γράμμα Ζ
Image by kchungtw from depositphotos

Το Ιερό Γράμμα ΖΗΤΑ, ο Ζεύς και τα Σεπτά Μυστικά

Ο ΖΕΥΣ… είναι αυτός που συνδέει (ενώνει)… η ΖΕΥΞΙΣ του ωαρίου με το σπερματοζώαριο και στη συνέχεια το ΔΙΑ-χωρίζει… για να γίνει η δια-διακασία της σύλληψης… για να έρθει η ΖΩΗ.

Η λέξις ΖΕΥΣ… έχει το γράμμα Ζ… που είναι η ζωοποιός κατάσταση… η ίδια η ζωή… το γράμμα Ε… είναι η Έλευσις… το γράμμα Υ… που γίνεται με την υποδοχή ενεργειών και το γράμμα Σ… δια της παλινδρομικής κίνησης.

Η λέξις ΖΩΗ… έχει το γράμμα Ζ… τη ζέση ενοποίησης (Ζεύξις Δυνάμεων του μεγίστου Διός)… το γράμμα Ω… του Μεγίστου Κύκλου Σύμπαντος Κόσμου… και το γράμμα Η… που κατέρχεται επί των στερεών σωμάτων. Η Ζωή… είναι η εμφάνιση του το Ζην του Διός… που έρχεται-εισχωρεί από μεγάλο σπίτι (οίκο) του Σύμπαντος Κόσμου… και κατέρχεται στο γήινο υλικό μας επίπεδο.

Το γράμμα Ζ (ζήτα), με αυτό το σχήμα του… μας περιγράφει την Δύναμη του Κεραυνού που φορτίζει την Γαία και σημαίνει…Ζωή και Ζέση.

ΖΕΥΞΙΣ=682=>7 (ΣΕΠΤΑ-ΙΕΡΑ)
ΣΥΝΕΙΔΗΣΙΣ=1087=>7 (ΣΕΠΤΑ ΙΕΡΑ)
ΕΣΩ=1005=>6 // ΕΞΩ=865=>1

Η ΖΕΥΞΙΣ των ΕΞΩ-ΕΣΩ [Είδησης]… είναι αυτή που έδειξε μια μεγάλη αλήθεια, την γέννηση του Λόγου.

ΕΙΔΗΣΙΣ=437=>5 // ΛΟΓΟΣ=373=>4….ούτως ο Λόγος μέσω του Διός… όπου απέκτησε ολοκληρωμένη συνείδηση.

Η ΖΕΥ-ξις των Ειδήσεων (ΕΞΩ-ΕΣΩ)… μας έδωσε το στίγμα της, ίνα αρχίσει πλέον ελεύθερα ο ανθρώπινος ΔΙΑ-λογισμός. Ούτως… γεννήθηκε ο ΔΑΙΜΩΝ του Λόγου από την εμπεριστατωμένη και εξ ονύχων έρευνας : (ΔΑΙΜΩΝ-ΕΙΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ…. ΔΑΙΜΩΝ ΛΟΓΟΥ=905+573=>2.

Το σύμβολο του ΛΟΓΟΥ… είναι ο ΕΡΜΗΣ… ο Τρισμέγιστος.

ΕΡΜΗΣ=353. ΛΟΓΟΣ=373….. η διαφορά τους είναι… 373-353=20, δηλαδή… 2=> ο πυθμένας αυτός καθαυτός. Ούτως… ο ΕΡΜΗΣ–ΛΟΓΟΣ πληροφοριοδότης της καλής αγγελίας, μεταφέρει την γνώση της φύσης και των μυστικών της στην ανθρωπότητα…..ίνα αρχίσει ο ΔΙΑ-ΛΟΓΟΣ και να σχηματιστεί η απαστράπτουσα λέξη ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΣ και να καταλήξει στο απαρέμφατο…..ΔΙΑΛΟΓΙΖΕΣΘΑΙ. Εις το ανάγνωσμα της λέξεως Διαλογισμός συνήθως…. μας παραπέμπει σε ανατολίτικες θρησκείες…όμως είναι καθαρώς ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ .

Βάλε το email σου στην φόρμα για να λαμβάνεις τα άρθρα μας.

