Μετανάστες ή/και Κλιματικοί Πρόσφυγες σε βάρκα
Image by Prazisss from depositphotos

Μετανάστες και Κλιματικοί Πρόσφυγες
Γράφει ο Σπύρος Μακρής

Τι είναι οι Μετανάστες και οι Κλιματικοί Πρόσφυγες; Τι λέει μελέτη του ΟΗΕ για την υπογεννητικότητα; Τι αναφέρει το σύμφωνο για τη μετανάστευση που έγινε στο Μαρόκο το 2018; Τι λέει η θεωρία συνωμοσίας για μετανάστες και κλιματικούς πρόσφυγες σχετικά με την αντικατάσταση πληθυσμού που ορίζει η Νέα Τάξη Πραγμάτων για την εδραίωση μιας Παγκόσμιας Κυβέρνησης;

Στη συνέχεια, θα τα δούμε όλα αυτά, ένα-ένα, καθώς και τον τρόπο που συνδυάζονται αναμεταξύ τους προκειμένου συνθέσουν μια θεωρία που καταρρίπτεται ως αβάσιμη από ειδικούς και μελετητές και κρίνεται ως θεωρία συνωμοσίας.

Τι είναι οι Μετανάστες και οι Κλιματικοί Πρόσφυγες

Πως ο ΟΗΕ αναγνωρίζει τους μετανάστες

Οι μετανάστες αναφέρονται ως άτομα που μετακινούνται από ένα μέρος σε ένα άλλο με σκοπό την εγκατάσταση σε νέα χώρα. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) αναγνωρίζει τους μετανάστες ως άτομα που επιλέγουν να μετακινηθούν εκουσίως για να βρουν καλύτερη ζωή και εργασία.

Διαβάστε επίσης: Κορυφαίες Θεωρίες Συνωμοσίας για τα Ηνωμένα Έθνη

Οι αιτίες που οδηγούν στη μετανάστευση είναι ποικίλες και περιλαμβάνουν την αναζήτηση καλύτερης οικονομικής κατάστασης, την πολιτική αστάθεια στη χώρα τους ή/και τον πόλεμο, αλλά και φυσικές καταστροφές.

Πως οι κλιματικοί πρόσφυγες αναγνωρίζονται διεθνώς

Οι κλιματικοί πρόσφυγες αναφέρονται σε άτομα που αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τις πατρίδες τους λόγω των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Κάποιες από αυτές τις επιπτώσεις μπορεί να είναι η αύξηση της θερμοκρασίας, ξηρασία, πλημμύρες, αύξηση της στάθμης της θάλασσας.

Οι κλιματικοί πρόσφυγες αναγνωρίζονται διεθνώς ως “πρόσφυγες” και έχουν πρόσβαση σε βοήθεια από τα κράτη και τον Ύπατο Αρμοστή του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες. Οι κλιματικές αλλαγές έχουν επιδεινώσει τις συνθήκες διαβίωσης σε πολλές περιοχές του κόσμου

Μελέτη του ΟΗΕ για τα χαμηλά ποσοστά γεννήσεων

Επισκόπηση της μελέτης του ΟΗΕ για τα χαμηλά ποσοστά γεννήσεων

Η μελέτη του ΟΗΕ για τα χαμηλά ποσοστά γεννήσεων παρέχει μια επισκόπηση του προβλήματος και των παραγόντων που συμβάλλουν στη μείωση των γεννήσεων.

Σύμφωνα με τη μελέτη και στατιστικά από τη Eurostat, πολλές χώρες αντιμετωπίζουν το φαινόμενο της γήρανσης του πληθυσμού, με τον αριθμό των γεννήσεων να μειώνεται σημαντικά, χρόνο με το χρόνο. Ανάμεσα η Ελλάδα και η Ιταλία.

Οι παράγοντες που συμβάλλουν σε αυτήν την τάση περιλαμβάνουν την αύξηση του επιπέδου εκπαίδευσης των γυναικών, την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στον εργασιακό βίο, την οικονομική αβεβαιότητα και την έλλειψη υποστήριξης για την οικογένεια.

Βάλε το email σου στην φόρμα για να λαμβάνεις τα άρθρα μας.

Διαβάστε επίσης: Κλιματική Αλλαγή. Γιατί πολλοί τη θεωρούν απάτη;

Επιπλέον, οι αλλαγές στον τρόπο ζωής και η αύξηση της αστικοποίησης έχουν επίσης επηρεάσει τις επιλογές γεννήσεων των ανθρώπων.

Ο ΟΗΕ προτείνει μια σειρά συστάσεων

Οι συνέπειες των χαμηλών ποσοστών γεννήσεων είναι πολυσύνθετες και απαιτούνται σταθερές και τολμηρές πολιτικές για την αντιμετώπισή τους.

