Εξορκιστής και εξορκισμός σε μια δαιμονισμένη
Image by itsmejust from depositphotos

Ο Εξορκισμός και οι Ρίζες του. Ο Εξορκιστής και ο Ρόλος του
Γράφει ο Σπύρος Μακρής

Εξορκισμός είναι η πράξη εκδίωξης ή εξοβελισμού δαιμόνων ή άλλων κακών πνευματικών οντοτήτων που κατέχουν ή αναλαμβάνουν τον έλεγχο ενός ατόμου ή ενός τόπου. Ο όρος «εξορκισμός» αναφέρεται στην αγιαστική πράξη της απομάκρυνσης αυτών των οντοτήτων μέσω θρησκευτικών τελετουργιών και προσευχών.

Ο όρος «εξορκισμός» προέρχεται από την ελληνική λέξη που σημαίνει «να κάνει κάποιον να ορκιστεί» και αναφέρεται κυρίως στον εξορκιστή που αναγκάζει ένα υποτιθέμενο πνεύμα να υπακούσει σε μία μεγαλύτερη δύναμη – προκειμένου για τον Χριστιανισμό, στον Ιησού Χριστό.

Ο εξορκισμός και η οι ρίζες της καταγωγής του

Η πρακτική του εξορκισμού έχει μακρά ιστορική προέλευση και φαίνεται ότι δεν αποτελεί αποκλειστική πρακτική των Καθολικών ή Ορθόδοξων, όπως συνήθως βλέπουμε στις ταινίες. Θεωρείται ότι είναι πιθανό να χρονολογείται από τις προϊστορικές σαμανιστικές πεποιθήσεις.

Ο σαμανισμός λέγεται ότι αποτελεί ένα πανάρχαιο θρησκευτικό σύστημα, αλλά ουσιαστικά θεωρείται μυστικιστική εμπειρία και όχι θρησκεία, η οποία βασίζεται στη λατρεία της φύσης, την πίστη στα πνεύματα και διάφορες θεραπευτικές πρακτικές, όπως η έκσταση. Πηγάζει από την πεποίθηση ότι ο άνθρωπος και ειδικά ο σαμάνος-μάγος-θεραπευτής έχει τη δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας με τη φύση, τον υπερβατικό κόσμο και τα πνεύματα που υπάρχουν ή συνυπάρχουν και συγκατοικούν αόρατα γύρω μας.

Διαβάστε επίσης: Ποια η σχέση μεταξύ παραφυσικού, υπερφυσικού και μεταφυσικού;

Οι ρίζες του σαμανισμού λέγεται ότι μπορεί να φτάνουν ως την τροφοσυλλεκτική εποχή, δηλαδή, πολύ χοντρικά, πριν από 12.000 χρόνια και παλαιότερα ενώ είναι διάχυτη η πίστη ότι ο σαμάνος έχει για βοηθό του ένα πνεύμα ή και μια ομάδα πνευμάτων για να τον προστατεύουν αλλά και για να τον καθοδηγούν.

Οι ομοιότητες του εξορκιστή με έναν σαμάνο είναι εκπληκτικές, καθώς και στις δύο περιπτώσεις ο άνθρωπος που εκτελεί τον εξορκισμό, μπορεί να επικοινωνεί με αόρατα πνεύματα ή δαίμονες και έχει ως οδηγό ή βοηθό μία ανώτερη δύναμη ή ανώτερο πνεύμα.

Ο εξορκισμός περνάει μέσα από την χριστιανική Καινή Διαθήκη καθώς ο Ιησούς περιλαμβάνει τον εξορκισμό ανάμεσα σε κάποια από τα θαύματα που εκτέλεσε. Στα πρωτοχριστιανικά χρόνια, το τελετουργικό του εξορκισμού πραγματοποιούνταν στους κατηχούμενους πριν από τη βάπτιση τους και ανατίθετο σε επτά διακόνους.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η έννοια του εξορκισμού δεν περιορίζεται σε μια συγκεκριμένη κουλτούρα ή θρησκεία, αλλά απαντάται σε διάφορους πολιτισμούς και συστήματα πεποιθήσεων. Ο σκοπός του εξορκισμού είναι να απελευθερώσει άτομα ή μέρη από δαιμονική κατοχή ή επιρροή, αποκαθιστώντας έτσι την πνευματική ευημερία.

Το φαινόμενο του δαιμονισμού

Το φαινόμενο του δαιμονισμού, των δαιμονικών επιρροών και της μαγείας είναι επίσης θέμα συζήτησης τα τελευταία χρόνια, οδηγώντας σε αυξημένο ενδιαφέρον για τον εξορκισμό. Ο φόβος για το άγνωστο και η επιβίωση των αρχαίων πεποιθήσεων συμβάλλουν στη συνεχιζόμενη πρακτική του εξορκισμού σε διαφορετικές κοινωνίες.

Βάλε το email σου στην φόρμα για να λαμβάνεις τα άρθρα μας.