Ο ΔΙΑΣ ΕΣΤΙΝ=ΕΛΕΥΣΙΣ=ΩΝ=850

Το γράμμα Ζ… σημαίνει φυλάω, αποθηκεύω… μέσα μου… τον σπόρο που βλασταίνει. Σχετίζεται το γράμμα αυτό… με τον αριθμό 7…(σεπτός Ιερός αριθμός).

Το Ιερό Γράμμα ΖΗΤΑ, ο Ζεύς και τα Σεπτά Μυστικά

Ο σεπτός αριθμός 7 κρύβει στην ετυμολογία του τα πάντα περί της ουσίας του. Η λέξις «επτά» μας προκύπτει… από την λέξη «σεπτός»… όπου η δασεία τρέπεται σε «σ»…. και έτσι γίνεται… σεπτός… που σημαίνει Ιερός, ανέγγιχτος. Είναι Ιερός… διότι είναι ο μόνος μέσα στην δεκάδα… ο οποίος δεν διαιρείται ή πολλαπλασιάζεται με τους υπόλοιπους. Για τους Πυθαγορείους ο αριθμός 7 εθεωρείτο «αμήτωρ» δηλαδή… ήταν χωρίς μητέρα, αγέννητος, εφόσον δεν είναι γινόμενο παραγόντων. Είναι το σύμβολο της τελειότητος… διότι είναι το άθροισμα του 3 και του 4, που εκφράζουν τα δύο τέλεια σχήματα, το ισόπλευρο τρίγωνο και το τετράγωνο. Αυτός ο αριθμός 7… έχει άμεση σχέση με το υλικό μας σώμα… διότι όταν είμαστε έμβρυα μέσα στη μήτρα της Μητρός μας… και περιμένουμε αγωνιωδώς να βγούμε στη ζωή… όλα τα όργανά μας γίνονται και αναπτύσσονται βάση του αριθμού επτά. Αλλά όμως κι όταν βγούμε στη ζωή… για να πάρουμε λίγο αέρα… και πάλι ανά επτά έτη… έχουμε αλλαγές σωματικές-ψυχολογικές-πνευματικές ήτοι 0-7…μωρά/ 7-14… παιδιά/ 14-21… έφηβοι/ 21-28… νέοι/ και ούτω καθ’ εξής… όπου ο αριθμός αυτός μας μετουσιώνει ολοκληρωτικά ως ΣΕΠΤΟΣ, που σημαίνει ΣΕΒΑΣΤΟΣ… και όταν λέγω ΣΕΒΑΣΤΟΣ, το Σέβας… είναι η Ευσέβεια, η Αιδώς, η Εντροπή προς τους Θεούς και τους Ανθρώπους… και είναι κάτι που Θαυμάζω… όπου… Θαύμβος με κατέχει.

Το Ιερό Γράμμα ΖΗΤΑ, ο Ζεύς και τα Σεπτά Μυστικά

Στο σώμα μας εξάλλου υπάρχουν 7 ενεργειακά κέντρα-πεδία και βρίσκονται κατά μήκος της σπονδυλικής μας στήλης… τα οποία συνδέονται με τους 7 βασικούς αδένες… που βρίσκονται σε μια νοητή ευθεία παράλληλη με τη σπονδυλική μας στήλη.

Το 1ο Ενεργεικαό Κέντρο είναι περίπου στη βάση της σπονδυλικής μας στήλης και σχετίζεται με τις γονάδες.
Το 2ο Ενεργειακό Κέντρο είναι λίγο πάνω από τις γονάδες και σχετίζεται με τα κύτταρα Λέυντιγκ.
Το 3ο Ενεργειακό Κέντρο βρίσκεται στην περιοχή των νεφρών και σχετίζεται με τα επινεφρίδια.
Το 4ο Κέντρο Ενεργειακό βρίσκεται στη μέση του στήθους και σχετίζεται με το θύμο αδένα.
Το 5ο Ενεργειακό Κέντρο βρίσκεται στη βάση του λαιμού και σχετίζεται με το θυρεοειδή αδένα.
Το 6ο Ενεργειακό Κέντρο βρίσκεται ακριβώς ανάμεσα στα δύο μάτια, και σχετίζεται με τον αδένα της υπόφυσης.
Το 7ο Ενεργειακό Κέντρο βρίσκεται στο πάνω μέρος του εγκεφάλου και σχετίζεται με τον αδένα της επίφυσης.

