χέρι αγγίζει κεφάλι, εικόνα φαντασίας

ΣΑΛΤΑΟΥΡΑΣ   ΧΡΗΣΤΟΣ

   Εσχάτως
εμφανίστηκε μία αλλόκοτη θρησκευτική αντίληψη που προσπαθεί να
συμβιβάσει το αντιεπιστημονικό, άθεο και υλιστικό Δόγμα της Εξελίξεως
των ειδών με την Αγία Γραφή ! Η άποψη αυτή ονομάζεται ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΟΣ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΣΜΟΣ.

ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΟΣ  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΣΜΟΣ

Σύμφωνα
με τον  ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΣΜΟ, υπάρχει Θεός δημιουργός ο οποίος
δημιούργησε προοδευτικά την Κτίση. Αυτός έκανε την Μεγάλη Έκρηξη και
μέσω της κατευθυνόμενης από αυτόν Εξέλιξης δημιουργήθηκαν  τα πάντα και η
ζωή. Μέσω της Εξέλιξης ο Θεός δημιούργησε όλα τα ζώα μέχρι και τον
άνθρωπο ο οποίος προήλθε από τον πίθηκο !

Συγκεκριμένα
λέγουν ότι ο Θεός διαμόρφωσε σύμφωνα με την εικόνα του ένα προυπάρχων
του ανθρώπου πλάσμα (τον πίθηκο) σε άνθρωπο – ζωντανό βιολογικά αλλά
νεκρό πνευματικά (Μη ζώσα ψυχή σύμφωνα με την Εξελικτική Δημιουργία).
Κατόπιν ο Άνθρωπος δέχτηκε

το πνεύμα ζωής (το Άγιο
Πνεύμα σύμφωνα με την Εξελικτική Δημιουργία) με εμφύσημα από τον Θεό και
έγινε ζώσα ψυχή ενώ προηγουμένως δεν ήταν ζώσα ψυχή.

Ο Εξελικτικός Δημιουργισμός παρερμηνεύει φρικτά την Γραφή. Ας δούμε αναλυτικά τα εδάφια και την αναίρεση της παρερμηνείας τους.

«και είπεν ο Θεός· ποιήσωμεν άνθρωπον κατ ‘ εικόνα ημετέραν και καθ ‘ομοίωσιν,
και αρχέτωσαν των ιχθύων της θαλάσσης και των πετεινών του ουρανού και
των κτηνών και πάσης της γης και πάντων των ερπετών των ερπόντων επί γης
γης.  και εποίησεν ο Θεός τον άνθρωπον, κατ ‘ εικόνα Θεού εποίησεν αυτόν, άρσεν και θήλυ εποίησεν αυτούς» Γένεση 1:26-27.

Οι Εξελικτικοί Δημιουργιστές ισχυρίζονται επικαλούμενοι αυτό το χωρίο ότι ο Θεός δημιούργησε σε «δύο φάσεις» τον άνθρωπο! Στην πρώτη φάση- «κατ ‘ εικόνα»-  από τον πίθηκο διαμόρφωσε τον βιολογικά μόνο ζώντα Άνθρωπο και αργότερα με το «καθ ‘ομοίωσιν» στο επόμενο κεφάλαιο της Γενέσεως ο ζωντανός βιολογικά Άνθρωπος λαμβάνει την Πνοή Ζωής (Άγιο Πνεύμα σύμφωνα με την Εξελικτική Δημιουργία) και γίνεται Ψυχή Ζώσα! Τα
λόγια του Θεού «ποιήσωμεν άνθρωπον κατ ‘ εικόνα ημετέραν και καθ
‘ομοίωσιν» τα παρουσιάζουν ως δήθεν αναγγελία από τον Θεό της σε δύο
φάσεις δημιουργία του Ανθρώπου ! Δείχνουν μάλιστα το γεγονός ότι ο Θεός
ενώ λέγει ότι «κατ ‘ εικόνα ημετέραν και καθ ‘ομοίωσιν» θα «διαμορφώσει»
τον Άνθρωπο – Γεν.1:26 – στο αμέσως επόμενο εδάφιο αναφέρεται ότι μόνο
«κατ ‘ εικόνα Θεού εποίησεν αυτόν» ! Επίσης λέγουν ότι το ρήμα ΑΣΑΧ ()
που χρησιμοποιεί ο Θεός δεν σημαίνει αναγκαστικά δημιουργία εκ του
μηδενός αλλά διαμόρφωση ήδη υπάρχοντος ζωντανού όντος (πίθηκος) σε
Άνθρωπο !

