Ιχώρ. Τι είναι και πως εισέρχεται στο σώμα μας

ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ ΛΑΕΡΤΙΟΥ “ΒΙΟΙ ΦΙΛΟΣΟΦΩΝ” ΒΙΒΛΙΟΝ Η’

27. Υπάρχει συγγένεια ανάμεσα στους ανθρώπους και τους θεούς εφ’ όσον ο άνθρωπος μετέχει του θερμού. Γι αυτό και προνοεί ο θεός για μας (διό και προνοείσθαι τον θεόν ημών). Η ειμαρμένη είναι η αιτία που τα πράγματα είναι έτσι τακτοποιημένα ως σύνολο και ως μέρη (Βλ. Την έννοιαν της Ειμαρμένης στη βιογραφία του Ζήνωνος, βιβλ. Ζ, πααγρ. 149).

ΙΧΩΡ : Τι Είναι και Πως Εισέρχεται στο Σώμα μας

Οι ακτίνες του ήλιου εισδύουν δια του αιθέρος είτε ψυχρός είτε πυκνός είναι αυτός….. αποκαλούν δε αυτοί (οι Πυθαγόρειοι) τον αέρα ψυχρόν αιθέρα και την θάλασσα και την πυκνή υγρασία (το υγρόν) πυκνόν (παχύν) αιθέρα. Οι ακτίνες αυτές κατεβαίνουν και στα βάθη (εις τα οένθη δύεσθαι) και γι αυτό ζωοποιούναι πάντα.

Διαβάστε επίσης: Ο ΙΧΩΡ… ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ: Κέντημα της Ψυχής

28. Είναι δε ζωντανό όν κάθε τι που μετέχει του θερμού. Γι αυτό και τα φυτά, ζωντανά όντα είναι. Δεν έχουν όμως όλα ψυχή. Η οποία είναι απόσπασμα από αιθέρα και θερμόν και ψυχρόν, καθόσον συμμετέχει και ψυχρού αιθέρος. Διαφέρει δε η ψυχή από την ζωή. Γιατί αυτή είναι αθάνατη, εφ’ όσον αθάνατο είναι και κείνο από το οποίο απεσπάσθει.

Διαβάστε επίσης: Το Εγκεφαλικό Υγρό και οι Κρυμμένες Δυνατότητες

Τα ζωντανά δημιουργήματα αναπαράγονται το ένα από το άλλο από σπέρμα. Αυτόματη δε γέννησις από την γη είναι αδύνατον να υπάρξει, Είναι δε το σπέρμα σταγόνα από τον εγκέφαλο που περιέχει θερμόν ατμόν. Όταν δεν αυτή εισαχθεί στην μήτρα, από μεν τον εγκέφαλον έχουν την προέλευσή τους ο ορός ΙΧΩΡ το υγρό και το αίμα, από τα οποία σχηματίζονται οι σάρκες, τα νεύρα, τα οστά, οι τρίχες και το όλον σώμα. Από δε τον εντός αυτής ατμόν προέρχεται η ψυχή και η αίσθηση.

Διαβάστε επίσης: Ιχώρ: Το Αίμα των Θεών. Η Μυστική του Σύσταση

ΙΧΩΡ : Τι Είναι και Πως Εισέρχεται στο Σώμα μας

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ ΛΑΕΡΤΙΟΥ “ΒΙΟΙ ΦΙΛΟΣΟΦΩΝ”
ΒΙΒΛΙΟΝ Η’ 27, 28.
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ
enneaetifotos

Βάλε το email σου στην φόρμα για να λαμβάνεις τα άρθρα μας.