Το ανθρώπινο σώμα-σκήνωμα μας αποτελείται από:

1. Το Χοϊκό σώμα-Δέμας ή σήμα ή σώμα.
2. Το Αιθερικό/ζωτικό σώμα-Επιθυμικόν/Γενετήσιος ορμή.
3. Το Αστρικό σώμα-Θυμικόν/Ψυχικές επιθυμίες.
4. Το Κατώτερο νοητικό σώμα-Φρην/Νοητικόν.

(Όλα τα παραπάνω αποτελούν την κατωτέρα Τετρακτύ… που είναι ο μορφικός κόσμος.)

5.Το ανώτερο νοητικό σώμα-Αιτιατόν.
6. Το ενορατικό σώμα-Λόγος/Διαισθητικόν/Ενορατικόν.
7. Το ατομικό σώμα-Νους/Νόος.

(Τα παραπάνω αποτελούν την ανωτέρα Τετρακτύ… που είναι ο άμορφος κόσμος.)

8. Η Μονάς-Αγαθόν ( Το όγδοο… αποτελεί το Θείον Πνεύμα.)

Από τα παραπάνω (8) οκτώ ενεργειακά κέντρα συνήθως λογαριάζονται όλα… εκτός του ογδόου που είναι η… (Μονάς ή το Αγαθόν).

1,Το χοϊκό σώμα… είναι αυτό που χρησιμοποιεί τις 5 αισθήσεις… σαν ένα μέσον αναγνώρισης του εξωτερικού μας κόσμου.

2.Το αιθερικό σώμα…. είναι απροσπέλαστο στις αισθήσεις και χρησιμεύει ως ένας μεσάζων του χοϊκού και των άλλων σωμάτων. Έχει δηλαδή… τη μορφή του χοϊκού και πεθαίνει μαζί του.

3. Το αστρικό σώμα… είναι το συναισθηματικό μέρος του ανθρώπου… όπου σ’ αυτό αναπτύσσονται και φωλιάζουν μέσα τα χοϊκά πάθη κι οι εγωπαθητικές διαθέσεις.

4. Το κατώτερο νοητικό σώμα… είναι η κοινώς λεγομένη… διάνοια (ΔΙΑΣ-ΝΟΥΣ) του ανθρώπου.

5. Το ανώτερο νοητικό σώμα… είναι άμορφο… είναι δηλαδή πνευματικής υφής και φύσης… είναι δηλαδή… η ανωτέρα σκέψη, η απρόσωπη… αυτό που διαμορφώνει τις αξίες, τα ιδανικά μας κλπ.

6. Το ενορατικό σώμα… είναι η καθαυτό ψυχή του ανθρώπου, η συνείδηση… ο ίδιος ο Άνθρωπος.

7. Το ατομικό σώμα… είναι ο Νους των Προγόνων μας Ελλήνων, επόπτης και βοηθός όλων των άλλων σωμάτων. Είναι ο ανώτερος Νους… που ασχολείται με τις ανώτερες εργασίες.

8. Το Αγαθόν ή Μονάς ή Θεία Ακτίνα ή Λόγος… είναι η Δημιουργική Πνοή.

Τα 5 πρώτα σώματα … παρουσιάζονται σαν πεντάλφα ή πεντάκτινο αστέρι. Τα σώματα της Ανωτέρας Τριτύος… δηλαδή τα άμορφα, εκτείνονται στο Άπειρο… σαν Καταστάσεις. Το ανθρώπινο σώμα έχει σχέση λοιπόν με τον υλικό και υπέρ υλικό κόσμο κι έχει 7 κλειδιά ή ενεργειακά κέντρα εισροής κοσμικής ενέργειας… που το καθένα έχει αντίστοιχα κι ένα χρώμα…. κι όλα μαζί όταν ενώνονται… γίνονται άσπρο φως.