ΑΠΑΝΤΟΥΜΕ :

Βάλε το email σου στην φόρμα για να λαμβάνεις τα άρθρα μας.

« και είπεν ο Θεός ποιήσωμεν (ΝΑΣΕΧ) άνθρωπον κατ ‘ εικόνα ημετέραν και καθ ‘ομοίωσιν» Γεν. 1:26.

Το ΠΟΙΗΣΩΜΕΝ(ΝΑΣΕΧ-από το ΑΣΑΧ=ποιώ) δεν σημαίνει αναγκαστικά διαμόρφωση ήδη υπάρχοντος  όντος. Το ΑΣΑΧ  όπως και το συνώνυμο ΜΠΑΡΑ  χρησιμοποιούνται στη Γραφή και με την έννοια της εκ του μηδενός δημιουργίας αλλά και της διαμόρφωσης ήδη υπάρχοντος πράγματος.

« και είδεν ο Θεός τα πάντα, όσα εποίησε (ΑΣΑΧ), και ιδού καλά λίαν» Γένεση 1:31.  Ο Θεός εκ του μηδενός εποίησε τα πάντα.

Η φράση «κατ‘ εικόνα ημετέραν και καθ ‘ομοίωσιν» είναι Εβραϊσμός (Συνωνυμικός Παραλληλισμός)και σημαίνει η κάθε λέξη το ίδιο πράγμα όχι διαφορετικό. Π.χ : Δευτερονόμιο 31 : 8 «και Κύριος ο συμπορευόμενος μετά σουουκ ανήσει σε, ουδέ μη σε εγκαταλίπη»
Δεν θα σε αφήσει ούτε θα σε εγκαταλείψει. Το «αφήνω» και το
«εγκαταλείπω» είναι συνώνυμα. Ο Εβραϊκός Συνωνυμικός Παραλληλισμός κακώς
χρησιμοποιείται για την δήθεν σε δύο φάσεις δημιουργία του άνθρώπου.
Μάλιστα στο Εβραϊκό κείμενο η φράση «κατ ‘ εικόνα ημετέραν και καθ ‘ομοίωσιν» γράφεται ασυνδέτως- . Χωρίς δηλαδή το συνδετικό μόριο ΒΑΒ =ΚΑΙ.
Αυτό συνηγορεί επίσης υπέρ του επιχειρήματος του Εβραϊκού Συνωνυμικού
Παραλληλισμού και κονιορτοποιεί τις ανοησίες περί δύο φάσεων
δημιουργίας.

Στο
εδάφιο Γένεση 5:1 η Εβραϊκή λέξη που οι Εβδομήκοντα μεταφράζουν ως
ΕΙΚΟΝΑ είναι η ΙΔΙΑ που στο εδάφιο Γένεση 1:26 μεταφράζουν ως ΩΜΟΙΩΣΗ
και στο Γένεση 5:3 μεταφράζεται ως ΙΔΕΑ !

ΟΜΟΙΩΣΗ=ΕΙΚΟΝΑ/ΜΟΡΦΗ

« και έπλασεν ο Θεός τον άνθρωπον, χουν από της γης, και ενεφύσησεν εις τοπρόσωποναυτού ()πνοήν ζωής (), και εγένετο ο άνθρωπος εις ψυχήν ζώσαν ()» Γένεση 2:7.

