Το Πλανητικό μας Σύστημα είναι Κατασκευασμένο από Κάποιους Άλλους

Ἀμερικανοὶ καὶ Καναδοὶ ἐπιστήμονες λένε ὅτι τὸ πλανητικό μας σύστημα τὸ ἔφτιαξαν κάποιοι:

«Ἀμερικανοὶ καὶ Καναδοὶ ἐπιστήμονες χρησιμοποίησαν προσομοιώσεις σὲ ὑπολογιστὴ κι ἔδειξαν ὅτι ὁ σχηματισμὸς τοῦ ἡλιακοῦ μας συστήματος εἶναι μοναδικὸς καὶ εἶναι μία πολὺ εἰδικὴ περίπτωση, μεταξὺ τῶν ἄλλων πλανητικῶν συστημάτων.

Ἡ μελέτη δημοσιεύεται στὸ περιοδικὸ Science.

Κατὰ τὴν τελευταία δεκαετία, ἀνακαλύφθηκαν περίπου τριακόσιοι (300) ἐξω-πλανῆτες-πλανῆτες, σὲ τροχιὰ γύρω ἀπὸ ἄλλα ἄστρα.

Γενικεύοντας αὐτὰ τὰ δεδομένα, οἱ ἀστρονόμοι ἀπὸ τὸ Northwestern University τῶν ΗΠΑ (Illinois), καὶ τὸ Καναδικὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Guelph, ἔχουν καταλήξει στὸ συμπέρασμα ὅτι τὸ ἡλιακό μας σύστημα εἶναι μία μοναδικὴ περίπτωση καὶ ὅτι ὁ σχηματισμός του ἔγινε μὲ τὴν βοήθεια κάποιων». (Ἐξωγήϊνων;)

περιοδικὸ ἀναζήτησις

Ἐμέναν πάλι ὅλες αὐτὲς οἱ διαπιστώσεις-ἀνακαλύψεις μὲ ὁδηγοῦν σὲ ἕνα ἀκόμη συμπέρασμα, ποὺ φυσικὰ δὲν ἔχει νὰ κάνῃ μὲ ἐξωγηΐνους.

Γιὰ νὰ εἶναι ΜΟΝΑΔΙΚΟ τὸ ἡλιακό μας σύστημα, βάσει πάντα τῶν ὅσων γνωρίζουμε γιὰ τὸ διάστημα, μήπως τελικῶς αὐτό εἶναι καί ἡ ἀπάντησις στό ἐρώτημα τοῦ ἐάν ὑπάρχῃ ἐξωγήινος ζωή;

Δῆλα δή, ἐὰν τὸ ἡλιακό μας σύστημα εἶναι μοναδικό, πάντα βάσει τῶν ὅσων γνωρίζουμε γιὰ τὸ διάστημα, μήπως ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ ΑΛΛΟ σημεῖον τοῦ διαστήματος δέν μπορεῖ νά ἐκδηλωθῆ ἠ ζωή μέ τόν τρόπο πού ἐκδηλώνεται ἐδῶ;

Βάλε το email σου στην φόρμα για να λαμβάνεις τα άρθρα μας.

Μήπως τελικῶς εἴμαστε πράγματι ΜΟΝΑΔΙΚΑ, ΑΝΕΠΑΝΑΛΗΠΤΑ τῆς Φύσεως ΘΑΥΜΑΤΑ, πού γιά κάποιον, ἄς ποῦμε «τυχαῖον» λόγο, ἐκδηλωθήκαμε ΜΟΝΟΝ ἐδῶ;

Ἐὰν ἔχω δίκαιον, τότε ἀκόμη κι ἐὰν μᾶς «ἔφτιαξαν» ἐξωγήινοι, τότε κι αὐτοὶ ΜΟΝΟΝ ἐδῶ θὰ μποροῦσαν νὰ διαβιοῦν, διότι ΜΟΝΟΝ ἐδῶ θὰ μποροῦσαν νὰ ἐκδηλωθοῦν μὲ τὸν τρόπο ποὺ σχεδίασαν.

Ἄρα;

Ἄρα, ἐαν συνυπολογίσω τὸ γεγονὸς τοῦ ὅ,τι δὲν θὰ μποροῦσε νὰ ὑπάρξῃ ζωή, βάσει πάντα τῶν ἔως τώρα ἀποδείξεων ποὺ διαθέτουμε, σὲ ἐτοῦτον τὸν πλανήτη, ἐὰν δὲν ἔρχονταν ἀπὸ ἄλλους πλανῆτες, κομῆτες, ἄστρα τὰ βασικὰ συστατικὰ τῆς ζωῆς, τότε αὐτὸς ὁ «κιορατᾶς», (ἤ αὐτοὶ οἱ «κιορατάδες») ποὺ ἔφτιαξε ἐτοῦτον τὸν πλανήτη, καθὼς καὶ τὴν ἔκφρασι τῆς ζωῆς ἐπάνω του, γνώριζε πὼς ΜΟΝΟΝ ἐδῶ μπορεῖ νὰ ἐκδηλωθῆ ἔτσι ἡ ζωή.
Μόνον ἐδῶ…

Ἄρα;

Μήπως χάνουμε τόν καιρό μας ὅταν ἀναζητοῦμε ἀπαντήσεις στό διάστημα;

Μήπως οἱ ἀπαντήσεις εἶναι ὅλες ἐδῶ, ἐμπρός μας καί ἀναμένουν νά τίς ἀνακαλύψουμε;

Φιλονόη

Υ.Γ. Οἱ θέσεις τοῦ φίλου Παναγιώτου, ἀπὸ τὸ «περιοδικὸν Ἀναζήτησις», καθὼς κι ὅλων τῶν φίλων ποὺ παρουσιάζονται ἀπὸ τὸ ἱστολόγιον, εἶναι προσωπικές του. Ἐγὼ μεταφέρω τὶς πληροφορίες.

Image by Chil Vera from Pixabay