Τα χρώματα αντίστοιχα είναι το: Κόκκινο-Πορτοκαλί-Κίτρινο-Πράσινο-Μπλε γαλάζιο-Μωβ/Λουλακί-Βιολετί

1) Το κόκκινο χρώμα… διεγείρει συνήθως τις ρίζες των επιθυμιών και των παθών μας. Το κόκκινο θα μας τονώσει και θα μας ενισχύσει το σώμα μας και έτσι θα νοιώσουμε δραστήριοι. Μπορείτε κάλλιστα να χρησιμοποιήστε το κόκκινο χρώμα… για την προβολή της αύρας σας… όταν χρειάζεστε λίγο θάρρος ή όταν θα πρέπει να έχετε εμπιστοσύνη στη σωματική σας δύναμη ή όταν θα πρέπει να αισθάνεστε δύναμη ή εάν πρέπει να επανασυνδεθείτε με το ένστικτο της επιβίωσής σας. Ένα λιγότερο έντονο κόκκινο στην αύρα σας… σίγουρα θα ενισχύσει τις ρομαντικές σας διαθέσεις.

2) Το πορτοκαλί χρώμα… εκπέμπεται με την αύρα σας… όταν θέλετε να δώσετε μια ώθηση της δημιουργικής σας ενέργειας… και έμπνευσης. Το πορτοκαλί χρώμα είναι η ενσάρκωση της αγάπης και της ζεστασιάς, της ένταξης, της σαφήνειας, τη δημιουργικότητας αλλά και της αναζωογόνησης. Εστιάζοντας λοιπόν στο πορτοκαλί χρώμα της προβολής της αύρας… θα σας δώσει μια ακτινοβολία της ποιότητας του Ήλιου… που ακτινοβολεί την ενέργεια. Εάν πάλι αισθάνεστε λίγο χωρίς έμπνευση… το πορτοκαλί είναι το ιδανικό χρώμα για να μετατρέψει την στασιμότητα σας… σε ενθουσιασμό.

3) Το κίτρινο χρώμα… είναι ένα θεϊκό φως και όταν εμποτίζουμε την αύρα μας με αυτό το χρώμα… αυξάνουμε τις δονήσεις μας σε… (αγγελικά) επίπεδα. Αυτό είναι το χρώμα για να το επιλέξετε… εάν έχετε προβλήματα με αντιπερισπασμούς, συγχύσεις ή διαστρεβλωμένες αντιλήψεις… επειδή ακριβώς το κίτρινο χρώμα είναι η πρωταρχική ρίζα της σαφήνειας. Επίσης το κίτρινο χρώμα θα σας βοηθήσει να επικεντρωθείτε εκ νέου… να οξύνετε την διάνοιά σας… να αποσαφηνίσετε την αντίληψή σας.

4) Το πράσινο χρώμα της καρδιάς…. ρέει έξω από την αύρα σας… όταν είσαστε στην ανάγκη της αναγέννησης, της ανανέωσης και της επούλωσης. Το πράσινο είναι το χρώμα της καθολικής ανάπτυξης και της αναζωογόνησης γενικότερα.

5) Το μπλε γαλάζιο χρώμα… γενικά σας ηρεμεί και σας ενισχύει την ψυχική σας ικανότητα… καθώς επίσης σας βοηθάει και στην ερμηνεία των ονείρων σας. Διεγείρει την διαίσθηση… έτσι εάν θέλετε να αυξήσετε τις πτυχές της κατανόησης σας, το απαλό μπλε… ενεργεί στην αύρα σας. Το μπλε χρώμα θα σας βοηθήσει για να καταπραΰνει… τα θυελλώδη συναισθήματα σας, δεδομένου ότι έχει μια υπέροχη κατευναστική επίδραση.

6) Το μωβ/λουλακί χρώμα… είναι για περιόδους βαθιάς περισυλλογής και στοχασμού. Είναι ένα χρώμα, με ανυπολόγιστο βάθος και μπορεί να προστατεύει το σώμα σας… στο αστρικό ταξίδι.

