Το γράμμα Δέλτα

Το γράμμα Δέλτα. Αποσυμβολισμός πέρα από τα καθιερωμένα

Το γράμμα Δέλτα δημιουργεί ένα Τρίγωνο… που είναι ένα δυναμικό πεδίο ενεργείας και εκφράζει την Δ = Δύναμη που Δομεί και Δημιουργεί. Το Ιερόν αυτό Τρίγωνον με την τριαδική του δομή… διατρέχει όλο το Παν σύμφωνα με την Ελληνική Θεολογία: «Το Τριαδικόν άνωθεν πρόεισι μέχρι των εσχάτων» …δηλαδή… όλη η εκδήλωση έχει μία τριαδική δομή… από τους Θεούς… μέχρι και την έσχατη ύλη… όπως μας αναφέρει ο Πρόκλος – Σχόλια στον Παρμενίδη – 1091.2-3.

«Καθάπερ γαρ φασί και οι Πυθαγόρειοι το παν και τα πάντα τοις τρισίν ώρισται. Τελευτά γαρ και μέσον και αρχή τον αριθμόν έχει του παντός, ταύτα δε τον της τριάδος»… μας λέγει ο Αριστοτέλης στο – Περί Ουρανού Α 1,268α10-13. Η Τριαδική αυτή δομή…αποτυπώνεται συμβολικά με την έννοια του Τριγώνου… του οποίου το σχήμα του καθώς και οι πλευρές του και οι γωνίες του… μας αποτυπώνουν σημαντικά κοσμολογικά και θεολογικά θέματα. Μάλιστα οι Πυθαγόρειοι έλεγαν… ότι το Τρίγωνο αυτό είναι Αρχή της γέννησης και της διαμόρφωσης των γεννημένων όντων.

Ο Τίμαιος επίσης μας λέγει… ότι οι φυσικοί λόγοι και οι λόγοι της δημιουργίας των στοιχείων είναι τριγωνικοί. Το τρίγωνο είναι επικεφαλής της σύστασης των Όντων στον κόσμο της γέννησης. Γενικά η ιδέα του Τριγώνου μας δίνει την υπόσταση και είναι εντελώς διαιρετή ουσία στα υλικά σώματα. Είναι ένας συμβολισμός της Ψυχής… διότι η Ψυχή μας στις προόδους της… σχηματίζει ένα Τρίγωνο. Φυσικά ανάλογα με το είδος της Ψυχής… χρησιμοποιείται και διαφορετικό είδος τριγώνου.

γράμμα Δέλτα

Έτσι με το Ιερόν Ισόπλευρον Τρίγωνον απεικονίζονται οι Θείες Ψυχές… με το Ισοσκελές Τρίγωνον οι Δαιμονικές Ψυχές και γενικά όλα τα ανώτερα γένη που κατευθύνουν την υλική φύση…και με το Σκαληνόν Τρίγωνον… οι επιμέρους Ψυχές που ανεβοκατεβαίνουν και επαννασαρκώνονται στον Κόσμο της γένεσης.

Έτσι στην περίπτωση των μερικών Ψυχών χρησιμοποιείται το Σκαληνό Τρίγωνο, διότι… σκαληνός σημαίνει χωλός, με τον οποίο ομοιάζουν οι μερικές Ψυχές… καθώς αυτές κινούνται μέσα στην γένεση και γεμίζουν από την ύλη. Οι Ψυχές αυτές που πέφτουν στην γένεση και βγαίνουν από αυτές… απεικονίζονται με το Ορθογώνιο Σκαληνό Τρίγωνο.

Διαβάστε επίσης: Το γράμμα Λάμδα. Ο ιερός συμβολισμός

Αυτό είναι λοιπόν και το λεγόμενο Ψυχογονικό Τρίγωνο… όπως σας ανέφερα στο μάθημα 43…το οποίο έχει πλευρές 3,4 και 5…. δηλαδή το 3 συμβολίζει την Ουσία… το 4συμβολίζει τη Ζωή… και το 5 συμβολίζει το Νου. Στο Τρίγωνο αυτό εάν προσθέσουμε την περίμετρος του… θα δούμε ότι ισούται με: 12… ήτοι=( 3+4+5) που αποτελεί και το σύμβολο της τελειότητας.

