Λύση

Πρώτη θα γεμίσει η δεξαμενή F. Κι αυτό διότι τα δοχεία L, K, J και I είναι μπλοκαρισμένα, συνεπώς νερό δεν περνά από εκεί!

Το νερό άρα περνά στο επόμενη επίπεδο στο οποίο η πιο χαμηλή δεξαμενή -και αυτή που θα γεμίσει πρώτη- είναι η F.

belikeyou.gr

Βάλε το email σου στην φόρμα για να λαμβάνεις τα άρθρα μας.