7) Το βιολετί χρώμα… έχει τα ίδια χαρακτηριστικά και είναι παρόμοιο με το κίτρινο το χρώμα… όπου ενσωματώνει τις (αγγελικές) ενέργειες. Το βιολετί χρώμα εκφράζει την παιδιάστικη αγάπη, την αθωότητα, την αγνότητα και μια γλυκιά καλοσύνη που ισοδυναμεί με άνευ όρων θεία Αγάπη. Απολαύστε τον εαυτό σας… σε λάμψη βιολετί και δείτε την σπινθηριστική αύρα σας… με τις απαλές καθαριστικές ιδιότητες του χρώματος αυτού. Προβάλλοντας το βιολετί στην αύρα σας… θα σας χορηγήσει ικανοποίηση… καθώς και την προσέλκυση της τρυφερότητας στη ζωή σας.

Τα επτά ιερά κέντρα είναι : 1. Ο Ιερός Όφις… στην περιοχή του Ιερού Οστού. 2. Το σπληνικό πλέγμα… στην περιοχή της σπλήνας…. ή το γενετήσιο πλέγμα,… που εδρεύει κάτω από τον ομφαλό. 3. Το ηλιακό πλέγμα… στην περιοχή του ομφαλού. 4. Το καρδιακό πλέγμα… στην περιοχή της καρδιάς. 5. Το λαρυγγικό πλέγμα… στον θυρεοειδή αδένα.

6. Το μετωπικό πλέγμα… λίγο ψηλότερα από τα μάτια… στην υπόφυση. 7. Το κεφαλικό πλέγμα… επάνω από το κεφάλι.

Τα 7 πλέγματα αποτελούνται από διάφορα φύλλα ή πέταλα… με ορισμένο πλανήτη στο καθένα. 1. Ο Ιερός Όφις… έχει 4 φύλλα και είναι ο πλανήτης που εδρεύει η… Σελήνη.

2. Το σπληνικό πλέγμα… έχει 6 φύλλα και είναι ο πλανήτης που εδρεύει ο… Ερμής. 3. Το ηλιακό πλέγμα… έχει 10 φύλλα και είναι ο πλανήτης που εδρεύει η… Αφροδίτη. 4. Το καρδιακό πλέγμα… έχει 12 φύλλα και είναι ο πλανήτης που εδρεύει ο… Ήλιος. 5. Το λαρυγγικό πλέγμα… έχει 16 φύλλα και είναι ο πλανήτης που εδρεύει ο… Άρης. 6. Το μετωπικό πλέγμα…. έχει 96 φύλλα και είναι ο πλανήτης που εδρεύει ο… Δίας. 7. Το κεφαλικό πλέγμα…. έχει 972 φύλλα, με εσωτερική καρδιά… από 12 φύλλα και είναι ο πλανήτης που εδρεύει ο… Ποσειδώνας.

Επίσης τον Ιερό Όφιν… θα τον συναντήσουμε στη Θεά Αθηνά, στον Ηρακλή, στον Ασκληπιό κι αλλού. Το μετωπικό πλέγμα… όταν αναπτυχθεί δίνει διορατικές ικανότητες. Είναι αυτό που παριστάνεται σαν… τρίτο μάτι. Το κεφαλικό πλέγμα… συχνά παριστάνεται σαν δύο κέρατα ή μισοφέγγαρο, πάνω στο κεφάλι μας. Οι μύστες… έχουν παρασταθεί με σκούφο μιας τέτοιας μορφής….!

Να ξέρετε ότι τα πλέγματα έχουν κάποιο ιδιαίτερο φως το καθένα. Το φως αυτό υπάρχει σε όλους τους ανθρώπους, σε διαφορετικά χρώματα και προέρχεται από τους κραδασμούς των σκέψεων των ανθρώπων. Είναι δηλαδή… μια μορφή ενέργειας και αυτό το ονομάζουμε… Αύρα. Η Αύρα μας γενικά περιγράφεται ως μία ενέργεια… με ωοειδές σχήμα… σαν μορφή. Αυτό το σχήμα είναι μεταβλητό και επεκτείνετε σύμφωνα με την προσωπική μας ενέργεια.