Η μελέτη του ΟΗΕ προτείνει μια σειρά συστάσεων για την προώθηση των γεννήσεων, όπως η παροχή οικονομικής και κοινωνικής υποστήριξης στις οικογένειες, η προώθηση της ισότητας των φύλων και η παροχή πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας και παιδείας.

Επιπλέον, η μελέτη υπογραμμίζει τη σημασία της διασφάλισης βιώσιμων συστημάτων κοινωνικής προστασίας για καλύτερη υγεία και ευημερία.

Το Σύμφωνο για τη Μετανάστευση στο Μαρόκο (2018)

Κύριοι στόχοι και αρχές του Συμφώνου

Το Σύμφωνο για τη Μετανάστευση που συνήφθη στο Μαρόκο το 2018, γνωστό και ως Παγκόσμιο Σύμφωνο για την Ασφαλή, Ομαλή και Τακτική Μετανάστευση, έχει σημαντικό ιστορικό υπόβαθρο και σκοπό.

Εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών για την αντιμετώπιση των προκλήσεων και των ευκαιριών της διεθνούς μετανάστευσης με ολοκληρωμένο τρόπο. Ωστόσο, είναι σημαντικό να πούμε ότι πολλές χώρες αντέδρασαν τότε, ευρωπαϊκές και μη.

Οι κύριοι στόχοι και αρχές που περιγράφονται στο Σύμφωνο περιλαμβάνουν την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των χωρών, την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των μεταναστών και τη διασφάλιση της πρόσβασής τους σε βασικές υπηρεσίες και κοινωνική προστασία.

Διαβάστε επίσης: Υπερθέρμανση του Πλανήτη. Είναι Απάτη ή Αλήθεια;

Το Σύμφωνο τονίζει επίσης τη σημασία της αντιμετώπισης των βαθύτερων αιτιών της μετανάστευσης, όπως η φτώχεια, οι συγκρούσεις και η κλιματική αλλαγή, και ενθαρρύνει τις χώρες να συνεργαστούν για την εξεύρεση βιώσιμων λύσεων.

Κριτικές ότι υπονομεύει την εθνική κυριαρχία

Το Σύμφωνο για τη Μετανάστευση έχει δεχθεί επαίνους και επικρίσεις, οδηγώντας σε συζητήσεις και διαμάχες σχετικά με την εφαρμογή του.

Οι επικριτές υποστηρίζουν ότι το Σύμφωνο υπονομεύει την εθνική κυριαρχία και μπορεί να ενθαρρύνει την παράνομη μετανάστευση. Ωστόσο, οι υποστηρικτές του Συμφώνου υποστηρίζουν ότι παρέχει ένα πλαίσιο για διεθνή συνεργασία και συντονισμό για την αποτελεσματική διαχείριση της μετανάστευσης, την προστασία των δικαιωμάτων των μεταναστών και την προώθηση της ένταξής τους στις κοινωνίες υποδοχής.

Το Σύμφωνο αναγνωρίζει επίσης τις συγκεκριμένες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι χώρες που φιλοξενούν μεγάλο αριθμό μεταναστών και τονίζει τη σημασία του επιμερισμού των βαρών και της διεθνούς αλληλεγγύης.

Συνολικά, το Σύμφωνο για τη Μετανάστευση στοχεύει στην προώθηση μιας ισορροπημένης και συνολικής προσέγγισης στη διακυβέρνηση της μετανάστευσης, λαμβάνοντας υπόψη τα συμφέροντα και των δύο χωρών προέλευσης και προορισμού.

Η θεωρία συνωμοσίας για μετανάστες και κλιματικούς πρόσφυγες

Υπάρχει ένα σκόπιμο σχέδιο αντικατάστασης πληθυσμού

Η θεωρία συνωμοσίας γύρω από τους μετανάστες και τους κλιματικούς πρόσφυγες συχνά περιστρέφεται γύρω από την έννοια της αντικατάστασης του πληθυσμού.

Αυτή η θεωρία υποδηλώνει ότι υπάρχει ένα σκόπιμο σχέδιο αντικατάστασης του γηγενούς πληθυσμού ορισμένων χωρών με μετανάστες και κλιματικούς πρόσφυγες, οδηγώντας σε πολιτισμικές και δημογραφικές αλλαγές.

Υπάρχουν ισχυρισμοί για συγκεκριμένα νούμερα μεταναστών σε ΗΠΑ και Ευρώπη που θα πρέπει να έχουν φτάσει στο νέο προορισμό τους μέχρι το 2050. Ο λόγος είναι η υπογεννητικότητα.

Αλλά αντί να δώσουν κίνητρα για γεννήσεις στέλνουν ομάδες ετερόκλητων πληθυσμών να γεμίσουν τις πόλεις. Αυτή η μετακίνηση ανθρώπων αναπληρώνει πιο γρήγορα τον αριθμό των φορολογουμένων και των καταναλωτών που λείπουν.