Ο δαιμονισμός κάποιων ανθρώπων δεν μπορεί να χρονολογηθεί, μπορούμε όμως να υποθέσουμε ότι προϋπήρχε του εξορκισμού γι αυτό και η ανάγκη ύπαρξης τρόπου εκδίωξης του πνεύματος που έχει κάνει κατοχή στο σώμα του δαιμονισμένου.

Ωστόσο, είναι σημαντικό να προσεγγίσουμε το θέμα του εξορκισμού με κριτική σκέψη και πολιτισμική ευαισθησία, αναγνωρίζοντας ότι οι πεποιθήσεις και οι πρακτικές μπορεί να διαφέρουν μεταξύ διαφορετικών πολιτισμών και θρησκειών.

Ο εξορκισμός και η επιστημονική του εγκυρότητα

Παρά τη συνεχιζόμενη πρακτική του εξορκισμού, υπάρχει συνεχής συζήτηση σχετικά με την αποτελεσματικότητά του και την επιστημονική του εγκυρότητα.

Οι σκεπτικιστές υποστηρίζουν ότι οι εκδηλώσεις που αποδίδονται στη δαιμονική κατοχή μπορούν να εξηγηθούν από ψυχολογικές ή ιατρικές καταστάσεις και ότι δεν έχουν καμία σχέση με δαίμονες και δαιμόνια. Η Καθολική Εκκλησία, για παράδειγμα, διεξάγει έρευνες πριν προχωρήσει σε εξορκισμό για να διαπιστώσει εάν η υπόθεση κατοχής είναι γνήσια, δηλαδή, ότι δεν σχετίζεται με κάποια ψυχολογική διαταραχή.

Είναι σημαντικό να προσεγγίζεται το θέμα του εξορκισμού με την κατανόηση του πολιτιστικού και θρησκευτικού του πλαισίου, σεβόμενοι τις πεποιθήσεις και τις πρακτικές των διαφορετικών κοινοτήτων, ενώ παράλληλα να εξετάζονται και οι πιθανές επιστημονικές εξηγήσεις.

Η μελέτη του εξορκισμού παρέχει πληροφορίες για την ανθρώπινη εμπειρία της αντιμετώπισης και της προσπάθειας να ξεπεραστούν οι αντιληπτές πνευματικές απειλές καθώς αυτές μπορεί να μην οφείλονται σε δαιμονισμό αλλά σε κάποια νόσο ψυχική ή άλλους είδους.

Εξορκιστής και ο ρόλος του

Ορισμός εξορκιστή

Ο ρόλος του εξορκιστή δεν αντιμετωπίζει την πεποίθηση της δαιμονικής κατοχής. Είναι βέβαιος γι’ αυτήν οπότε προχωρά και εκτελεί τον εξορκισμό.

Ο εξορκιστής μπορεί να είναι ένας ιερέας ή ένα άτομο με ειδικές δυνάμεις και ικανότητες. Στη δεύτερη περίπτωση, όμως, το άτομο που εξορκίζει και δεν είναι αναγνωρισμένο από κάποια Εκκλησία, μπορεί εύκολα να κατηγορηθεί για τσαρλατανισμό.

Ο ρόλος του εξορκιστή είναι, λοιπόν, να χρησιμοποιεί μια συνδυασμένη προσέγγιση μαγικών και τεχνικών πρακτικών για να αντικρίσει και, τελικά, να εξουδετερώσει την κατοχή.

Εκπαίδευση και προσόντα εξορκιστή

Οι εξορκιστές απαιτούνται να έχουν ειδική εκπαίδευση και προσόντα για να αντιμετωπίσουν την κατοχή ενός ανθρώπου από ένα πνεύμα. Πολλοί ιερείς και άλλοι πνευματικοί ηγέτες λαμβάνουν εκπαίδευση σε θεολογία και πνευματική κατάρτιση για να είναι σε θέση να αντιμετωπίζουν την κατοχή και να κάνουν εξορκισμούς.

Κατά συνέπεια υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις και τεχνικές που χρησιμοποιούνται από εξορκιστές προκειμένου να φτάσουν στο επιθυμητό αποτέλεσμα το οποίο, όπως πιστεύουν, είναι να διώξουν τον δαίμονα ή ακόμα και τον διάβολο που βασανίζει τον ευάλωτο άνθρωπο.

Επίσης, είναι προφανές ότι τα σύμβολα που υιοθετούνται για να εκτελεστεί ένας εξορκισμός, όπως π.χ. ο Σταυρός στον Χριστιανισμό, μπορεί να είναι διαφορετικά σε άλλες θρησκείες, θρησκευτικά συστήματα ή πεποιθήσεις. Ανάλογα η εκπαίδευση και προσόντα εξορκιστή. Ο σκοπός, θεωρητικά, παραμένει περίπου ο ίδιος.

Διαμάχες και συζητήσεις γύρω από τον εξορκισμό

Σκεπτικισμός και κριτική του εξορκισμού

Η πρακτική του εξορκισμού ήταν αντικείμενο συζητήσεων και συζητήσεων για αιώνες. Ο σκεπτικισμός και η κριτική περιβάλλουν την έννοια του εξορκισμού, με ορισμένους να τη βλέπουν ως μια δεισιδαιμονική και ξεπερασμένη πεποίθηση που δεν αντέχει πια μπροστά στη σύγχρονη επιστημονική έρευνα.