 Το εδάφιο Γένεση 2:7 παρερμηνεύεται δεινώς από τον Εξελικτικό Δημιουργισμό. Οι
Εξελικτικοί Δημιουργιστές λέγουν ότι το γεγονός ότι αποκαλείται ο Αδάμ
ΑΝΘΡΩΠΟΣ πριν το εμφύσημα της Πνοής Ζωής αυτό σημαίνει ότι ήταν
βιολογικά ζωντανός !!! Διαφορετικά δεν θα ονομάζονταν άνθρωπος αν ήταν
απλά ένα χωμάτινο άγαλμα χωρίς ζωή! Όπως το πτώμα δεν ονομάζεται
άνθρωπος έτσι και ο Αδάμ αν ήταν βιολογικά μη ζωντανός δεν θα
ονομάζονταν ΑΝΘΡΩΠΟΣ. Επίσης λέγουν ότι το γεγονός ότι το εδάφιο μιλά
για ΠΡΟΣΩΠΟ του Ανθρώπου που δέχτηκε το εμφύσημα αυτό σημαίνει ότι ο
Αδάμ είχε προσωπικότητα πριν το εμφύσημα και άρα ήταν βιολογικά ζωντανός
και όχι άγαλμα χωμάτινο. Οι Εξελικτικοί Δημιουργιστές πιστεύουν ότι ο
βιολογικά ζωντανός και εξελιγμένος πίθηκος Αδάμ ,(που ακριβώς γιατί
είναι εξελιγμένος ονομάζεται ΑΝΘΡΩΠΟΣ) με την λήψη της Πνοής Ζωής έγινε
ΚΑΙ πνευματικά ζωντανός , ενώ προηγουμένως ήτο μόνο βιολογικά ζωντανός.
Άρα η Πνοή Ζωής που τον κατέστησε ΚΑΙ πνευματικά ζωντανό (ψυχή ζώσα)
ήταν το Άγιο Πνεύμα !!!

ΑΠΑΝΤΟΥΜΕ :

 Η προχειρότητα με την οποία οι Εξελικτικοί Δημιουργιστές ερμηνεύουν την Γραφή τους εκθέτει ανεπανόρθωτα !

Οι
Εξελικτικοί Δημιουργιστές λησμονούν ότι ο Αδάμ ονομάζεται ΑΝΘΡΩΠΟΣ όχι
ΜΟΝΟ ΠΡΙΝ το εμφύσημα, αλλά ΚΑΙ ΠΡΙΝ την ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ του! « και είπεν ο
Θεός ποιήσωμεν  άνθρωπον κατ ‘ εικόνα ημετέραν και καθ ‘ομοίωσιν….. και εποίησεν ο Θεός τον άνθρωπον, κατ ‘ εικόνα Θεού εποίησεν αυτόν, άρσεν και θήλυ εποίησεν αυτούς» Γένεση 1:26-27.

Ο
Θεός ΠΡΙΝ δημιουργήσει τον Άνθρωπο τον ονομάζει ΑΝΘΡΩΠΟ. Μήπως αυτό
σημαίνει ότι ήταν ο Άνθρωπος βιολογικά ζωντανός ΠΡΙΝ Δημιουργηθεί, ΠΡΙΝ
ΥΠΑΡΞΕΙ ;;; Ασφαλώς και όχι… Ας αφήσουν τις σοφιστικές ανοησίες οι
όψιμοι ερμηνευτές των Γραφών !

Και ΓΙΑΤΙ ο Θεός ονομάζει τον άνθρωπο, ΑΝΘΡΩΠΟ, ΠΡΙΝ αυτός έρθει σε ύπαρξη;;;

Γιατί
ο Θεός είναι ο μόνος που  καλεί «τα μη όντα ως όντα» – Ρωμαίους 4:17. Ο
Θεός ονομάζει τα ανύπαρκτα  ως υπαρκτά !!! Το εδάφιο Ρωμαίους 4:17 καλά
θα κάνουν να το βάλουν καλά στο μυαλό τους οι θιασώτες του Εξελικτικού
Δημιουργισμού.