Φυσικά σημασία δεν παίζουν μόνον οι πλευρές… αλλά και οι γωνίες που κι αυτές είναι σύμβολα και εικόνα της συνοχής… που υπάρχει στα Θεϊκά γένη και στις υπόλοιπες τάξεις… που συγκεντρώνονται σε μια ενότητα τα διαχωρισμένα και σε μια αδιαιρετότητα τα μεριστά και σε μια συνδετική επικοινωνία με τα πολλά. Έτσι έχουμε:

Α) Η ορθή γωνία…συμβολίζει την ισότητα, την ταυτότητα και την ομοιότητα και αντιστοιχεί με το ΠΕΡΑΣ.Με την ορθή γωνία απεικονίζονται… οι Άχραντοι θεοί. Β) Η αμβλεία και η οξεία γωνία…συμβολίζει την ανισότητα, την ετερότητα και την υπεροχή-έλλειψη και αντιστοιχεί με το ΑΠΕΙΡΟΝ. Με την αμβλεία και οξεία γωνία απεικονίζονται… οι θεοί που χορηγούν την πρόοδο, την κίνηση και την ποικιλία δυνάμεων.

Βάλε το email σου στην φόρμα για να λαμβάνεις τα άρθρα μας.

Η ορθότητα απεικονίζει την ουσία… η δε αμβλύτητα-οξύτητα τις συμπτωματικές ιδιότητες. Η κάθετη είναι σύμβολο ορθότητας, καθαρότητας, άχραντης και απαρέγκλιτης δύναμης και είναι σύμβολο του θεϊκού και νοερού μέτρου, αντιστοιχεί δε… στην ΑΡΕΤΗ. Η δε αμβλύτητα και οξύτητα είναι εικόνες αόριστης κίνησης, ακατάσχετης προόδου, διαίρεσης και επιμερισμού, αντιστοιχεί δε… στην ΚΑΚΙΑ.

Για να μπορέσουμε όμως να προσεγγίσουμε τα Θεία… κάνουμε δέηση… όπου η λέξη ΔΕΗΣΙΣ… έχει το γράμμα Δέλτα που καλεί αυτή τη Δύναμη… το γράμμα Ε…. που λαμβάνει ως Έλευση τη Δύναμη του Πυρός…. το γράμμα Η… που κατέρχεται από ψηλά (Ηλιακά)… το γράμμα Σ… που εισέρχεται με παλινδρομική κίνηση στα στερεά… το γράμμα Ι… που μας δείχνει ότι εισέρχεται με ακτίνα… και πάλι στο τέλος το γράμμα Σ… που με παλίνδρομη κίνηση μεταδίδεται παλι προς τα πίσω… αφού πλεόν η Δέηση γίνεται αμφίπλευρη… δούναι-λαβείν. Οπότε η λέξη ΔΙΑΣ… αφού επικαλούμαστε τη Δύναμη Δημιουργίας…. μας δείχνει με το γράμμα Δέλτα τη Δύναμη Πυρός… το γράμμα Ι… δια ακτινοβολίας… το γράμμα Α… που εκπορέυεται από την Αρχική Δύναμη… και το γράμμα Σ… με παλίνδρομη κίνηση. Οπότε το πρόθεμα Δια-…. το συναντάμε πολύ συχνά στη Γλώσσα μας και το χρησιμοποιούμε αρκετά συχνά… χωρίς να αντιλαμβανόμαστε ωστόσο τη χρήση του… αφού βρίσκεται σε πολλές λέξεις. Ψάξτε το λίγο… για να δείτε πόσες λέξεις αρχίζουν από δια-…. και θα το καταλάβετε.

Το ίδιο το Αλφάβητο… με το γράμμα Δέλτα… μας δηλώνει και την Δήλιο Παρουσία του Απόλλωνος…. όπου εάν καταγράψουμε ανά τέσσερα γράμματα την Αλφάβητο κάθετα… μας παρουσιάζεται στο τέλος… η λέξη ΔΗΛΟΣ. Όπου είναι και το το φωτεινότερο σημείο του Πλανήτη Γαία.

Διαβάστε επίσης: Μαθήματα ελληνικής γλώσσης. Όλο το Αλφάβητο, έτσι όπως δεν μας τα δίδαξε ποτέ κανείς

γράμμα Δέλτα

ΕΛΛΑΝΙΟΣ ΙΦΙΓΕΝΗΣ (Ε.Ι.)
Ioannis Stogiannos