Ο Ίδιος ο Παρθενώνας Ορίζει την Ακριβή Θέση του στον Πλανήτη

Η γεωδεσία του Παρθενώνος
Σχέση πλάτους του Παρθενώνος με το γεωγραφικό πλάτος του!

Του Ιάκωβου Κολλάρου

Οι περισσότεροι γνωρίζουν την έννοια των μεσημβρινών: Νοητές γραμμές, που ξεκινούν από τους πόλους και τέμνουν τους παράλληλους. Έτσι ορίζεται η ώρα σε κάθε τόπο. Οι μεσημβρινοί έχουν την μεγαλύτερη απόσταση μεταξύ τους στον Ισημερινό και όσο πλησιάζουμε τους πόλους αυτή η απόσταση μηδενίζεται.

Έτσι, σε κάθε γεωγραφικό πλάτος, το μήκος σε μέτρα της αποστάσεως μιας μοίρας αλλάζει. Ας δούμε τώρα τις συντεταγμένες του Παρθενώνος:

– Γεωγραφικό πλάτος 37.58ο βόρεια.
– Γεωγραφικό μήκος 23.43ο ανατολικά.

Tο μήκος μιας μοίρας των μεσημβρινών για το γεωγραφικό πλάτος των Αθηνών. δηλ από τις 37 στις 38 μοίρες είναι 110.984,5 μέτρα.

Άρα 1 μοίρα στις 38 μοίρες = 110.984,5 μέτρα.

Δηλαδή: το 1 λεπτό 110.984,5 \ 60 = 1.849,7416 μέτρα

και το ένα δευτερόλεπτο της μοίρας 1.849,7416 \ 60 = 30,82 μέτρα.

Βάλε το email σου στην φόρμα για να λαμβάνεις τα άρθρα μας.

Η μικρή διαφορά οφείλεται στο ότι το μήκος της μοίρας είναι για τις 38 μοίρες και όχι για τις 37.58, που ο Παρθενώνας ευρίσκεται.

Άρα το πλάτος της ανατολικής πλευράς του Παρθενώνος (30,88 μ.) ισούται με το μήκος ενός δευτερόλεπτου της μοίρας (30,82 μ.) των μεσημβρινών στο γεωγραφικό πλάτος στο οποίο ευρίσκεται!!!

Η διάφορα των 6 εκατοστών είναι γιατί το μήκος τόξου είναι διαθέσιμο για τις 38ο ή αλλο ακέραιο. Η Ακρόπολις είναι στις 37.58ο. Συμπίπτουν απόλυτα! Το σωστό και ακριβές για τις 37.58ο είναι 30,875! arxeion-politismou.gr

Εκείνο που πρέπει να διευκρινίσουμε είναι πως τα παραπάνω αποτελούν εκτιμήσεις για τη σχέση πλάτους του Παρθενώνος με το γεωγραφικό πλάτος του, όταν γνωρίζουμε ότι οι διαστάσεις του Παρθενώνα ορίστηκαν στα 30,88 το πλάτος, 69,50 το μήκος και 13,72 το ύψος. Μέχρι τώρα είδαμε το ένα σκέλος, για το πλάτος. Μένει, τώρα, το δεύτερο και το τρίτο, για το μήκος και το ύψος, για να ολοκληρωθεί το άρθρο, ότι ο ίδιος ο Παρθενώνας ορίζει την ακριβή θέση του στον πλανήτη. Συνεχίζεται.