Η φράση «εις το  ΠΡΟΣΩΠΟΝ αυτού» του εδαφίου Γένεση 2:7 είναι στο  Εβραϊκό στα ρουθούνια αυτού.
Καμία σχέση λοιπόν με ΠΡΟΣΩΠΟ με την έννοια της προσωπικότητας! Οι
Εβδομήκοντα μετέφρασαν ελευθέρως τα «ρουθούνια» ως  «πρόσωπο» με την
έννοια της ΟΨΗΣ. Τα ρουθούνια είναι μέρος του προσώπου-όψης του
ανθρώπου.

Αλλού οι Εβδομήκοντα την ίδια λέξη μεταφράζουν ως ΜΥΤΗ. « ή μην έτι της πνοής μου ενούσης, πνεύμα δε θείον το περιόν μοι εν ρινί ()» Ιώβ 17:3.

Η φράση ΠΝΟΗ ΖΩΗΣ τουεδαφίουΓένεση 2:7 είναι στα Εβραϊκά  και δεν σημαίνει το Άγιον Πνεύμα !

Η ίδια φράση υπάρχει και στο εδάφιο  Γένεση 7:22  «και πάντα, όσα έχει πνοήν ζωής ,
και παν, ό ην επί της ξηράς, απέθανε» που αναφέρεται στο θάνατο των
έμβιων όντων. Δηλαδή τα έμβια όντα που πέθαναν με τον κατακλυσμό είχαν
Άγιο Πνεύμα ;;; Έχουν τα ζώα Άγιο Πνεύμα ; Είχαν οι ασεβείς που πνίγηκαν
στον Κατακλυσμό ( «κατακλυσμόν κόσμω ασεβών επάξας» Β Πέτρου 2:5) Άγιο
Πνεύμα; Σε αυτές τις γελοιότητες οδηγούν τα ψευδοεπιχειρήματα του
Εξελικτικού Δημιουργισμού !

Η φράση ΨΥΧΗ ΖΩΣΑσημαίνει την βιολογικά ζωντανή ύπαρξη και όχι τον Πνευματικά ζωντανό Άνθρωπο.

Ψυχές Ζώσες ονομάζονται και τα άλογα κτήνηχωρίς να έχουνπνευματική ζωή – «Και είπεν ο Θεός• εξαγαγέτω η γη ψυχήν ζώσαν () κατά γένος, τετράποδα και ερπετά και θηρία της γης κατά γένος. και εγένετο ούτως» Γένεση 1:24.

Η
άποψη λοιπόν ότι ο Αδάμ ήταν ζωντανός βιολογικά πριν το εμφύσημα και
κατόπιν αυτού έγινε και πνευματικά ζωντανός δεν ευσταθεί. Ο Αδάμ ήταν
ένα χωμάτινο νεκρό άγαλμα και κατόπιν έγινε ζωντανή ύπαρξη.

Πριν τον Αδάμ δεν υπήρχαν άνθρωποι, Προ- Αδαμιαίοι, όπως τους αποκαλούν οι οπαδοί της θρησκείας του Εξελικτικού Δημιουργισμού .

«Ειμί μεν καγώ θνητός άνθρωπος ίσος άπασι και γηγενούς απόγονοςΠΡΩΤΟΠΛΑΣΤΟΥ» Σοφία Σολομώντος 7:1

ΠΡΩΤΟΠΛΑΣΤΟΣ ονομάζεται ο  Αδάμ . Διότι όταν ΕΠΛΑΣΘΗ από το χώμα «τω δε Αδάμ ουχ ευρέθη βοηθός όμοιος αυτω» Γεν. 2:20.

« Αδάμ γαρ πρώτος επλάσθη, είτα Εύα»  Α Τιμόθεο 2:13

ΤΟ ΕΔΑΦΙΟ ΓΕΝΕΣΗ 2:7 ΚΑΙ Η ΣΟΦΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΠΑΔΟΥΣ ΤΟΥ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΣΜΟΥ

Γένεση 2:7 «και έπλασεν ο Θεός τον άνθρωπον (ΑΔΑΜ), χουν από της γης,και ενεφύσησεν εις το πρόσωπον αυτού πνοήν ζωής, και εγένετο ο άνθρωπος εις ψυχήν ζώσαν.

