«Έψιλον»: Ό,τι επάνω έτσι και κάτω

Τέσσερις ἀπολήξεις ἐπάνω καὶ τέσσερεις κάτω! Ὅτι ἐπάνω καὶ κάτω! Ἡ Ἑρμητικὴ φιλοσοφία στὰ χρόνια τῶν Μινωϊτῶν! Ἡ ἀντίληψις τῆς ἀπολύτου συμμετρίας καὶ ἀναλογίας, ἀνάμεσα στὸ ἐπουράνιο καὶ τὸ χθόνιο! Αὐτὸ ποὺ ἐξέφραζε ἡ ἐπουρανία, ἀλλὰ καὶ χθονία Ῥέα!

Σύνθεσις ἐνεργειακῆς ῥοῆς (Ἰ) ἀπὸ ἐπάνω καὶ κάτω μὲ τὰ 4 στοιχεῖα τῆς φύσεως καὶ ὁ πρόγονος τοῦ Δελφικοῦ Ἔψιλον τῆς πεμπτουσίας, ὅπως ὑπάρχει στὸν δίσκο τῆς Φαιστοῦ!

Τὸ δελφικὸ ἔψιλον εἶναι αὐτὸ ποὺ ἀπέμεινε, θὰ λέγαμε, ποὺ ὅμως οἱ ἰδιότητές του ἦσαν γνωστὲς καὶ χωρὶς τὴν σύνθετο λεπτομέρεια κατασκευῆς τοῦ προγονικοῦ ἔψιλον!

Διαβάστε επίσης: Η Σημασία του Δελφικού Έψιλον που μας «Ξεφεύγει» και Προσπερνάμε

Τὸ διπλοῦν ἔψιλον ποὺ τόσο πολὺ ἀναφέρεται, εἶναι ἐφεύρημα καὶ δὲν ὑπάρχει! Αὐτὰ ποὺ ἐμφανίζονται δῆθεν, κυκλικὰ τὰ περισσότερα, εἶναι τελείως ἄλλο πράγμα!

Τὰ πάντα εἶναι Ἔψιλον (ἐκκρεμότης!)

Τὸ Μινωϊκὸ σύμβολο στὸν δίσκο τῆς Φαιστοῦ, ἐμπεριεῖχε τὸ ἔψιλον καὶ μπορεῖ νὰ χαρακτηρισθῇ ὁ πρόγονος τοῦ Δελφικοῦ ἔψιλον, τὸ ὁποῖο ἐκφράζει τὴν πεμπτουσία σὰν τὴν ἀπόλυτο ἐνέργεια ζωῆς.

Ὅπως φανερώνουν νομίσματα τῆς Ἑλληνιστικῆς περιόδου, ὑπάρχει στὸ ΕΨΙΛΟΝ ἐπουρανί τροφοδοσία ποὺ ἐκφράζεται μὲ τὸ Ὕψιλον καὶ ἄρα συμμετοχὴ ποὺ ἐπιβεβαιώνεται στὸ Μινωϊκὸ σύμβολο! Ἡ τροφοδοσία αὐτὴ ἔχει συνεχῆ ῥοή, ὅπως φανερώνει ἄλλο νόμισμα, ὅπου τὸ ΕΨΙΛΟΝ (Ἐ) ἐμπεριέχει τὸ ΤΑΥ (Τ)!

«Έψιλον»: Ό,τι επάνω έτσι και κάτω

Πίσω ἀπὸ ὅλην αὐτὴν τὴν διαδικασία, οἱ μεγάλοι θεοὶ τῶν Καβειρίων, τῶν ὁποίων τὸ δηλωτικὸ ΘΗΤΑ (Θ) ὑποστηρίζει τὸ ΕΨΙΛΟΝ (Ἐ)! Μία διαδικασία παναρχαία στὸ ἀρχέγονο ἱερό της Ἀμφιπόλεως, ὅπως καὶ τὸ νόμισμα τῶν ΒΙΣΑΛΤΩΝ ἀπὸ τὸ 500 π.Χ. ἀποδεικνύει!

Βάλε το email σου στην φόρμα για να λαμβάνεις τα άρθρα μας.

Μπερδεμένες Ἱστορίες;

Λοιπόν, ἢ ἔφυγαν οἱ Ἀζτέκοι ἀπὸ τὸ Γιουκατᾶν καὶ ἔκτισαν στὸν Γιούκτα (!!!), ἢ ἔφυγαν οἱ Μινωίτες ἀπὸ τὸν Γιούκτα καὶ ἔκτισαν στὸ Γιουκατᾶν!!!

Τὸ δεύτερο ἀποκλείεται, γιατί οἱ Μινωΐτες ἦσαν ἐκεῖ πρὶν τὸν Κολόμβο ποὺ ἀνεκάλυψε τὴν Ἀμερική(;;;-!!!).
Τὸ πρῶτο ἀποκλείεται, γιατί ἀναφορὲς γιὰ μαύρους δὲν ἔχουμε στὴν Κρήτη(!!!)…!
Οὔτε τὸ ἕνα εἶναι, οὔτε τὸ ἄλλο! Οἰκοδομὲς τῶν Βίκινγκ εἶναι (!!!)…!

Τσίντσιφος Ἀστέριος και filonoi.gr