα τους αριθμούς… κι αφού έκαμα και κάποιες ανόητες ερωτήσεις… σε κάποιες δεν με απάντησε καθόλου…και κατάλαβα την βλακεία μου… και μετά θυμήθηκα το σημαντικό ζήτημα που είχε προκύψει τις προηγούμενες ημέρες εις τους Δελφούς… κι έκαμα την σημαντική ερώτηση… και μου απάντησαν ΟΧΙ… και ζήτησα και δεύτερη φορά… και μου είπε ΟΧΙ… και ζήτησα και τρίτη φορά… και μου είπε ΟΧΙ… και μετά αφού βεβαιώθηκα… σταμάτησα κα μπήκα μέσα στο σπίτι. Όπως καταλαβαίνετε… σε ποιον να μιλούσα… και τι να έλεγα… όταν για πρώτη φορά… μου συνέβαινε κάτι τέτοιο… φυσικά μου έχουν συμβεί… διάφορα… ώστε να είμαι έτοιμος για όλα… αλλά ήταν λίγο κουφό… κι όμως έγινε.

Την άλλη μέρα… αλλά και τις επόμενες ημέρες… δεν γινόταν τίποτα… παρά τις παρακλήσεις μου… και σταμάτησε αυτή η περίεργη επικοινωνία τέτοιου τύπου… διότι εγώ είχα γλυκαθεί… με την ιδέα αυτή επικοινωνίας. Το θέμα επειδή ήταν σοβαρό… έλαβα απάντηση ΟΧΙ… και το εφάρμοσα εις την πράξη … διότι θα είχαμε άλλες εξελίξεις… εάν προέβαινα… εις το ΝΑΙ.

Η κάθε Πνευματική Δράση για Υπηρεσία οφείλετε να ξέρετε… ότι συνήθως διεξάγεται με δύο τρόπους:

1). Εσωτερική Πνευματική Δράση.

Εδώ, ο Υπέρμαχος του Φωτός εργάζεται και μόνος… αλλά κυρίως ομαδικά… μαζί με άλλους συντρόφους του ανά τον κόσμο, μέσω συντονισμένης προσευχής, διαλογισμού και άλλων ενεργειακών τεχνικών, με σκοπό την προσέλκυση των κατάλληλων ευεργετικών πνευματικών ενεργειών και τη δόμηση της κατάλληλης ευεργετικής σκεπτομορφής που θα επιφέρουν τις απαραίτητες θετικές αλλαγές εις το πεδίο της υπηρεσίας του. Η εκπαίδευση στο Σύστημα Μορφογένεσις είναι ανεκτίμητη εις τον τομέα αυτό της Εσωτερικής Πνευματικής Δράσης.

2). Κοινωνική Πνευματική Δράση.

Εδώ, ο Υπέρμαχος του Φωτός εκτελεί πρακτική προσφορά Υπηρεσίας, συμμετέχοντας ενεργά σε θεσμούς, συλλόγους, οργανισμούς, κ.λ.π δηλαδή… προσφοράς, ή ιδρύει το δικό του φορέα, ελκύοντας γύρω του και άλλα άτομα καλής θέλησης.

Στόχος λοιπόν είναι η δημιουργία καλύτερων συνθηκών Πνευματικής Αφύπνισης, σε τοπικό και σε πλανητικό επίπεδο. Η προστασία του περιβάλλοντος, η φιλανθρωπία και η ανακούφιση της φτώχειας, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η διεθνής ειρήνη, η εξασφάλιση ιατρικής περίθαλψης για όλους, η καταπολέμηση της απληστείας των ισχυρών της Γαίας, η ελευθερία της έκφρασης και του θρησκεύεσθαι, οι αρμονικές ανθρώπινες σχέσεις… είναι λίγοι μόνο από τους τομείς που καλείται να προσφέρει ενεργά ο Υπέρμαχος του Φωτός.

Με τη συμμετοχή σου αυτή… ΑΔΕΛΦΕ-ΑΔΕΛΦΗ ΨΥΧΗ… Ως Υπέρμαχη Οντότητα… δεν δρας όπως ένας απλός άνθρωπος καλής θέλησης… διότι… «μεταφέρεις» ενεργά και συνειδητά εις τη δράση σου όλο το Πνευματικό σου υπόβαθρο και την υψηλή ποιότητά σου, ως ευλογημένο ΌΝ… που είσαι…. Και ουσιαστικά ακτινοβολείς εις τους γύρω σου αυτή την ευεργετική ενέργεια, και συμβάλεις εις την πνευματοποίηση του ίδιου του κοινωνικού θεσμού εις τον οποίο ανήκεις.

Μέγα ήλιε

Λειτούργησε κι εσύ ως ένας πνευματικός Ήλιος προσφοράς και υπηρεσίας…

ΕΛΛΑΝΙΟΣ ΙΦΙΓΕΝΗΣ (Ε.Ι.)
Ioannis Stogiannos και ellaniapili / Image by intographics from Pixabay