Οι οπαδοί του Εξελικτικού Δημιουργισμού ισχυρίζονται ότι η Λέξη ΑΔΑΜ στο εδάφιο Γένεση 2:7 αναφέρεται ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ στον προπάτορα Αδάμ αλλά ΚΑΙ σε όλη την ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ, δηλαδή τους υποτιθέμενους Προ-Αδαμιαίους.Διότι
αν δεν υπήρχαν Προ-Αδαμιαίοι άνθρωποι δεν στέκει ο όρος ΑΝΘΡΩΠΟΣ για
κάτι που ακόμη δεν έχει γίνει ΨΥΧΗ ΖΩΣΑ και είναι απλώς νεκρό άγαλμα
.
Άρα με την λέξη άνθρωπος δεν σημαίνεται απλώς ένα νεκρό άγαλμα που
ακόμη δεν έλαβε την Πνοή Ζωής αλλά η ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ η βιολογικά ζώσα και
άρα αξίως ονομαζομένη ΑΝΘΡΩΠΟΣ. (Διότι στο εδάφιο λέγεται ότι ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ
έλαβε την Πνοή Ζωής ).

Σύμφωνα
με αυτήν την αντίληψη διδάσκουν τα εξής : Ο Αδάμ έχει βιολογικούς
γονείς Προ-Αδαμιαίους ανθρώπους απόγονους πιθήκων ! Το ότι η Γραφή λέγει
ότι πλάσθηκε από χώμα είναι συμβολικό και σημαίνει ότι είναι χοϊκός
όπως τα κτήνη από τα οποία κατάγεται. Ο Αδάμ την στιγμή της έναρξης της
βιολογικής του ζωής μέσα στην μήτρα της μητέρας του, έλαβε με το
εμφύσημα ΚΑΙ πνευματική ζωή. Ενώ λοιπόν ο Αδάμ ως πρόσωπο έλαβε
ταυτόχρονα την βιολογική και πνευματική ζωή, ο ΑΔΑΜ ως ΑΝΘΡΩΠΟΣ (με την
σημασία της ανθρωπότητας, του συνόλου δηλαδή των υποτιθέμενων
Προ-Αδαμιαίων ανθρώπων), έλαβε βιολογική ζωή ξεχωριστά από την
πνευματική. Την βιολογική την έλαβε με την εξέλιξη του πιθήκου σε
άνθρωπο και την πνευματική την στιγμή που το πρόσωπο Αδάμ έλαβε το
εμφύσημα μέσα στην κοιλιά της μάνας του !

Και
εδώ ακριβώς εντοπίζεται μία βασική αντίφαση στην διδασκαλία αυτή. Διότι
αν η λέξη ΑΔΑΜ του εδαφίου Γένεση 2:7 σημαίνει ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ το πρόσωπο
Αδάμ  και την ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ, τότε η στιγμή της ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ  ΖΩΟΠΟΙΗΣΗΣ του
Αδάμ και των Προ-Αδαμιαίων είναι ΚΟΙΝΗ. Δηλαδή την ίδια στιγμή που
έλαβε την πνευματική ζωή ο Αδάμ την έλαβαν και οι προ-Αδαμιαίοι που
μέχρι τότε ήταν μόνο βιολογικά ζωντανοί. Αν ισχύει αυτό γιατί η Γραφή
λέγει τα παρακάτω;

τω δε Αδάμ ουχ ευρέθη βοηθός όμοιος αυτω” Γένεση 2:20
Αν είχαν οι προ-Αδαμιαίοι λάβει πνευματική ζωή μαζί με τον Αδάμ τότε
γιατί “τω δε Αδάμ ουχ ευρέθη βοηθός όμοιος αυτω”;;; Οι προ- Αδαμιαίοι
όταν έλαβαν ΚΑΙ πνευματική ζωή, δεν έγιναν ΟΜΟΙΟΙ με τον Αδάμ;