Διαβάστε επίσης: Ζούμε σε ένα σύγχρονο Μεσαίωνα

Με το Σύμφωνο του Μαρόκου για τη μετανάστευση, κάθε Δυτική χώρα υποχρεούται να ζητήσει σε εθνικό επίπεδο την ποινικοποίηση κάθε αντίδρασης σε αυτή την ατζέντα. Σύμφωνα πάντα με την ίδια θεωρία συνωμοσίας, όποιος αντιτίθεται σε αυτό μεταβάλλεται σε έναν κακόψυχο ρατσιστή και δέχεται τις συνέπειας της κοινωνίας και ενδεχομένως των Αρχών.

Πως δημιούργησαν εκατομμύρια μετανάστες / κλιματικούς πρόσφυγες

Επειδή δεν υπάρχουν πάντα και συνεχώς οι συνθήκες για να υπάρξουν μετανάστες, όπως για παράδειγμα ο πόλεμος, επινόησαν έναν άλλο όρο: την ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή οπότε και δημιούργησαν εκατομμύρια κλιματικούς πρόσφυγες που φεύγουν από τις χώρες τους επειδή εκεί ζουν τραγικά φαινόμενα κλιματικής αλλαγής.

Έρχονται, λοιπόν, σε πόλεις που δεν μαστίζονται από την κλιματική αλλαγή. Και αναρωτιέται κανείς: Είναι επιλεκτική η κλιματική αλλαγή και η υπερθέρμανση του πλανήτη;

Χτυπά μόνο ορισμένες χώρες στον κόσμο και αφήνει απείραχτες τις άλλες που συμπτωματικά πάσχουν από γήρανση και υπογεννητικότητά; Μήπως όλο αυτό είναι καλά οργανωμένο;

Μια μιγάδα φυλή υπό μία Παγκόσμια Κυβέρνηση

Όλο αυτό, σύμφωνα πάντα την θεωρία συνωμοσίας έχει σκοπό να δημιουργηθεί μια ανάμειξη διαφορετικών κουλτούρων και μια μιγάδα φυλή χωρίς πατροπαράδοτα ήθη και έθιμα, χωρίς ρίζες, χωρίς συγκεκριμένη καταγωγή.

Απώτερος σκοπός: μία φυλή, μία εθνικότητα, μία γλώσσα, μία θρησκεία, μία κουλτούρα, κάτω από μία παγκόσμια κυβέρνηση.

Σε περίπτωση που οι πολίτες στις χώρες των οποίων καταφθάνουν μαζικά μετανάστες και κλιματικοί πρόσφυγες, επιχειρήσουν να λύσουν το πρόβλημα μέσω της βίας, οι Αρχές θα την καταπολεμήσουν ή/και θα καταστείλουν.

Διαβάστε επίσης: Παγκόσμια Κυβέρνηση. Ετοιμάζεται και δρα κρυφά;

Αν αυτή η βία επεκταθεί, οι Αρχές-μαριονέτες θα βρεθούν στην ευχάριστη θέση να αφαιρέσουν πολλά από τα δικαιώματα των πολιτών, ευκολότερα και γρηγορότερα, οπότε και θα νομοθετηθούν σχετικοί νόμοι που θα οδηγούν κατευθείαν σε μία Παγκόσμια Κυβέρνηση. Αυτή είναι η Νέα Τάξη Πραγμάτων.

Η θεωρία καταρρίπτεται ευρέως από ειδικούς

Ωστόσο, αυτή η θεωρία στερείται αξιόπιστων στοιχείων και καταρρίπτεται ευρέως από ειδικούς και μελετητές. Η αύξηση της μετανάστευσης και του εκτοπισμού λόγω της κλιματικής αλλαγής οφείλεται κυρίως σε περιβαλλοντικούς παράγοντες και στην ανάγκη των ανθρώπων να αναζητήσουν ασφαλέστερες και πιο βιώσιμες συνθήκες διαβίωσης.

Για να γίνει κατανοητό αυτό, με βάση τις επίσημες θέσεις, είναι σημαντικό να γίνει διάκριση μεταξύ των πραγματικών ανησυχιών για τη μετανάστευση και των αβάσιμων θεωριών συνωμοσίας που χρησιμεύουν μόνο στη διάδοση φόβου και παραπληροφόρησης.

Επίσης, θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτιών της μετανάστευσης, στην προώθηση κοινωνιών χωρίς αποκλεισμούς και στην εξεύρεση βιώσιμων λύσεων στις προκλήσεις που θέτει η κλιματική αλλαγή και ο αναγκαστικός εκτοπισμός.

ενδεικτικά, με πληροφορίες από cnn.gr, un.org, euronews.com,
diadrastika / Image by Prazisss from depositphotos.com