Το Ιερό Γράμμα ΖΗΤΑ, ο Ζεύς και τα Σεπτά Μυστικά

Η Αύρα περιβάλλεται γύρω μας… στα 2.5 μέτρα και επεκτείνεται ανάλογα με την πρόοδο του ατόμου. Έτσι καθώς ένας άνθρωπος αναπτύσσει τις πνευματικές του γνώσεις… η αύρα του αυξάνεται κι αυτή ταυτόχρονα. Τα 7 ενεργειακά σημεία… είναι φυσικά συγκινησιακά σημεία μέσα στην Αύρα και μερικές φορές χρησιμοποιούνται από διάφορους θεραπευτές. Καλό είναι να γνωρίζετε ότι η ενεργοποίηση των 7 πλεγμάτων-κέντρων, συνήθως γίνεται… με βαθύ διαλογισμό και ηχητικούς κραδασμούς.

Ξέρουμε ως τώρα ότι υπάρχουν πολλά παραδείγματα που χρησιμοποίησαν οι άνθρωποι τον αριθμό 7. Σύμφωνα με τον Όμηρο… γνωρίζουμε ότι ο Απόλλωνας είχε 7 αγέλες βοδιών. Η λύρα του Αρχαίου Θεού Απόλλωνα… είχε επίσης 7 χορδές. Επτά ήταν οι κύκνοι που πέταξαν… και 7 φορὲς γύρω απὸ την ιερή νήσο όταν γεννήθηκε ο θεὸς Απόλλων και 7 φορὲς επανέλαβαν το τραγούδι του. Επτά ήταν οι Πλειάδες, οι Κόρες του Άτλαντα και της Πλειώνης, που αντιστοιχούν στα 7 ορατά άστρα του αστερισμού των Πλειάδων. Η κάθε φάση της Σελήνης διαρκεί 7 ημέρες. Επτά είναι οι Βυζαντινές μουσικές νότες: ΠΑ, ΒΟΥ, ΓΑ, ΔΕ, ΚΕ, ΖΩ, ΝΗ. Επτά και οι νότες του πενταγράμμου (οι λεγόμενες ευρωπαικές): ΝΤΟ, ΡΕ, ΜΙ, ΦΑ, ΣΟΛ, ΛΑ, ΣΙ. Το μυαλό μας… μπορεί να μετρήσει στιγμιαία και με ακρίβεια μέχρι και 7 αντικείμενα… ακόμη και αν τα δούμε για ένα κλάσμα του δευτερολέπτου. Το ουράνιο τόξο… αποτελείται από τα εξής 7 διαδοχικά χρώματα: Κόκκινο, πορτοκαλί, κίτρινο, πράσινο, μπλε, μωβ και βιολετί. Το λευκό φως διαχωρίζεται στα 7 βασικά χρώματα του ορατού οπτικά φάσματος. Επτά είναι τα φωνήεντα. Από 7 γράμματα αποτελλείται και η λέξις «αριθμός». Γνωρίζουμε ότι ο αριθμὸς 7 είναι ο μόνος αριθμός, που δεν γίνεται απὸ πολλαπλάσιο ή τη διαίρεση δυὸ άλλων αριθμών της πρώτης δεκάδας. Εάν προσθέσουμε: 1+2+3+4+5+6+7 = 28. Ο αριθμός 28 είναι τέλειος σύμφωνα με τον ορισμό τών Πυθαγόρειων. Σ7 =1+2+3+4+5+6+7 = 28 , όπου οι διαιρέτες του είναι 1,2,4,7,14 και δίνουν άθροισμα 1+2+4+7+14= 28 . Επίσης η λέξη ΕΒΔΟΜΑΣ… στο Ελληνικό Αλφάβητο μας δίνει τον λεξάριθμο ΕΒΔΟΜΑΣ= 5+2+4+70+40+1+200 = 322… όπου η συναρίθμηση των ψηφίων του αριθμού 322… που μας δίνει 3+2+2 = 7 . Έτσι έχουμε εννοιολογική σύνδεση του αριθμού 7… με την λέξη ΕΒΔΟΜΑΣ . Η Αύρα μας και τα επτά-σεπτά ενεργειακά μας κέντρα είναι 7.

Η ιερότητα του αριθμού αυτού… Επτά, την έχουμε αποκτήσει λόγο του ότι «ανήκουμε»… στην ΕΒΔΟΜΗ ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΝΟΟΣ.

ΕΛΛΑΝΙΟΣ ΙΦΙΓΕΝΗΣ (Ε.Ι.)
Ioannis Stogiannos / Image by kchungtw from depositphotos.com