Αν και η ιδέα της δαιμονικής κατοχής και η ανάγκη για εξορκισμό μπορούν να αναχθούν στις αρχαίες σαμανιστικές πεποιθήσεις και πρακτικές, θρησκευτικές και ηθικές ανησυχίες μπαίνουν επίσης στο παιχνίδι όταν συζητάμε για εξορκισμό.

Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι η πρακτική μπορεί να παραβιάζει την αυτονομία και τις προσωπικές πεποιθήσεις ενός ατόμου, καθώς περιλαμβάνει την επίκληση υπερφυσικών δυνάμεων για την εκδίωξη των κακών πνευμάτων.

Επιπλέον, υπάρχουν ανησυχίες σχετικά με την πιθανή ψυχολογική βλάβη που μπορεί να προκληθεί από την απόδοση ορισμένων συμπεριφορών ή προβλημάτων ψυχικής υγείας σε δαιμονική κατοχή. Δηλαδή, αν δεν πρόκειται για δαιμονισμό αλλά για κάποια διαταραχή, τότε η υγεία του ασθενή μπορεί να χειροτερέψει ή να βρεθεί σε άμεσο κίνδυνο για τη ζωή του.

Αυτές οι προοπτικές συμβάλλουν στις συνεχιζόμενες συζητήσεις γύρω από την πρακτική του εξορκισμού.

Εξορκισμός και εξορκιστής στη λαϊκή κουλτούρα

Ο εξορκισμός έχει βρει επίσης τη θέση του στη λαϊκή κουλτούρα και στις αναπαραστάσεις αρκετών μέσων ενημέρωσης. Η έννοια του εξορκισμού έχει απεικονιστεί σε διάφορες μορφές τέχνης, λογοτεχνίας και ταινιών. Συχνά προκαλούν αίσθηση κατά τη δραματοποίηση της διαδικασίας.

Η πολιτιστική σημασία του εξορκισμού μπορεί να φανεί στην απεικόνισή του σε δημοφιλή μέσα, όπως ο κινηματογράφος και την ταινία του 1973 “The Exorcist”, η οποία έγινε η ταινία τρόμου με τις υψηλότερες εισπράξεις όλων των εποχών. Αυτή η ταινία, βασισμένη σε αληθινή ιστορία, έφερε στην προσοχή του κοινού την έννοια του εξορκισμού.

Κινηματογραφικές ταινίες όπως η προαναφερθείσα, αλλά και βιβλία, έχουν φέρει την πρακτική του εξορκισμού στην επικρατούσα συνείδηση. Ωστόσο, αυτές οι απεικονίσεις μπορεί να μην αντικατοπτρίζουν πάντα με ακρίβεια τις πραγματικές τελετουργίες και διαδικασίες που εμπλέκονται στον εξορκισμό. Απλά χρησιμοποιούνται για να αποκτήσουν περισσότερο ενδιαφέρον και σασπένς.

Η απεικόνιση του εξορκισμού στο σινεμά μπορεί να διαιωνίσει παρανοήσεις και στερεότυπα, τροφοδοτώντας περαιτέρω τις συζητήσεις γύρω από την εγκυρότητα και την αποτελεσματικότητά του.

Είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι οι απεικονίσεις του εξορκισμού στη λαϊκή κουλτούρα μπορεί να μην ευθυγραμμίζονται με τις πεποιθήσεις και τις πρακτικές διαφορετικών θρησκευτικών παραδόσεων.

Συνοπτικά, ο ρόλος του εξορκιστή και η πρακτική του εξορκισμού

Ένας εξορκιστής είναι συνήθως ένας ιερέας ή ένα άτομο που πιστεύεται ότι διαθέτει ειδικές δυνάμεις και δεξιότητες. Εκτελούν εξορκισμούς χρησιμοποιώντας έναν συνδυασμό θρησκευτικών και μαγικών τελετουργιών, με πιθανή καταγωγή τους Σαμάνους, για να διώξουν τα κακά πνεύματα από το δαιμονισμένο άτομο.

Στην παλαιοχριστιανική εποχή, η ιεροτελεστία του εξορκισμού ανατέθηκε στους επτά διακόνους και τελούνταν σε κατηχουμένους πριν από το βάπτισμά τους. Ο ρόλος του εξορκιστή είναι βαθιά ριζωμένος στις θρησκευτικές παραδόσεις και πεποιθήσεις ενώ οι πρακτικές τους ποικίλλουν μεταξύ διαφορετικών πολιτισμών και θρησκειών.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι ο ρόλος του εξορκιστή και η πρακτική του εξορκισμού δεν είναι καθολικά αποδεκτά ή αναγνωρισμένα από όλες τις Εκκλησίες και η νομιμότητά τους, σε κάποιες από αυτές, εξακολουθεί να αποτελεί θέμα συζήτησης.

ενδεικτικά, με πληροφορίες από wikipedia.org και wikipedia.org, protothema.gr, oodegr.com
diadrastika / Image by itsmejust from depositphotos.com