«
Αύτη η βίβλος γενέσεως ουρανού και γης, ότε εγένετο· ή ημέρα εποίησε
Κύριος ο Θεός τον ουρανόν και την γην  και παν χλωρόν αγρού προ του
γενέσθαι επί της γης και πάντα χόρτον αγρού προ του ανατείλαι· ου γαρ
έβρεξεν ο Θεός επί την γην, και άνθρωπος ουκ ην εργάζεσθαι αυτήν·  πηγή δε ανέβαινεν εκ της γης και επότιζε παν το πρόσωπον της γης.  και
έπλασεν ο Θεός τον άνθρωπον, χουν από της γης, και ενεφύσησεν εις το
πρόσωπον αυτού πνοήν ζωής, και εγένετο ο άνθρωπος εις ψυχήν ζώσαν
» Γένεση 2:4-7

Βλέπουμε ότι εξετάζοντας ολόκληρο το χωρίο Γένεση 2:4-7 φαίνεται ξεκάθαρα ότι ΠΡΙΝ το Εμφύσημα στον Αδάμ «άνθρωπος ουκ ην» = ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ ΑΝΘΡΩΠΟΣ στη γη ! Αν υπήρχαν προ-Αδαμιαίοι άνθρωποι απόγονοι πιθήκων, θα έλεγε η θεόπνευστη Γραφή ότι «άνθρωπος ουκ ην»;;;

« και επέβαλεν ο Θεός έκστασιν επί τον Αδάμ, και ύπνωσε· και έλαβε μίαν των πλευρών αυτού και ανεπλήρωσε σάρκα αντ ‘ αυτής.  και ωκοδόμησεν ο Θεός την πλευράν, ην έλαβεν από του Αδάμ, εις γυναίκα και ήγαγεν αυτήν προς τον Αδάμ.  και είπεν Αδάμ· τούτο νυν οστούν εκ των οστέων μου και σάρξ εκ της σαρκός μου· αύτη κληθήσεται γυνή, ότι εκ του ανδρός αυτής ελήφθη αύτη·  ένεκεν
τούτου καταλείψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και την μητέρα και
προσκολληθήσεται προς την γυναίκα αυτού, και έσονται οι δύο εις σάρκα
μίαν
» Γένεση 2:21-24

Αν
πριν τον Αδάμ υπήρχαν προ-Αδαμιαίοι (άνδρες και γυναίκες) ΓΙΑΤΙ με
αφορμή την δημιουργία της Εύας ο Αδάμ την ονομάζει ΓΥΝΑΙΚΑ ; («αύτη κληθήσεται γυνή»). Τις προ-Αδαμιαίες γυναίκες ΠΩΣ τις ονόμαζε μέχρι τότε;

Αν
πριν τον Αδάμ υπήρχαν προ-Αδαμιαίοι (άνδρες και γυναίκες) ΓΙΑΤΙ με
αφορμή την δημιουργία της Εύας ο Αδάμ ομιλεί (ΓΕΝΙΚΩΣ για τους
ανθρώπους) για την ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ σαρκική τους συνάφεια; ( καταλείψει / προσκολληθήσεται
Μέλλοντες) Μέχρι τότε οι υποτιθέμενοι προ –Αδαμιαίοι δεν είχαν
σεξουαλικές σχέσεις; Άλλωστε οι θιασώτες του εξελικτικού δημιουργισμού
ως καρπό τέτοιων σχέσεων δεν παρουσιάζουν τον Αδάμ;

