Ανέκδοτο: Σε ένα ατύχημα πεθαίνουν ένας Γερμανός, ένας Ιταλός και ένας Έλληνας

Ανέκδοτο:

Σε ένα ατύχημα πεθαίνουν ένας Γερμανός,

ένας Ιταλός και ένας Έλληνας

Ανέκδοτο: Σε ένα ατύχημα πεθαίνουν ένας Γερμανός, ένας Ιταλός και ένας Έλληνας

fanpage.gr και sarotiko.gr