Σοφία Σολομώντος 10:1 “πρωτόπλαστον πατέρα κόσμου ΜΟΝΟΝ κτισθέντα

Ο Αδάμ ονομάζεται ΠΡΩΤΟΠΛΑΣΤΟΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΚΟΣΜΟΥ. Ο Αδάμ ΕΚΤΙΣΘΗ («ΜΟΝΟΝ κτισθέντα »)
δεν εγεννήθει από προ-Αδαμιαίους. Ακόμη και αν θεωρήσουμε το κτίσιμο
του Αδάμ ως δήθεν την πνευματική του ζωοποίηση, όπως οι οπαδοί του
εξελικτικού δημιουργισμού, γιατί το εδάφιο Σοφία Σολομώντος 10:1
ονομάζει τον Αδάμ «ΜΟΝΟΝ κτισθέντα » αφού ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΩΣ
με αυτόν οι λεγόμενοι προ-Αδαμιαίοι έλαβαν και αυτοί πνευματική ζωή; Και
μην μας πουν οι θιασώτες του εξελικτικού δημιουργισμού ότι στο εδάφιο
αυτό η λέξη ΠΡΩΤΟΠΛΑΣΤΟΣ αναφέρεται σε όλη την ανθρωπότητα γιατί δεν
ταιριάζει με το νόημα. Δεν είναι η ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ Πατέρας του Κόσμου, ο
ΑΔΑΜ ως μεμονωμένο πρόσωπο είναι. Ούτε να μας πουν ότι αργότερα από τον
Αδάμ έλαβαν την πνευματική ζωή οι προ-Αδαμιαίοι γιατί οι ίδιοι οι
θιασώτες του Εξελικτικού Δημιουργισμού λέγουν ότι η λέξη ΑΔΑΜ του Γένεση
2:7 αναφέρεται ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ στον Αδάμ ως πρόσωπο και στην ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ την
προ-Αδαμιαία !

Είναι φοβερή πλάνη να πιστεύει κανείς ότι πριν τον Αδάμ και την Εύα υπήρχαν προ-Αδαμιαίοι άνθρωποι.

“και εκάλεσεν Αδάμ το όνομα της γυναικός αυτού Ζωή(Εύα κατά το Εβραϊκό),ότι αύτη μήτηρ ΠΑΝΤΩΝ των ζώντων” Γένεση 3:20

Αν
η Εύα είναι η μητέρα πάντων των ζώντων (ανθρώπων) τότε πως γίνεται να
υπάρχουν προ-Αδαμιαίοι άνθρωποι που έχουν καταγωγή από τους πιθήκους;

Ο Αδάμ είναι προγενέστερος της Εύας διότι “Αδάμ γαρ πρώτος επλάσθη, είτα Εύα” Α Τιμόθεο 2:13.

Και πρίν την δημιουργία της Εύας “τω δε Αδάμ ουχ ευρέθη βοηθός όμοιος αυτω” Γένεση 2:20

Και
εφόσον το ΕΜΦΥΣΗΜΑ ΠΡΟΗΓΗΘΗΚΕ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΥΑΣ. Και εφόσον,
όπως λέγουν,  όταν έλαβε ο Αδάμ το ΕΜΦΥΣΗΜΑ έγινε αυτός και οι
υποτιθέμενοι προ-Αδαμιαίοι ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΖΩΝΤΕΣ, τότε ΠΩΣ η Εύα είναι μητέρα όλων των ΖΩΝΤΑΝΩΝ (είτε με βιολογική, είτε με πνευματική έννοια το πάρει κανείς);;;

Την
στιγμή που το ΕΜΦΥΣΗΜΑ προηγείται της Εύας είτε βιολογική είτε
πνευματική σημασία δώσουμε στην λέξη ΖΩΝΤΕΣ του εδαφίου ΓΕΝΕΣΗ 3:20, ΔΕΝ
ΜΠΟΡΕΙ Η ΕΥΑ ΝΑ ΟΝΟΜΑΣΤΕΙ ΜΗΤΕΡΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΖΩΝΤΑΝΩΝ ΑΝ ΥΠΗΡΧΑΝ ΚΑΙ
ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΟΙ ΑΥΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΙ!

Από το Αντιαιρετικόν Εγκόλπιον       www.egolpion.com

kalyterotera / Image by kadumago from Pixabay